כסף

חוק המזומן 2019: כמה כסף אפשר לתת במזומן ומה עם הצ'קים?

חוק המזומן החדש נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019 והוא משפיע על חיינו בצורה משמעותית, החל מאופן קבלת כסף, תשלום כסף ואפילו רכישת דירה. החוק קובע מגבלה של סכום שבו ניתן להעביר מזומן וזאת למניעת הלבנת הון והעלמות מס. בנוסף, הוא קובע תנאים חדשים לעניין שימוש בצ'קים.

מכיוון שחוק זה חשוב מאוד להבנה, במיוחד כי הוא ישפיע על כל אחד מאיתנו, החלטנו ליצור מדריך שמטרתו להסביר לכם את מהות החוק, המשמעות שלו, תקרות לשימוש במזומן ועוד מידע שאתם חייבים לדעת. המדריך הזה הוא ארוך ומקיף וקיים גם מדריך מקוצר אצלנו במגזין (קישור בהמשך).

מהו חוק המזומן 2019?

חוק המזומן או בשמו הרשמי חוק לצמצום השימוש במזומן 2018 (חוק הגבלת מזומן), נחקק בחודש מרץ 2018 כאשר מטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק נגד עבירות של העלמת מס, הלבנת הון ומימון טרור ועבירות נוספות. החוק הוא תוצר של ועדת לוקח שהגישה את המלצותיה ב-2014 בו קבעה כי מזומן הוא אנונימי ולכן לא ניתן לאתר את זהות המשתמשים בו – מה שמקנה לעבריינים להעלים מס, להלבין הון ועוד.

חוק המזומן קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים וגם חובת תיעוד של תשלום או תקבול – כלומר קובע תשלום במזומן או מקסימום תקבול במזומן. הגבלות החוק הן גורפות לכל אדם בישראל תוך כדי הבחנה לפי סיווג כגון: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר וכן רואה חשבון ועורך דין שמספק שירות עסקי ללקוח. בנוסף, חלים הגבלות על גופים פיננסיים שונים וחלקם לא נכללים בחוק. בחוק נקבעו גם פעולות אכיפה נגד מי שמפר את הוראות החוק על ידי הטלת קנס כספי או קנס מנהלי בהתאם לסיווג ואפילו עונשי מאסר בגין מעשי מרמה והפרה שונים.

הרעיון שעומד מאחורי חוק המזומנים הוא כי אנשים (לפי הסיווג לעיל) יצמצמו את השימוש במזומן לטובת אמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים (צ'קים) ואמצעי תשלום אלקטרוניים נוספים. כמו גם, "צ'ק פתוח" או שיק "מוסב על החלק" יהיה אסור לשימוש – מה שיגרום לצמצומם. בכך יהיה קל יותר לעקוב אחר התגלגלות הכספים בין אנשים וזה יסייע בצמצום התופעה של הון שחור ועבירות נוספות. בסופו של דבר, רשות המסים, המרוויחה העיקרית של החוק, קובעת כי היא תוכל לצמצם את עבירות המס כך שגביית המסים תגדל – מה שיסייע בהפחתת המסים הרגילים החלים על משלם המסים.

החוק נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019, כאשר ב-9 החודשים הראשונים לא יינתן עיצום כספי למי שנתפס (הרחבה בהמשך).

על מי חל חוק המזומן החדש 2019?

כאמור לעיל, חוק המזומן חל על כל אדם בישראל שמבצע עסקה וזאת תוך כדי הבחנה לפי אם אדם זה הוא עוסק, אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), עו"ד או רו"ח, או תייר במדינה (לא אזרח ישראלי).

כך למשל, אדם שמעוניין לקנות רכב באמצעות סוכנות למכירת רכבים, וירצה לשלם את התמורה במזומן, הרי שהחוק יחול עליו והוא לא יוכל לשלם במזומן אם סכום העסקה עולה על התקרה הקבועה בחוק. בתוך כך, החוק חל לא רק על מכירה או קניה של רכב, אלא על כל עסקה שמבוצעת בין צדדים – החל מעסקה קטנה ביותר ועד לעסקה גדולה של רכישת נכס או מכירתו.

יש לציין כי בעת ביצוע עסקה בין צדדים, הרי שהוראות החוק חלות על 2 הצדדים לחוד – מה שגורם לייעול החוק ומחייב את 2 הצדדים לעמוד בו.

עסקה וסכום עבורו החוק חל

חוק המזומן חל על עסקאות בישראל כאשר עסקה היא מכירה או קניה של נכס, או, מתן שירות או קבלתו. קיימים כמה סוגי עסקאות בישראל לדוגמה מתן או קבלה של – תרומות, הלוואות, מתנות, עסקה רגילה (מוצרים ושירותים), תשלום שכר ועוד. החוק חל על כל סוגי העסקאות הללו.

