כסף

אושר סופית: הסדרת מועדי התשלום של מוסדות המדינה לספקים חיצוניים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017. מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדו שלוש הצעות פרטיות של חברי הכנסת רועי פולקמן, שלי יחימוביץ' ורוברט אילטוב.

מוצע לקבוע מועדי תשלום מקסימאליים לספקים, בעד ביצוע עבודה, מתן שירות או מכירת נכס לפי הפירוט הבא: משרדי הממשלה ורשויות המדינה – תוך 45 ימים מיום המצאת החשבון או לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, אלא אם כן, מדובר בעבודות בניה הנדסאיות ואז מועד התשלום המקסימאלי הוא בתוך 85 ימים מיום המצאת החשבון, או לא יאוחר מ-70 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון. רשויות מקומיות –תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, ואם מדובר בעבודות בניה הנדסאיות – בתוך 80 ימים מיום המצאת החשבון.

כמו כן, מוצע מנגנון לטיפול במקרים שמקור הכספים לתשלום לספק אינו הרשות המקומית אלא המדינה לדוגמא. גופים הנתמכים או מתוקצבים על ידי המדינה, כגון מוסדות להשכלה גבוהה או גופים שהוקמו מכוח דין – תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, אך הם רשאים, באישור המנהל הכללי, לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.

עסקים פרטיים – תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא להם החשבון, אך הם רשאים לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג. כמו כן מוצע כי תמורה שלא שולמה עד למועד התשלום המקסימאלי תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 30 ימים מהמועד האמור, תישא התמורה לספק ריבית פיגורים.

שוטף פלוס – נורמה זו מקשה על פלח נרחב של עצמאים, פרילנסרים ונותני שירות במשק הישראלי

בדברי ההסבר נכתב: "מן הנוהג הוא כי חברות ומעסיקים רבים משלמים לספקים ונותני שירותים תשלום דחוי, כלומר "30 או 60 שוטף". נורמה זו מקשה על פלח נרחב של עצמאים, פרילנסרים ונותני שירות במשק הישראלי. כאשר מדובר במוסדות פרטיים אשר נקלעים לקשיי נזילות ולכן מבקשים לדחות את מועדי התשלום ניתן להבין את הדחייה, גם אם לא להצדיק אותה. אולם, כאשר מדובר במדינה, אין לעיכוב התשלום הסבר המניח את הדעת.

במקרים רבים בהם מתקשרת המדינה עם יועצים חיצוניים לאספקת שירותים נאלץ מספק השירותים לספוג את התשלום הדחוי כאשר למעשה העבודה "ניתנה מראש", והתשלום ניתן רק במועד מאוחר יותר. מעבר לכך, מדיניות הממשלה בעניין תשלומים לגורמים חיצוניים אינה אחידה וימי התשלום נקבעים בהתאם ליכולת המיקוח של נותן השירות. כך למשל, כאשר מדובר בהתקשרות של המדינה עם חברות וגופים גדולים מועד הפירעון נקבע לעיתים לכל היותר לשני ימי עסקים, ואילו כאשר מדובר בפרילנסרים ועצמאים הנעדרים יכולת מיקוח, מועד התשלום נקבע במקרים מסוימים רק לאחר 60 יום."

בשורה אדירה לעסקים הקטנים והבינוניים

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל: ההצעה הזו מביאה בשורה אדירה לעסקים הקטנים והבינוניים שנאנקים תחת תזרים המזומנים וסובלים מהרעה החולה של דחיית תשלומים. היום אנחנו שמים סוף לתופעה הקשה של תשלום שוטף פלוס אינסוף. החוק יקל על מאות אלפי עסקים קטנים ובינוניים, יעשה היסטוריה ויביא בשורה אמתית ומשמעותית למשק. דחיית התשלומים פוגעת בעיקר בעסקים הקטנים והבינוניים, שלא יכולים להמתין לעיתים חודשים עד לקבלת התשלום ולא אחת מובילה התופעה את בעלי העסקים לקחת הלוואות יקרות ואפילו לסגור את העסק. החוק ידאג לשפר את סיכויי ההישרדות שלהם, באמצעות קביעת מועדי תשלום מקסימאליים."

ח"כ שלי יחימוביץ': "ביומו תיתן שכרו" זה ציווי מאוד חשוב והוא מגיע גם לאלה שאינם שכירים. לעצים קרובות דווקא העצמאים ובעלי העסקים הקטנים אינם מוגנים על ידי החוק ובסוף לא מקבלים את שכרם. זו נורמה קשה שהשתרשה במשק הישראלי בחסות המדינה שהיא בעצמה הלינה את שכרם של העצמאים. לא צריך לנמק מוסר כל כך בסיסי. החוק הזה הוא ציון דרך שקובע נורמות כספיות ומוסריות."

ח"כ רועי פולקמן: "אנחנו זכינו להיות הרגל המסיימת למהלך שהתחילו חברי כנסת ותיקים בכנסות קודמות. ביטלנו את מושג השוטף, קבלת חשבונית 45 ימים. יש לנו עוד הרבה מה לעשות למען העסקים הקטנים במדינה, אבל הדברים הבסיסיים מעבר לדברים הסוציאליים זה שיהיה אפשר לעשות עסקים ומוסר תשלומים זה אחד הדברים הבסיסיים."

בקריאה שלישית תמכו 42 ללא מתנגדים.

מעל 1,100 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close