חדשות כלכלה

שיעור האבטלה בחודש מרץ 2017 עמד על 4.2% – ללא שינוי מחודש קודם

הלמ"ס פרסום היום את נתונים מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון ראשון 2017 הכולל את שיעור האבטלה, מספר משתתפים בכוח העבודה, שיעור התעסוקה ועוד

מרס 2017 (נתונים מנוכי עונתיות)

במרס 2017 היה מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה 3.960 מיליון נפש. מהם 3.793 מיליון מועסקים ו-167 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.006 מיליון היו גברים (לעומת 2.001 מיליון בפברואר 2017) ו-1.787 מיליון היו נשים (לעומת 1.796 מיליון בפברואר 2017). אחוז בני 15 ומעלה המשתתפים בכוח העבודה במרס 2017 ירד ל-63.8% (לעומת 64.0% בפברואר 2017). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה הגיע ל-68.9% (ללא שינוי לעומת פברואר 2017), ובקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה ירד ל-59.0% (לעומת 59.3% בפברואר 2017).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה (ראה תרשים 1) במרס 2017 הגיע ל-4.2% (ללא שינוי לעומת פברואר 2017). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים הגיע ל-4.2% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם), ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות הגיע ל-4.3% (ללא שינוי לעומת בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-61.1% במרס 2017 (לעומת 61.3% בפברואר 2017). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-66.1% (לעומת 66.0% בחודש הקודם), ובקרב הנשים בנות 15 ומעלה שיעור זה ירד ל-56.4% (לעומת 56.8% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - מרץ 2017
אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה – מרץ 2017

ממוצע לרבעון הראשון (ינואר-מרס) של 2017 (נתונים מנוכי עונתיות)

ברבעון הראשון של 2017 היה מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה 3.963 מיליון נפש. מהם 3.795 מיליון מועסקים ו-168 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.002 מיליון היו גברים (לעומת 1.988 מיליון ברבעון הרביעי 2016) ו-1.793 מיליון היו נשים (לעומת 1.788 מיליון ברבעון הרביעי 2016).

אחוז בני 15 ומעלה המשתתפים בכוח העבודה ברבעון הראשון של 2017 ירד ל-64.0% (לעומת 64.1% ברבעון הרביעי 2016). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-68.9% (לעומת 68.8% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה ירד ל-59.3% (לעומת 59.5% ברבעון הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ברבעון הראשון של 2017 ל-4.2% (לעומת 4.4% ברבעון הרביעי 2016). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים ירד ל-4.2% (לעומת 4.3% ברבעון הקודם), ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-4.3% (לעומת 4.5% ברבעון הקודם). בקרב בני 25-64 אחוז המשתתפים בכוח העבודה הגיע ל-80.0% ברבעון הראשון של 2017 (ללא שינוי לעומת הרבעון הרביעי 2016). אחוז ההשתתפות בקרב הגברים בני 25-64 עלה ל-85.1% (לעומת 84.7% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים בנות 25-64 ירד אחוז זה ל-75.1% (לעומת 75.5% ברבעון הקודם).

מספר המועסקים ברבעון הראשון של 2017 הגיע ל-3.795 מיליון נפש (לעומת 3.777 מיליון ברבעון הרביעי 2016). מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.7% לעומת הרבעון הרביעי 2016 (תוספת של כ-20 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל ירד ב-0.1% לעומת הרבעון הרביעי 2016 (ירידה של 0.4 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עלה ל-78.4% (לעומת 78.3% ברבעון הקודם). בקרב הגברים אחוז זה עלה ל-87.2% (לעומת 87.0% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה הגיע ל-68.6% (ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-61.3% ברבעון הראשון של 2017 (לעומת 61.2% ברבעון הרביעי של 2016). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-66.0% (לעומת 65.9% ברבעון הקודם) ואילו שיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה ירד ל-56.7% (לעומת 56.8% ברבעון הקודם). בקרב בני 25-64 שיעור התעסוקה הגיע ל-77.0% (ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 25-64 עלה ל-81.9% (לעומת 81.5% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים בנות 25-64 שיעור התעסוקה ירד ל-72.3% (לעומת 72.6% ברבעון הקודם).

מספר המועסקים חלקית שלא מרצון (חיפשו עבודה מלאה או נוספת ולא מצאו) הגיע לכ-86 אלף ברבעון הראשון של 2017 (ירידה של 2.7% לעומת הרבעון הקודם), וחלקם מכלל המועסקים ירד ל-2.3% (לעומת 2.4% ברבעון הקודם).

מועסקים לפי ענף כלכלי

ברבעון הראשון 2017 גדל מספר המועסקים ב-18 אלף לעומת הרבעון הרביעי של 2016. מספר השכירים ברבעון הראשון 2017 הגיע ל-3.325 מיליון (לעומת 3.304 מיליון ברבעון הרביעי של 2016). בלוח 1 להלן מוצגים מספר המועסקים ומספר השכירים לפי ענף כלכלי ברבעון הראשון של 2017 וברבעון הרביעי של 2016.

בקרב המועסקים, התוספות הגדולות היו בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד (כ-14 אלף מועסקים), בענף אמנות, בידור ופנאי (כ-7 אלף מועסקים), בענף שירותי ניהול ותמיכה ובענף בינוי (כ-4 אלף מועסקים בכל אחד מהענפים) ובענף מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים ובענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (כ-3 אלף מועסקים בכל אחד מהענפים).

הירידות הגדולות היו בענף תעשייה; כרייה וחציבה (כ-7 אלף מועסקים), בענף מידע ותקשורת (כ-5 אלף מועסקים) ובענף אספקת חשמל (כ-4 אלף מועסקים).
בקרב השכירים, התוספות הגדולות היו בענף בינוי (כ-11 אלף שכירים), בענף מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (כ-7 אלף שכירים), בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד (כ-6 אלף שכירים), בענף שירותי אירוח ואוכל ובענף משקי בית כמעסיקים (כ-4 אלף שכירים בכל אחד מהענפים) ובענף אמנות, בידור ופנאי (כ-3 אלף שכירים).

הירידות הגדולות היו בענף מידע ותקשורת ובענף חינוך (כ-6 אלף שכירים בכל אחד מהענפים), בענף אספקת חשמל (כ-4 אלף שכירים) ובענף תעשייה; כרייה וחציבה (כ-3 אלף שכירים).

מעל 1,200 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close