החוק קבע תקרות שמעבר אליהם, ייאסר שימוש במזומן. לצורך כך, הוגדר המונח "מחיר העסקה" בחוק שמטרתו לספק מידע האם גובה העסקה היא מעבר לתקרה בחוק או לא. מחיר העסקה היא למעשה התמורה עבור העסקה שהסכימו הצדדים והיא כוללת את כל העלויות הנוספות ולרבות מס ערך מוסף (מע"מ), מס בלו, מס קניה וכל ההוצאות הנלוות לעסקה.

לחוק כאמור אין בעיה עם ביצוע עסקאות בישראל, אלא עסקאות במזומן, או נכון יותר, עסקאות שיש בהם רכיב שניתן שמזומן, ההוראות חלות על המחיר העסקה המלא ונקבע לפיו.

הבהרות:

 • בעסקה בה יש כמה רוכשים או מוכרים – מחיר העסקה לא יפוצל בינהם.
 • בעסקה של מכר נכס, כאשר התמורה משולמת בתשלומים – מחיר העסקה כולל את סכום כל התשלומים יחד.
 • בעסקה של מתן שירות, מחיר העסקה הוא כל תשלום בנפרד. אולם, במקרה זה יש להבדיל בין עסקה מתמשכת שכל תשלום חל בנפרד ולכן מחיר העסקה עומד לחוד, לבין עסקת מכר אחת כאשר הסחורה או השירותים ניתנים ללקוח מעת לעת ולכן מחיר העסקה כולל את כל משיכות הסחורה.
 • פעולה בנקאית (הפקדה, משיכה, העברה או המרה למזומן) – לא מצויה תחת מגבלות.
 • במכירת מספר נכסים, המחיר המצטבר יהיה לכל נכס בנפרד, אלא אם הוסכם אחרת.
 • אין זה משנה מהו הסכום ששולם במזומן מתוך העסקה, אלא מחיר העסקה עצמו לא יכול להיות מעל תקרת תשלום מזומן.
 • במכירה של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, לא בסכומים קטנים, כל תשלום מהווה מחיר עסקה.

הגבלות על אדם שאינו עוסק

אדם שאינו עוסק הוא כל אדם בישראל כאשר הוא צד לביצוע עסקה. כמו כן, גם עוסק (עצמאי / חברה וכד') שמבצע עסקה שלא בסגרת עסקו יכלל כאן.

1. הגבלות על שימוש במזומן החלות על אדם זה: 

 • לא יכול לתת או לקבל תשלום במזומן מאדם אחר בעסקה מעל 50,000 ₪.
 • לא יכול לתת תשלום במזומן לעוסק בעסקה מעל 11,000 ₪.
 • לא יכול לתת ולא לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה מעל 11,000 ₪.
 • לא יכול לתת ולא לקבל תשלום במזומן כמתנה מעל 50,000 ₪.

בעסקה של מעבר לסכומים אלו, לפני העניין, ניתן לתת או לקבל את סכום התקרה או 10% ממנה במזומן – הנמוך מבינהם.

2. הגבלות על שימוש בשיקים (צ'קים) על אדם זה: 

 • לא יכול לקבל תשלום בצ'ק סכום מעל 5,000 ₪ עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • לא יכול לתת תשלום בצ'ק לאדם שאינו עוסק סכום מעל 5,000 ₪ עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • לא יכול לתת תשלום בצ'ק (כל סכום) לעוסק עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • לא יכול לסב צ'ק ולא יקבל נסב צ'ק מוסב (כל סכום), מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקבועים על הצ'ק.
 • בצ'ק מעל 10,000 ₪ אסור להסב צ'ק יותר מפעם אחת.

3. הפרה – קנס מנהלי

טרם נקבע הקנס המנהלי על אדם שאינו עוסק, יקבע בקרוב על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – צמצום השימוש במזומן).

הגבלות על עוסק

עוסק הוא כל מי מוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ולרבות מוסד ללא כוונת רווח. כלומר בהגדרה זו נכללים כל ההתאגדויות השונות לרבות עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפויות למינהן, ומוסדות וארגונים.

1. הגבלות על שימוש במזומן החלות על עוסק זה: 

 • לא יכול לקבל ולא לתת תשלום במזומן במסגרת עסקו בעסקה מעל 11,000 ₪.
 • לא יכול לקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל 55,000 ₪.
 • לא יכול לתת ולא לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה מעל 11,000 ₪. למעט הלוואה הניתנת על ידי גוף פיננסי מפוקח.
 • לא יכול לתת ולא לקבל תשלום במזומן כמתנה מעל 50,000 ₪.

