קריירה והשכלה

שכר מינימום 2018 החדש בישראל – כל מה שאתם חייבים לדעת

שכר מינימום בישראל משתנה מעת לעת, השכר החודשי התעדכן לאחרונה בחודש דצמבר 2017 והשכר השבועי התעדכן לאחרונה בחודש אפריל 2018, פרוטוקול הכין עבורכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא.

עליית שכר המינימום עוזרת למשפחות רבות בישראל, בעיקר העשירונים התחתונים, להתפרנס יותר בכבוד ולהביא יותר כסף לבית לצורך מחיה והוצאות שונות. עם זאת, חשוב לדעת מי זכאי לקבל שכר מינימום, כמה כסף זה יוצר לשעה, ומה צריך לעשות אם המעסיק לא משלם את שכר המינימום.

רקע קצר

על פי ההסכם שנחתם באפריל 2015, הוחלט כי העלאת שכר מינימום תתבצע בהדרגה ל- 5300 ₪ בחודש כאשר היא תתבצע ב-4 פעימות. הפעימה הקודמת הייתה בתאריך 1.1.17 כאשר שכר המינימום עלה ב-175 ₪ ל-5000 ₪. לכן, כעת מדובר על פעימה רביעית ואחרונה של העלאת שכר מינימום ל-5300 ₪, זוהי העלאה של 1000 ₪ מאז חתימת ההסכם.

לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנת 2015 השתכרו כ-660 אלף מהעובדים השכירים (כ-24% מהם) שכר מינימום או למטה מכך. מבין העצמאים, 36% (כ-91 אלף) השתכרו שכר מינימום או פחות ממנו. זו הסיבה שרשמנו לעיל שעליית שכר המינימום משפרת את המצב הכלכלי של אוכלוסיות חלשות.

עדכון שכר מינימום 2018

השכר העדכני ביותר בישראל – שכר מינימום דצמבר 2017 בישראל והוא 5,300 ₪ לחודש – שכר זה מוגן על פי חוק.

עד לסוף מרץ 2018 שכר מינימום חושב על בסיס 186 שעות עבודה בחודש או 43 שעות בחודש והשכר השעתי עמד על 28.49 ₪.

החל מחודש אפריל 2018 (1.4.2018) חל בישראל שבוע עבודה מקוצר. לכן שכר מינימום אפריל 2018 מחושב לפי 42 שעות עבודה שבועיות (ולא 43 שעות). כמו כן, שכר מינימום לשעה הוא 29.12 ₪ המחושב לפי 182 שעות עבודה חודשיות (ולא 186 שעות).

טבלה מסכמת:

שכר מינימום חודשישכר מינימום שעתי (לפי 42 שעות שבועיות / 182 שעות חודשיות)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 23 ושני שלישים במכפלת שכר מינימום)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 25 במכפלת שכר מינימום)
5,300 ₪29.12 ₪212 ₪ (ולא פחות מ-29.12 ₪ לשעה)244.62 ₪ (ולא פחות מ-29.12 ₪ לשעה)

אלו שמשתכרים בשכר מינימום: אם המעסיק שלכם מחשב לכם את השכר לפי 186 שעות או 28.49 ₪ לשעה – זה לא תקין ועליכם לפנות אליו לתיקון הליקויים.

כל עובד זכאי לקבל את שכר המינימום, גם הוא הוא עובד חודשי, עובד יומי או עובד שעתי. כלומר גם אם אתם עובדים שעה אחת ביום, אתם זכאים לקבל שכר מינימום לפי שעה כשהוא מחולק לפי שכר המינימום ב-182 שעות עבודה בחודש. שכר מינימום לנוער מחושב אחרת (בהמשך הכתבה).

חישוב שעות נוספות

על פי חוק, עובד זכאי לקבל 125% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום (בדרך כלל שעות 9-10) ותשלום של 150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך. אם בחישוב יומי העובד לא המכסה, על כל שעה מעל 42 שעות שבועיות, העובד זכאי לקבל 125% עבור כל שעה נוספת.

בשבתות ובחגים העובד זכאי לקבל שכר של 150% עבור כל שעת עבודה, 175% עבור השעתיים הנוספות הראשונות (9-10) ו-200% עבור כל שעה מעבר לכך.

מי זכאי לשכר מינימום?

כמו הרבה חוקים נוספים במדינת ישראל, חוק שכר מינימום בישראל חל על כלל העובדים במשק למעט מקרים של שכר מינימלי מותאם לאנשים עם מוגבלויות, שהם זכאים לשכר מותאם. בני נוער זכאים לקבל שכר מינימום מופחת בהתאם לגיל שלהם.

זכויות העובד בתחום יחסי העבודה וחובות המעסיק כלפי העובד, מעוגנים בחוקי העבודה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, וכן בהסכם העבודה האישי של העובד.

רכיבי השכר המובאים בחשבון לעניין שכר המינימום

​רכיבי השכר הכלולים בחישוב: ככלל רכיבי השכר שיש להביא בחשבון הם: השכר הבסיסי, וכן תוספת קבועה המשולמת לעובד עבור עבודתו הרגילה, כגון: תוספת משפחה, תוספת מחלקתית, או מקצועית.

