צרכנות פיננסית

מאגר נתוני אשראי (מערכת) – כך תראו מה דירוג האשראי שלכם ותחסכו כסף

חוק נתוני אשראי שחוקק בשנת 2016 קובע דירוג אשראי שניתן לכל אזרח בישראל ובכלל קובע להקים מאגר נתוני אשראי שאוספת את כל המידע. החוק נכנס לתוקף בתאריך 12.04.2019 ומאותו תאריך חובה לפעול על פי החוק החדש.

החוק ותקנותיו מגדירים מחדש את כל אופן מתן האשראי בישראל ובכך הצרכן יכול להשוות את התנאים השונים בין התאגידים הפיננסיים ומנגד, נותן האשראי יכול לקבל מידע אשראי על הצרכן.

מה זה מאגר נתוני אשראי?

מאגר נתוני אשראי היא מערכת המנוהלת על ידי הבנק המרכזי בישראל, בנק ישראל, ובה נמצאים פרטים על האשראי וההתחייבויות השונות של כל הצרכנים בישראל. אם עד כה, רק הבנק שלכם היה יודע איך אתם מתנהלים באופן פיננסי, אז כעת המידע נמצא במערכת נתוני אשראי, ואם וכאשר תרצו לקבל אשראי מגורם אחר, בין אם הוא תאגיד בנקאי אחר או גוף פיננסי מפוקח אחר, הוא יוכל לקבל את המידע האשראי שלכם ובכך להציע לכם הצעת אשראי המתאימה לדרגת הסיכון שלכם.

המידע אל מערכת / מאגר נתוני אשראי (קרדיט דאטה – Credit Data) נשלח על ידי מגוון של גופים, בין היתר, התאגידים הבנקאיים, חברת החשמל, מנפיקי כרטיסי חיוב, בתי המשפט, בנק ישראל, לשכת ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, וכמובן כל מקור שמספק אשראי לצרכנים, למעט הגופים המוסדיים (חברות ביטוח, חברות מנהלות קופות גמל וכד').

מי שיכול לקבל את המידע דרך מערכת / מאגר נתוני אשראי, הם רק לשכות אשראי שיש להם רישיון כחוק כגון חברת BDI, קו מנחה, דן אנד ברדסטריט וכדומה. אולם, לשכות אשראי אילו לא יכולות לקבל את המידע ללא הסכמתכם ולא יכולה לשמור את המידע, אלא לשם העברה לגוף נותן אשראי שממנו אתם מבקשים (אם תרצו בכך) אשראי או מימון כלשהו.

הנה סרטון קצר ואז נמשיך…

כמובן, שאתם יכולים לבקש להסיר את עצמכם מהמאגר, אם לא תהיו מעוניינים בכך. כלומר, תוכלו לבטל את איסוף הפרטים אודותיכם, או שתוכלו להגביל את אופן מתן הפרטים לגוף מסויים או לכל הגופים. יחד עם זאת, במקרים מסויימים, לא ניתן לבטל את איסוף המידע, כמו למשל במקרים של תיקים הנמצאים בלשכות הוצאה לפעול או במקרה של פשיטת רגל.

נתונים של מי מופיעים בתוך מערכת מאגר נתוני אשראי?

המערכת של בנק ישראל אוספת נתונים על כל לקוח של המערכת, כלומר על כל אדם בגיר, בן 18 ומעלה, שמקור מידע דיווח עליו נתוני אשראי, לרבות הפעילות של אותו אדם אם הוא עוסק.

אילו נתונים נאספים באמצעות מערכת / מאגר נתוני אשראי?

מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל אוספת את הנתונים הבאים:

 • נתוני אשראי – נתונים שמגיעים מתוך מאגרי מידע של נותני אשראי. הנתונים דרושים לצורך בחינת מוסר התשלומים של הלקוח, כגון: בקשות אשראי, מסגרות אשראי, תשלומים עליהם התחייב הלקוח ופירעונם, מידע על צ'קים (לרבות שיק שחסר בגלל אין כיסוי מספיק) ועוד.
 • מידע מרשויות המדינה – אם מתקבל מידע דרך רשויות המדינה, בדרך כלל זה מידע לא חיובי, מה שמצביע על כך שהלקוח לא פורע את ההתחייבויות שלו. לרבות מגופים: הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, מדור שיקים ללא כיסוי בבנק ישראל וכד'.
 • פניות של לשכות אשראי – המערכת שומרת פניות של לשכת אשראי לבקשת מידע על הלקוח. הלשכה היא צינור שפונה אל המערכת ומספקת מידע עבור משתמש בנתוני אשראי, נותן אשראי בסיכון נמוך, מיופה כוח בתמורה או לקוח שמעוניין לקבל ייעוץ מהלשכה על הדוחות.
 • פניות לקוח – המערכת שומרת פניות של לקוחות כאשר הם מעוניינים לקבל מידע כמו דוח ריכוז נתונים וכדומה.
 • פעולות מערכת – המערכת שומרת מידע של עצמה גם, כלומר על הפעולות שהיא מבצעת כמו הודעה על איסוף נתונים וכדומה.