בעסקה של מעבר לסכומים אלו, לפני העניין, ניתן לתת או לקבל את סכום התקרה או 10% ממנה במזומן – הנמוך מבינהם.

2. הגבלות על שימוש בשיקים (צ'קים) על עוסק זה: 

 • לא יכול לסב צ'ק וכ- נסב לא יקבל צ'ק מוסב (כל סכום), מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקבועים על הצ'ק.
 • לא יכול לתת תשלום בצ'ק (כל סכום) במסגרת עסקו עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • לא יכול לקבל תשלום בצ'ק (כל סכום) במסגרת עסקו עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב.

3. חובת תיעוד אמצעי תשלום

עוסק מחוייב גם לתעד את אמצעי התשלום ואמצעי התקבול. כך למשל, הוראות ניהול פנקסי חשבונות של מס הכנסה קובעות את הפרטים שיש לכלול בקבלה. לכן כאשר לקוח משלם במזומן, הרי שעוסק מחויב לספק לו קבלה ובה פירוט אמצעי התשלום – זוהי ההוכחה שלפיה ייקבע אם חלה הפרה על הוראות החוק. הדבר תקף גם כאשר עוסק משלם לעוסק אחר, ולכן הוא מקבל ממנו קבלה עם פירוט אמצעי התשלום.

4. הפרה – עיצום כספי

על עוסק שעובר על החוק יוטל עיצום כספי אשר נגזר מגובה סכום ההפרה. סכום ההפרה היא סכום ה-"תשלום מזומן", התשלום בצ'ק, או התשלום בצ'ק המוסב, ואם אין תיעוד של הפרטים בקבלה אז גובה התקבול או התשלום.

 • סכום הפרה עד 25,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 10% (הופחת ב-5%).
 • סכום הפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 15% (הופחת ב-5%).
 • סכום הפרה מעל 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 25% (הופחת ב-5%).

הגבלות על רואה חשבון ועורך דין במסגרת שירות עסקי

קיימות גם הגבלות על רואה חשבון ועל עורך דין במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח (לפי סעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון). שירות עסקי כולל בין היתר את הפעולות הבאות: (1) קניה, מכירה או חכירה של נדל"ן; (2) קניה או מכירה של עסק; (3) ניהול נכסי לקוח ולרבות ניהול כספים, נדל"ן, ניהול חשבונות ועוד; (4) עסקת כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; (5) הקמה וניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

1. הגבלות על שימוש במזומן החלות על עו"ד או רו"ח זה: 

 • לא יכול לקבל תשלום במזומן מעוסק עבור שירות עסקי בעסקה מעל 11,000 ₪.
 • לא יכול לקבל תשלום במזומן מאדם שאינו עוסק עבור שירות עסקי בעסקה מעל 50,000 ₪.

בעסקה של מעבר לסכומים אלו, לפני העניין, ניתן לתת או לקבל את סכום התקרה או 10% ממנה במזומן – הנמוך מבינהם.

2. הפרה – קנס מנהלי

טרם נקבע הקנס המנהלי על עו"ד או רו"ח, יקבע בקרוב על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – צמצום השימוש במזומן).

הגבלות על תייר בישראל

תייר בחוק הוא מי שהוגדר כך על פי חוק מס ערך מוסף. מבלי להיכנס לפרטי פרטים, מדובר על יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור.

1. הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים החלות על תייר זה: 

 • לא יכול לתת תשלום במזומן לעוסק בעסקה מעל 55,000 ₪.
 • לא יכול לתת ולא לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה מעל 11,000 ₪.
 • לא יכול לתת ולא לקבל תשלום במזומן כמתנה מעל 50,000 ₪.
 • לא יכול לסב צ'ק ולא יקבל נסב צ'ק מוסב (כל סכום), מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקבועים על הצ'ק.

בעסקה של מעבר לסכומים אלו, לפני העניין, ניתן לתת או לקבל את סכום התקרה או 10% ממנה במזומן – הנמוך מבינהם.

2. הפרה – קנס מנהלי

טרם נקבע הקנס המנהלי על תייר, יקבע בקרוב על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – צמצום השימוש במזומן).

הגבלות על גופים פיננסיים

קיימים גם הגבלות על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר וגופים בעלי רישיון מתן שירות פיקדון ואשראי. הגבלות אלו כוללות:

 • לא יכול לפרוע צ'ק אם שם הנפרע לא רשום בו.
 • לא יכול לפרוע צ'ק מוסב העולה על 10,000 ₪ אם: לא נקוב בו שם + ת"ז של המסב וכם שם הנסב, או, אם הוסב יותר מפעם אחת למעט חריגים.

