דין ומשפט

התנועה לזכויות דיגיטליות הגישה בקשה למחוק את המאגר הביומטרי

עו"ד קלינגר על הסעיף בחוק המאגר הביומטרי: "הזהרנו את אנשי משרד הפנים ואת חברי הכנסת אך הסעיף לא נמחק. זו תאונת דרכים חקיקתית".

התנועה לזכויות דיגיטליות הגישה הבוקר (יום א') בקשה לביהמ"ש העליון למחיקת המאגר הביומטרי, במסגרת עתירתה כנגד המאגר. הבקשה מתבססת על סעיף 41 (6) לחוק הקובע כי "לא הוצא צו על פי פסקה (5) בתוך ארבע שנים מיום תחילתו של צו כאמור בפסקה (1), יימחק המאגר הביומטרי".

את הבקשה הגישו אנשי התנועה לזכויות דיגיטליות לאחר שהזהירו את חברי הכנסת ואת אנשי משרד הפנים כי הסעיף עומד להיכנס לתוקף, במהלך הדיונים לתיקון החוק שהתקיימו במרץ השנה.

רקע

ביום 10 ביולי 2011 הוציא שר הפנים, אליהו ישי, צו על פי סעיף 41(1) לחוק, אשר בהתאם לתיקון מיום 27.12.2012 נכנס לתוקף ביום 30 ביוני 2013. מועד ארבע השנים חלף לפני יומיים (30.06.2017) אך הכנסת לא הוציאה צו כמתחייב בפסקה 41(5) לחוק, וזאת למרות שהח"מ התריעו על כך בפני הועדה המשותפת לעניין החוק בכנסת.

החוק כלל מספר הסדרים; בינהם, תקופת מבחן בה נדרש השר לבחון את את נחיצות קיומו של המאגר הביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש במידע. בצו כאמור נדרשו להקבע בפירוט העניינים שייבחנו בתקופת המבחן, המדדים להצלחתו ואופן קבלת ההסכמה מאת תושבים להחלת הוראות לפי החוק לגביהם בתקופת המבחן.

תקופת המבחן נועדה להיות בת שנתיים, והשר רשאי היה להאריכה בשנתיים נוספות, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובהסכמת שר האוצר, באישור ועדת הכנסת המשותפת ליישומים עניינים ביומטריים והוועדה המשותפת לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולוועדת המדע של הטכנולוגיה של הכנסת, וכן באישור המליאה. אישורים אלו נועדו להבטיח כי התקיימו כל בדיקות הנחיצות למאגר.

הצו הוארך מספר פעמים שלא בהתאם להוראות הדין, כאשר לא התקבלו ההסכמות הדרושות ממליאת הכנסת לכל הארכה ואף לא נתקיים הדיון לגבי נחיצות המאגר.

סעיף 41(5) לחוק קבע כי בתום תקופת המבחן, ככל שהשר יגיע למסקנה כי יש להפוך את המאגר למחייב, יהא עליו להוציא צו שיטיל חובה על כלל תושבי ישראל להצטרף למאגר. סעיף 41(6) קבע כי ככל שצו כזה לא יוצא בתוך ארבע שנים מיום תחילת הצו (שכאמור הוזז רטרואקטיבית), הרי שימחק המאגר הביומטרי.

המסקנות

המסקנה המשפטית המתחייבת בנסיבות אלה היא מחיקת המאגר הביומטרי, שכן אין מחלוקת כי לא הוצא צו בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 41(6). מצב משפטי זה הובע על ידי ח"כ שטרית בועדה המשותפת (פרוטוקול מספר 12 מיום 25.11.2009) בה אמר כי "התשובה היא פשוטה. החוק לא מבוטל, המאגר יימחק והתעודות יישארו תקפות לפי החוק הקיים. זה לא מבטל את החוק”.

כמו כן, לא הובא בפני הועדה דיווח על תוצאות תקופת המבחן, ועל כן לא היה ברור מה היו הנסיבות להפיכת המאגר לחובה. אולם לא רק זאת: אלא שלא הגיע הצו המחיל את החוק על יתר אזרחי המדינה, ועל כן המסקנה היחידה המתחייבת היא כי יש למחוק את המאגר

המבקשים ובינהם התנועה לזכויות דיגיטליות טוענת כי הבקשה אינה מחליפה או מייתרת את הסעד העיקרי בעתירה. בקשה זו נוצרה עקב מצב משפטי חדש, פרוצדורלי, שנוצר עקב אי תיקון החוק על ידי המשיבים. היא אינה קשורה לטעמים החוקתיים הרלוונטיים לסיבה בגינה יש לעצור את המאגר הביומטרי עקב פגיעתו האנושה בזכויות אדם, אלא עקב הפגמים הפרוצדורליים הרבים שהיו בהליך החקיקה.

למען הסר ספק, מובהר כי עניינה של בקשה זו בדרישה מהמשיבים לפעול בהתאם להוראתו המפורשת והנחרצת של החוק. ברי כי במצב עניינים זה, כשלא מדובר בשאלה של פרשנות או זכויות ואינטרסים מתנגשים, אין צורך בבחינת מאזן הנוחות

הבקשות למחיקת המאגר הביומטרי

הבקשה הראשונה כי בית המשפט יתבקש, כסעד ביניים, להורות כי המשיבים ימחקו המאגר הביומטרי ויפקידו בידי בית משפט נכבד זה תצהיר המאשר זאת.

כמו כן, יתבקש בית המשפט כסעד ביניים ארעי ליתן צו המקפיא את הכללת פרטיהם של תושבים במאגר הביומטרי וזאת עד לתום הדיון בצו ביניים זה.

בית המשפט יתבקש כסעד חלופי להורות כי עד לסיום ההליכים נושא עתירה זו לא יצורפו אנשים למאגר הקיים או לכל מאגר אחר, והגישה למאגר הקיים תוקפא לצורך מחיקתו בתום ההליך, וזאת אף אם לא ימחק המאגר (כמצוות החוק).

ככל שהמשיבים יבקשו ארכה להשלמת הליכי חקיקה בדיעבד, או ככל שיטענו כי הליך החקיקה בתיקון תשע"ז ייתר סעיף זה או כי סעיף זה אינו בתוקף, מבקשים העותרים להגיש תשובה בנושא בהיקף שלא יעלה על שלושה עמודים

עו"ד יהונתן קלינגר הסביר היום את המהלך:

"הגשנו הבוקר בקשה למחיקת המאגר הביומטרי. הבקשה הזו נלווית לעתירה שהגשנו לבית המשפט העליון שטוענת שחוק המאגר הביומטרי פגע בפרטיות של תושבי ישראל, אבל היא פרוצדוראלית. הסיבה היא סעיף שהמדינה פשוט שכחה למחוק מהחוק המקורי. יתרה מכך, הזהרנו את אנשי משרד הפנים בדיונים ואלה אף ניסו למחוק את הסעיף מספר החוקים, אך החליטו לדחות את הדיון למועד מאוחר יותר. כעת, חלף המועד. זוהי תאונת דרכים חקיקתית, והגיע הזמן לשים לה סוף".

עוד בנושא

מעל 1,200 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close