רכיבי שכר שאינם נכללים בחישוב: תשלומים כגון: גמול שעות נוספות, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מענק ובונוס, וכן החזר הוצאות, כגון: החזר הוצאות החזקת רכב ודמי נסיעה.

אם העובד זכאי לרכיבי שכר אלה, יש לשלמם לעובד בנוסף ובלא קשר לחובה לשלם לעובד שכר המינימום.

שכר מינימום לנוער 2018

ככל עובד, נער עובד זכאי לשכר בעד כל תקופת העבודה, לרבות: תקופת ההכשרה לתפקיד המיועד לו, תקופת ניסיון, השתלמות, וכל זמן אחר שבו הוא נדרש להימצא, לפי הוראות המעסיק, במקום העבודה או במקום אחר.

בני נוער עובדים זכאים לקבל שכר מינימום בהתאם לחלקיות המשרה. שכר המינימום לשעה מחושב לבני נוער לפי השכר החודשי המותאם לגילם חלקי 173 (משרה מלאה אצל בני נוער נחשבת 173 שעות בחודש או 40 שעות בשבוע).

גילאחוז משכר מינימום (לעובד בוגר)שכר חודשי (עד 40 שעות שבועיות)שכר שעתי (לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)
עד גיל 1670%3,710 ש"ח21.45 ש"ח
עד גיל 1775%3,975 ש"ח22.98 ש"ח
עד גיל 1883%4,399 ש"ח25.43 ש"ח
חניך *60%3,180 ש"ח18.38 ש"ח

* חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת

עובד שהוא אדם עם מוגבלות זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד, ובכלל זה הזכות לשכר מינימום.

על מנת לעודד ולהגביר את השילוב בשוק העבודה של אנשים שיכולת העבודה שלהם נמוכה ביחס לזו של אדם ללא מוגבלות, החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, קביעה של שכר מינימום המותאם ליכולתו של העובד. שכר המינימום המותאם, מחושב כאחוז משכר המינימום הרגיל, בהתאמה ליחס שבין התפוקה של העובד שיכולתו לעבודה פחותה עקב המוגבלות, לבין התפוקה של עובד ללא מוגבלות המבצע את אותן המטלות.

שיעור יכולת עבודה באחוזיםאחוז משכר מינימום (לעובד בוגר)שכר חודשישכר שעתי (לפי היקף משרה של 186 שעות בחודש
19%​ עד 30%30%1,590 ש"ח8.55 ש"ח
30% עד 40%40%2,120 ש"ח11.40 ש"ח
40% עד 50%50%2,650 ש"ח14.25 ש"ח
50% עד 60%60%3,180 ש"ח17.1 ש"ח
60% עד 70%70%3,710 ש"ח19.95 ש"ח
70% עד 80%80%4,240 ש"ח22.80 ש"ח

שכר מינימום בעבר בישראל

להלן ההיסטוריה של עליית שכר מינימום בישראל וזאת בתקופה האחרונה.

תקופהשכר מינימום חודשישכר מינימום שעתי (לפי 43 שעות שבועיות / 186 שעות חודשיות)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 23 ושני שלישים במכפלת שכר מינימום)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 25 במכפלת שכר מינימום)
ינואר 2017 – נובמבר 20175,000 ₪26.88 ₪200 ₪ (ולא פחות מ-26.88 ₪ לשעה)230.77 ₪ (ולא פחות מ-26.88 ₪ לשעה)
יולי 2016 – דצמבר 20164,825 ₪25.94 ₪193 ₪ (ולא פחות מ-25.94 ₪ לשעה)222.69 ₪ (ולא פחות מ-25.94 ₪ לשעה)
אפריל 2015 – מאי 20164,650 ₪25 ₪186 ₪ (ולא פחות מ-25 ₪ לשעה)214.62 ₪ (ולא פחות מ-25 ₪ לשעה)
אוקטובר 2012 – מרץ 20154,300 ₪23.12 ₪172 ₪ (ולא פחות מ-23.12 ₪ לשעה)198.46 ₪ (ולא פחות מ-23.12 ₪ לשעה)

המעסיק לא משלם שכר מינימום, מה עושים?

כל מעסיק, לרבות קבלן כח אדם, חייב לשלם לעובדו שכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק, ובתנאים מסוימים הקבועים בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיק.

זה לא משנה אם המעסיק הוא עוסק מורשה או חברה בע"מ, הם חייבים לשלם שכר מינימום לעובד.

במידה והמעסיק לא שילם לכם שכר מינימום, אתם יכולים לתבוע אותו בבית הדין לעבודה ולתבוע פיצוי בגין הלנת שכר. כמו כן, אתם יכולים לפנות גם אל ההסתדרות הכללית. בנוסף לכך, אתם יכולים להגיש תלונה, למינהל הסדרה ואכיפה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

צריכים עורך דין דיני עבודה? השאירו פרטים


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיותבואו להיות חברים שלנו בעמוד הטלגרם - t.me/protocolil

תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד. יש לכם מידע חשוב לספר לנו? כתבו לנו דרך המייל האדום.

כתבות נוספות

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close