ממתי נאספים נתוני האשראי?

מועד התחלה של איסוף הנתונים משתנה לפי סוג מקור המידע של נתוני האשראי:

 • תאגידים בנקאיים או חברות כרטיסי אשראי – חודש מאי 2016.
 • מדור מוגבלים בבנק ישראל, הוצאה לפועל וכונס הנכסים – אוגוסט 2018.
 • נותני אשראי שאינם בנקים – אפריל 2019.

כלומר: מי שפרע את הלוואה עד אפריל 2016 כולל או מי שסגר תיק בהוצל"פ עד יולי 2018 – המידע לגביו לא יופיע.

מי יכול לקבל את נתוני האשראי שלכם ומתי?

מאגר נתוני אשראי כולל את המידע של כל אחד ככתוב לעיל, לכן המידע שייך לו. המידע לעולם לא יועבר לגורם אחר, אלא אם כן החלטתם לקחת אשראי חדש ונתתם הסכמה לנותן האשראי לקבל עליכם מידע.

נותן האשראי יקבל מידע יקבל באמצעות לשכת האשראי דו"ח לגבי דירוג האשראי שלכם, מה שיאפשר לו להתאים את האשראי / הלוואה ואת הריבית.

נתוני אשראי – איך זה עובד?

כאשר אתם תהיו מעוניינים לקבל אשראי, הוא יוכל לפנות למוסדות הפיננסיים שכבר מכירים אותו כמו הבנק שבו מתנהל החשבון או חברת האשראי שבה נמצאים כרטיסי האשראי. עם זאת, הוא יוכל גם לפנות אל גורם אחר כמו בנק אחר, חברת כרטיסי אשראי אחרת, או נותן אשראי חוץ בנקאי (כאלו עם רישיון נותני אשראי כחוק).

על מנת שאותו גורם פיננסי יוכל לתת אשראי, אם בכלל, ובאילו תנאים, הוא צריך לקבל מידע עליכם. עד כה הוא היה מבקש מסמכים רגילים כמו דו"ח עובר ושב, תלושי שכר וכד' – כעת אותו נותן אשראי יכול לקבל מידע מדוייק עוד יותר בנמצא במאגר נתוני האשראי.

לצורך כך, הוא חייב לקבל את הסכמתכם ועליכם לחתום על מסמך הסכמת לקוח קבוע של בנק ישראל. בעת החתימה על המסמך הזה, נותן האשראי יכול לפנות אל לשכת נתוני אשראי לקבלת המידע. לשכת נתוני אשראי היא הגורם היחידי (מלבדכם) שיכול לפנות אל המערכת ולקבל מידע אודותכם.

כאשר לשכת נתוני אשראי פונה אל מאגר נתוני אשראי, המאגר אוסף את כל המידע אודותכם ומחזיר את המידע ללשכה. הלשכה כאשר מקבלת את המידע, מנתחת את הנתונים, מפיקה דו"ח אשראי (ככתוב בהמשך) ומחזירה את המידע אל נותן האשראי.

נותן האשראי מקבל את המידע מהלשכה ובכך יכול לקבוע אם לתת אשראי, כמה לתת ובאילו תנאים. נותן האשראי לא חייב לפעול על פי מה שכתוב בדו"ח, זו רק המלצה בשבילו.

מה זה דו"ח אשראי?

דוח אשראי הוא דוח שמופק על ידי לשכת אשראי ונמסר לנותן אשראי, אשר מבוסס על נתונים שנמצאים בתוך מערכת נתוני אשראי. הדוח מבוסס על נתוני אשראי ב-3 השנים האחרונות בלבד.

באמצעות הדוח, נותן האשראי יכול לקבוע אם לספק ללקוח אשראי ובאילו תנאים. חשוב לציין כי נותן אשראי לא יכול לקבל מידע ללא הסכמת הלקוח.

הדוח אינו מחייב את נותן האשראי. כלומר, נותן האשראי יכול לאשר את האשראי או לסרב – בשונה ממה שמצוי בדו"ח ולפיו נקבע יכולת ההחזר של הלקוח ונתוני האשראי שלו.

מה זה חיווי אשראי?

חיווי אשראי זו הבעת דיעה של לשכת אשראי האם כדאי לתת ללקוח אשראי בגלל הנתונים המצויים לגביו במערכת. עם זאת, רק נותן האשראי מקבל החלטה בסופו של דבר. חיווי אשראי מבוסס בדרך כלל על נתונים פומביים שיש על הלקוח כמו מידע שניתן מאת רשויות ציבור שונות (כמו הוצאה לפועל, כונס הנכסים או מחלקת צ'קים ללא כיסוי). במקרה של נתונים כאלו, הם יכולים להיות מועברים ללשכות אשראי גם ללא הסכמה, אך לא נמסרים לנותן אשראי.

