צרכנות פיננסית

בנק ישראל הודיע לבנקים עקרונות עבודה עם יועצי משכנתאות: יוכלו לפעול ללא נוכחות הלקוח

בנק ישראל הודיע היום לראשי הבנקים את עקרונות העבודה מול יועצי משכנתאות, לרבות אי הפלייה, ביטול אינטרסים של הבנק ומתן אפשרות ליועץ משכנתאות להתנהל ללא הלקוח.

תחום "ייעוץ המשכנתאות" צמח בשנים האחרונות באופן ניכר על רקע הגידול בהיקף הלוואות המשכנתא לצד ריבוי ומורכבות מסלולי ההלוואה המוצעים ללקוחות על ידי התאגידים הבנקאיים.

יועצי משכנתאות מסייעים ללקוחות, שבוחרים בכך, בעת קבלת החלטה משמעותית בחייהם. היועצים גם תורמים להגברת התחרות בין הבנקים בעצם ההשוואה שהם מבצעים עבור הלקוחות של תנאי ההלוואה במספר בנקים ובסיוע להם בנטילת ההלוואה ההולמת את צרכיהם.

יועץ משכנתאות אינו חייב ברישיון ופעילותו אינה מפוקחת ועל כן כמעט כל אחד יכול להיות יועץ משכנתאות (זאת בשונה מיועצי השקעות). יחד עם זאת, על התאגיד הבנקאי לקחת בחשבון שהיועץ הוא שלוח של הלקוח בלבד ועל כן הוא חב בחובת הנאמנות כלפי הלקוח החלה עליו על פי דין ולפעול בהתאם להוראותיו. משכך, אין לצפות או לדרוש מיועץ המשכנתאות לקדם אינטרסים של התאגיד הבנקאי.

בשנה האחרונה פעלו חלק מהבנקים לשינוי המדיניות הנהוגה והנהלים הנגזרים ממנה בכל הקשור לפעילותם מול יועצי משכנתאות, והשינוי העלה חשש לפגיעה בפעילות היועצים, וכתוצאה מכך, בלקוחות המבקשים כי היועצים ייצגו אותם.

מטרת קביעת העקרונות היא להבטיח, מצד אחד, כי לקוחות המבקשים להיות מיוצגים בפני הבנקים על-ידי יועץ משכנתאות יוכלו לעשות כן ובצורה האפקטיבית ביותר, ומצד שני, לצמצם ככל הניתן את הסיכונים בכלל, ואת הסיכונים מפני הונאות, בפרט, אליהם הלקוחות והבנקים עלולים להיחשף בשל הייצוג על ידי יועץ משכנתאות.

תאריך תחולת העקרונות הוא החל מ- 1.8.17 (למעט אם רשום בסוגריים "תחולה מיידית").

הקשר עם יועצי משכנתאות

תאגיד בנקאי יראה את יועץ המשכנתאות כשלוח של הלקוח לעניין קבלת מידע וייצוג הלקוח מול התאגיד הבנקאי בתהליך לקיחת הלוואה לדיור.

 1. הבנקים לא יוכלו לסרב לפעול מול נציג מטעם הלקוח בשום שלב בתהליך לקיחת הלוואה לדיור ובכל ערוץ תקשורת שהתאגיד הבנקאי פועל בו. אלא אם כן מצוי בידי התאגיד הבנקאי מידע המעלה חשש סביר לפגיעה בלקוח או בבנק, לרבות ביצוע הונאה או אי-תקינות הפעולות המבוצעות על ידי הנציג (תאריך תחולה – מיידית).
 2. הבנקים לא יקחו בחשבון שיקולים הנוגעים לרווחיות פעילותו של היועץ עבור התאגיד הבנקאי, סוגי העסקאות המבוצעות על ידו, מידת שיתוף הפעולה שלו עם התאגיד הבנקאי, עסקים נוספים שהוא מביא לבנק.
 3. הבנקים יאפשרו לנציג מטעם הלקוח לפעול מולם ללא נוכחות הלקוח.
 4. תאגיד בנקאי לא יכול לשלם לנציג, ולא יתן לו טובות הנאה בצורה ישרה או עקיפה עבור יעוץ המשכנאות ויאסר עליהם להגביל פעולות או להקשות על פעולות בצורה כלשהי (תאריך תחולה – מיידית).

 

מדיניות ונהלים

הבנקים יאלצו לגבד מדיניות בנושא התנהלות מול יועצי המשכנתאות ותדאג לעגן אותם בנהלים ולאכוף אותם. מדיניות זו תוגש לפיקוח על הבנקים.

 1. קריטריונים שעל פיהם לא תתאפשר עבודה מול נציגים מסוימים ותיעוד השיקולים שהובילו להחלטה כאמור עבור כל נציג שיוחלט לא לעבוד מולו. התאגיד הבנקאי ימסור לנציגאת החלטתו
  ואת השיקולים שהובילו להחלטה זו, בכתב, סמוך ככל האפשר למועד קבלת ההחלטה. כאשר בחלק זה לא יתייחסו להחלטות מול נציג מסוים.
 2. הבנקים יוודאו כי צד ג' הוא נציגו של הלקוח על פי הרשאה מפורשת מהלקוח. כל הפרטים הנדרשים להרשאה יפורסמו על ידי התאגיד הבנקאי. העברת ההרשאה תתאפשר בכל ערוץ תקשורת שהתאגיד הבנקאי פועל בו, והתאגיד הבנקאי לא ידרוש כי הלקוח יגיע לסניף כדי לחתום על ההרשאה. כמו כן יברר התאגיד הבנקאי מהן הפעולות אותן הסמיך הלקוח את הנציג לבצע
  עבורו.
 3. התאגיד הבנקאי יוודא כי הוא מציית להוראות המפקח על הבנקים ועומד בכל החובות המוטלות עליו על פי דין גם כאשר הלקוח בוחר לפעול באמצעות נציג, ובפרט, דרישות גילוי נאות ללקוח.
 4. התאגיד הבנקאי ינהל את הסיכונים במתן הלוואה לדיור, גם כאשר הלקוח בוחר לפעול באמצעות נציג, לרבות סיכונים משפטיים, כגון חובת התאגיד הבנקאי לשמור על פרטיות הלקוח ולפעול בשקיפות ובהגינות כלפיו.
 5. הבנקים יקבעו מצבים בהם נוכחות הלקוח הכרחית לצורך קבלת המשכנתא, בתנאי שהנציג מטעם הלקוח יקבל הצעות ראשוניות ובתנאי שהלקוח יפגש לפחות פעם אחת לפני השלמת תהליך לקיחת ההלוואה והחתימה על המסמכים. הבנקים יימנעו מפגישות נוספות עם הלקוח שנעזרים בנציג, אלא אם הפגישה חיונית להמשך תהליך העמדת ההלוואה. ולמעט אם הלקוח בעצמו ביקש הפגישה.
 6. התאגיד הבנקאי יקבע נהלים למסירת מסמכים באמצעות הנציג עבור הלקוח, ובמקרים אלה, יקבע כי המסמכים יועברו גם ישירות ללקוח בדרך שיקבע הבנק.

 

גילוי ללקוח

תאגיד בנקאי יבהיר ללקוח, לפני מתן ההלוואה, כי הנציג אינו פועל מטעמו של התאגיד הבנקאי (תאריך תחולה – מיידית).

מעל 1,400 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close