שוק ההון, מסחר ומטבע חוץ

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על 5 גופים מפוקחים בכ-320,000 ₪

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שני מנהלי תיקים ועל שלוש חברות ציבוריות בסכום כולל של 321,077 ש"ח. הגופים הם: אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ, איי.אס.פי.אסט מנג'מנט בע"מ, מוצרי מעברות בע"מ, וויי-בוקס נדל"ן בע"מ וכן אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ.

בהטלת העיצומים הכספיים על מנהלי תיקים מדגישה רשות ניירות ערך את חשיבות העמידה של מנהלי התיקים בהוראות הדין, לרבות הנהלים הפנימיים שנקבעו על ידו. בהטלת העיצומים על החברות הציבוריות, בשל הפרת הדיווח ובשל ההפרה לפי חוק החברות, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ובכלל זה, עמידה במועדי הדיווח וחשיבות השמירה על כללי הממשל התאגידי הקבועים בדין.

יחד עם זאת, בכל המקרים הנדונים, נהגה הרשות בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 50% ל-75% בהתאם לנסיבות כל מקרה. גם בחודש נובמבר 2017 הטילה הרשות עיצומים כספיים על 5 גופים בסך כולל של כרבע מיליון שקל.

להלן פירוט העיצומים הכספיים והסיבות:

אלפא ביתא פקטורים (2016)

עיצום כספי בסך 11,600 ₪ הוטל על אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ בגין עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובות הביטוח. מדובר על חברה שפעלה במשך מספר שבועות עם ביטוח בהיקף של 25% ביחס לנדרש על פי דין.

הרשות הפחיתה 75% מסכום העיצום הכספי וזאת בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, לאור פעולות שהחברה נקטה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק ונסיבות מקלות נוספות.

איי.אס.פי.אסט מנג'מנט

עיצום כספי בסך 90,518 ₪ הוטל על איי.אס.פי.אסט מנג'מנט בע"מ בגין אי עמידה בהוראות נוהל בנוגע לטעויות בחשבון לקוח. מדובר על טעות שביצעה החברה בשני חשבונות לקוחות, טעות אשר גרמה לנזק כספי ללקוחות והחברה לא פעלה על פי הנוהל הפנימי שלה לעניין טעויות בחשבון לקוח.

הרשות הפחיתה 70% מסכום העיצום הכספי וזאת בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, העובדה שהחברה פעלה לתיקון ההפרה, הפסיקה את ההפרה מיוזמתה, פעולות שנקטה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק ובשל העובדה כי מדובר בהפרה שזוהי הפעם הראשונה שמוטל עיצום כספי בגינה.

מוצרי מעברות

עיצום כספי בסך 115,027 ₪ הוטל על מוצרי מעברות בע"מ בשל צירוף הערכת שווי עם פרטים חסרים בדוחות הכספיים לשנת 2015.

הרשות הפחיתה 50% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה ופעולות שנקטה החברה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק.

וויי-בוקס נדל"ן

עיצום כספי בסך 92,682 ₪ הוטל על וויי-בוקס נדל"ן בע"מ בשל אי כהונה של דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים. מדובר על תקופה ארוכה של מעל 180 יום בה היה חסר בחברה דירקטור חיצוני.

הרשות הפחיתה 60% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה, בשל העובדה שהחברה הפסיקה את ההפרה מיוזמתה ובשל פעולות שנקטה החברה למניעת הישנות ההפרה.

אופקטרא נדל"ן והשקעות

עיצום כספי בסך 11,250 ₪ הוטל על אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ בשל איחור בהגשת הדוח הכספי לרבעון השני לשנת 2017. מדובר באיחור משמעותי של 25 יום. הרשות הפחיתה 75% מסכום העיצום הכספי בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות שביצעה החברה ובשל פעולות בהן נקטה החברה למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק ובשל מצבה הכלכלי של החברה.
בואו להיות חברים שלנו בעמוד הטלגרם - t.me/protocolil

תגיות

אבי פסח

כותב במגזין העסקים פרוטוקול. אוהב חדשות מעניינות, יוצר תוכן, בוגר תואר ראשון. אימייל פניות בנושאי האתר: avi@protocol.co.il

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close