הוראות לא חלות על צ'קים שהופקדו למשמרת אצל גוף פיננסי כאמור לפני 01/07/2019.

על גוף כזה שעובר על החוק יוטל עיצום כספי על ידי המפקח על הבנקים, המפקח על בנק הדואר והמפקח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.

עוד חשוב לציין כי בשלב זה החוק לא חל על גמ"חים, אלו הם גופים שעיסוקם הוא מתן אשראי ללא ריבית. הדחייה כאמור מתייחסת על שימוש במזומן לגמ"ח שנותן או מקבל הלוואה, תרומה או מתנה במזומן. הדחייה הזו ניתנת למשך 3 וחצי שנים מיום תחילת חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, שזה חודש יולי 2022.

מי פטור מהחוק?

ההגבלות על שימוש במזומן שעל פי החוק לא יחולו בין קרובי משפחה, למעט אם מדובר על שכר עבודה. קרוב משפחה הוא בן זוג / בת זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות, נכד, נכדה, ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו (אדם שלא מפרנס את עצמו, אלא תלוי באדם זה).

מה אסור לעשות ונחשב עבירת מרמה?

כפי שנראה לעיל, גם אם אנשים ינסו לחשוב על פתרונות איך לחמוק מגבלת הוראות החוק (שימוש במזומן) – כדוגמת, מציאת פרצה בחוק שמאפשרת להם התחמקות – יש לכך פיתרון. בחוק קיימים איסורים שהם ייחשבו עבירות מרמה ודינם – מאסר 3 שנים:

 • פיצול עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה.
 • רישום פרטים עוזבים במסמך.

הפרה חוזרת של הוראות החוק

עבור הפרה של הוראות החוק, יש עיצום כספי או קנס מנהלי, לפי העניין לצד כל סוג של אדם / עוסק. אולם, החוק מגדיר מהי הפרה חוזרת והתנאים לקיומה הם:

 • הפרה של אותה הוראה בחוק.
 • הוטל על המפר עיצום כספי או קנס מנהלי בגין ההפרה שקדמה לאחרונה.
 • ההפרה האחרונה בוצעה תוך שנתיים מההפרה הקודמת.

הסנקציה על הפרה חוזרת היא עיצום/קנס בגובה ההפרה הקודמת, וזאת לנוסף לעיצום/קנס עבור ההפרה האחרונה.

מועדי התיישנות של הפרות

 • עיצום כספי – 7 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • קנס מנהלי – 5 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • מרמה – 5 שנים מיום ביצוע העבירה.

תשלום במזומן – בעסקה מעל התקרות

למרות שהוראות חוק לצמצום השימוש במזומן קובעות כי חל איסור על תשלום במזומן כאשר מחיר העסקה עוברת את הסכום המקסימלי שבו ניתן לשלם במזומן, החוק מאפשר סכום מסוים כן לשלם במזומן. לצורך כך החוק הגדיר מושג שנקרא "תשלום במזומן":

זהו סכום המשולם או הניתן במזומן, למעט הסכום הנמוך מבין אלה:

 1. סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, מסכום התרומה, מסכום המתנה, או מסכום ההלוואה.
 2. סכום של 11,000 ₪ או 50,000 ₪ – לפי העניין.

כלומר, ניתן לשלם במזומן סכום שהוא מתחת לנמוך מבין אלו.

דוגמה: 

אדם מעוניין לקנות רכב חדש בסוכנות שעלותה נאמדת ב-100,000 ₪, האם אפשר לשלם במזומן, ואם כן אז כמה?

ראשית כל, הסכום עבר את התקרה שמותרת. אולם "תשלום במזומן" קובע סכום נמוך מבין 2:

 • 10% מסכום העסקה – 100,000 כפול 10% = 10,000 ₪.
 • סכום של 11,000 ₪ (בגלל שהצד השני עוסק).

במקרה זה, הסכום הנמוך מבינהם הוא 10,000 ₪ ולכן זהו מקסימום תשלום במזומן שאדם זה רשאי לשלם בעסקה זו.

תאריכי תחולת החוק

חוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019 ומיום זה חלים ההגבלות לעניין מי כל שהחוק חל עליו. אולם, לעניין אכיפה והגבלות של הפקדת צ'קים אצל גוף פיננסי כאמור, ההגבלות הן מתאריך 01.07.2019.

הלוואות או עסקאות שנכרתו לפני 1.1.19 – לא נכללות בחוק. למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.

ב-9 החודשים הראשונים (עד לתאריך 30.09.2019), תקופת מעבר, אין עיצום כספי או מנהלי בגלל הפרה של הוראות החוק. אלא אם כן, המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה וחזר והפר את אותה הוראה, במקרה זה יוטל עליו קנס / עיצום כאמור, גם אם מדובר על תקופת מעבר זו.

דוגמאות כלליות

דוגמה 1 –

 • אדם רכש מוצרי חשמל ורהיטים בעסקה של 10,000 ₪, הוא שילם הכל במזומן. האם החוק חל עליו?
 • לא. מכיוון שהסכום קטן מהתקרה לגביו (11 אלף ₪ לעוסק) – הוא לא עבר על החוק.

דוגמה 2 –

 • אדם רכש מוצרי חשמל ורהיטים בעסקה של 50,000 ₪, הוא שילם 50% במזומן. האם החוק חל עליו?
 • כן. אדם זה שילם 25,000 ₪ וסכום זה מעל התקרה של 5 אלף ₪. "תשלום במזומן" במקרה זה הוא 20,000 ₪.
 • טרם נקבע מה הקנס עבור אדם זה, אך העוסק ייקנס בעיצום כספי של 15% מתוך 20,000 ₪ – 3,000 ₪.

רוכש זכויות במקרקעין

רוכש זכויות במקרקעין מחויב להגיש הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, החל מדצמבר 2017 הוא מחויב להגיש זאת באופן מקוון. בעקבות חוק המזומן החדש, נקבע כי רוכש כזה יהיה מחויב במסגרת ההצהרה לסמן את אחד מ-2 האפשרויות הבאות:

 • פרטי אמצעי התשלום בהם מועברת התמורה ידועים לי.
 • פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לי במועד הגשת הצהרה זו.

חובה לסמן את אחת האפשרויות הללו ואי אפשר להגיש ללא סימון אחד מאלה. הכוונה היא כי כאשר אדם מעוניין לרכוש דירה, לצורך העניין, הוא צריך להצהיר כיצד תשולם התמורה למוכר. המטרה היא לוודא כי אם רוכש כזה ירצה להעביר תמורה עבור רכישת הזכות באופן מזומן, אז לוודא שהוא אינו חורג מהמגבלות של חוק זה.

לא תמיד אמצעי התשלום ידועים לרוכש, לעיתים הם מורכבים ממשכנתא, הלוואה ממשפחה וכד'. במקרה זה, הרוכש צריך לסמן את האפשרות השניה ואז הוא מחויב להשלים את המידע תוף 6 חודשים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין. השלמת המידע ניתנת לביצוע על ידי אתר האינטרנט של רשות המסים.

ללא פירוט זה, לא יימסר לרוכש אישור מסים בגין העסקה. לכן, חוק מזומן זה משפיע באופן משמעותי על עסקות אלו.

חוק המזומן שיקים / צ'קים

כמו שכתוב זאת מקודם לכן, חוק המזומן משפיע לא רק על מזומן, אלא גם על שיקים / צ'קים. כלומר, לכל סוג אדם, בין אם הוא עוסק ובין אם הוא אדם פרטי – יש הגבלה על אופן מסירת השיקים או קבלתם. כמו גם לגבי אופן הסבת הצ'קים לגורם אחר.

לצורך כך, בנק ישראל הציג את הצ'קים החדשים שמעתה יודפסו לכל הלקוחות על ידי הבנקים השונים.

מה עוד חשוב לדעת?

שנה לאחר כניסת החוק לתוקף, שר האוצר יהיה חייב לבחון את שינוי הסכומים כך שבמקום 11,000 ₪, הסכום לעוסק יהיה 6,000 ₪ בלבד. כמו גם, לגבי אדם שאינו עוסק, הסכום יוקטן מ-50,000 ₪ ל-15,000 ׁ₪ (למעט לעניין רכישת רכב).

החוק מחריג לתקופה של 3 שנים מתחילת החוק, עסקאות במזומן שבוצעו עם תושבי האזור (יהודה ושומרון). במקביל, עסקאות מזומן אלו שהם מעל 50,000 ₪ ידווחו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

זהו מדריך מקיף בנושא חוק המזומן החדש, קיים גם מדריך מקוצר של חוק המזומן שאלות ותשובות.

מחשבון חוק המזומן 2019

אז כמה מותר לשלם במזומן? כמה מותר לקבל במזומן? אנחנו בפרוטוקול יצרנו עבורכם מחשבון מזומן (סימולטור) שבאמצעתו ניתן לחשב מהו גובה העסקה המותר לשלם או לתת במזומן.

מעל 1,300 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close