דיווח פיגור בתשלום למערכת

מערכת נתוני אשראי מקבלת דיווח על כך בהתקיים 3 השנים הבאות:

 • עברו 30 יום ממועד שבו הלקוח היה צריך לשלם.
 • הסכום שלא שולם עולה על 200 ₪.
 • נמסרה הודעה ללקוח על הפיגור בתשלום.

מה זה דוח ריכוז נתונים ואיך מזמינים?

דוח ריכוז נתונים הוא דוח המופק על ידי המערכת והוא ניתן רק ללקוח עצמו. באמצעות הדוח, כל אחד יכול לקבל מידע לגבי ההתנהלות הפיננסית שלו והוא ניתן חינם אחת לשנה קלנדרית. ניתן למסור את הדוח ללשכת אשראי, בכפוף להסכמה שלכם לצורך ניתוח והפקת דוח אשראי.

משך הזמן של הפקת הדוח תלויה באופן קבלת התשובה: בדואר אלקטרוני תוך פחות משעתיים, בדואר רגיל, יישלח תוך 24 ומועד ההגעה לפי דואר ישראל.

המידע עשוי לכלול:

 • הלוואות וריביות.
 • מסגרות אשראי.
 • ערבויות – שהועמדו לטובת הלקוח או שהלקוח ערב להן.
 • פעילויות עם צ'קים והוראות לחיוב חשבון.
 • הגבלות שהוטלו על חשבון העו"ש.
 • תיקי הוצאה לפועל, חדלות פירעון או פשיטת רגל.

לקבלת הדו"ח, ניתן לפנות דרך אתר האינטרנט של מאגר נתוני האשראי או במוקד הטלפוני שלהם. לחילופין, ניתן גם לפנות אל לשכת נתוני אשראי שהיא בתורה יכולה להפיק את דוח האשראי ולנתח את הנתונים. דרך נוספת היא פניה אל מיופה כוח בתמורה (כמו יועץ פיננסי), שהוא פונה אל הלשכה ומשם למאגר וחזרה.

פניה אל מאגר נתוני אשראי
פניה אל מאגר נתוני אשראי. קרדיט: בנק ישראל

הגבלת מסירה של נתוני אשראי

למרות שהמידע על צרכנים נמסר ללשכות האשראי ומשם לנותני האשראי, לפי הסכמתכם כמובן, אפשר להגביל את אופן המסירה. כלומר, במערכת ניתן להגביל את מסירת המידע לגוף ספציפי לפי סוג הגוף או באופן פרטני לפי שם הגוף או לכל הגופים באופן גורף.

חשוב לציין כי הגבלת מסירה במערכת, משמעה כי היא גוברת על כל הסכמה למסירת מידע שתינתן לאחר מכן לנותן האשראי. כלומר, נותן אשראי לא יוכל יותר לקבל מידע עליכם באמצעות המערכת ועל מנת לאפשר לו לראות את המידע, יש לבטל את ההגבלה באמצעות מערכת נתוני אשראי.

במידה ומעוניינים למנוע את איסוף ושמירת הנתונים, אפשר להגביל את איסוף המידע וכתוצאה מכך לא יהיה מידע כלל שיש למסור אותו.

הגבלת איסוף של נתוני אשראי

כאמור, המידע במערכת נאסף על ידי מקורות מידע שונים, ללא הסכמתכם כברירת מחדל. עם זאת, אפשר להגביל את שמירת המידע במערכת נתוני אשראי. בקשה להגבלה מבוצעת על ידי המערכת, אם מדובר על בקשה רגילה, היא מבוצעת באופן מיידי, אם מדובר על לקוח שנמצא בהגבלה.

חשובה לציין כי הגבלת איסוף נתוני אשראי, משמעה כי כל הנתונים שנשמרו במערכת עד למועד הפסקת האיסוף כולל מידע חיובי. כלומר, המערכת עלולה למחוק גם מידע שבגללו מוצעים לכם תנאים טובים יותר.

במידה ומעוניינים למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע, אך רוצים לשמור את המידע לגביכם, אפשר פשוט להגביל מסירה ולא להגביל איסוף.

מחירון – כמה עולה שימוש במערכת נתוני אשראי?

מערכת נתוני אשראי מציעה דו"ח ריכוז נתונים ראשון ללא עלות בכל שנה. אולם, שאר הדוחות הם בתשלום (הסכומים צמודים למדד). להלן המחירון:

שם הדוח / סוג משלוחדואר אלקטרונידואר רגיל
דוח ריכוז נתונים ראשון בשנה (1 ינואר – 31 דצמבר)חינםחינם
דוח ריכוז נתונים נוסף באותה שנה31 ₪41 ₪
דוח תמצית נתוני לקוח10 ₪20 ₪
דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות10 ₪20 ₪
דוח מידע שהתקבל מרשויות ומגופים ציבוריים10 ₪20 ₪
דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח10 ₪20 ₪
דוח פעולות מנהליחינםחינם
אחזור דוח10 ₪20 ₪

שירות לקוחות / תמיכה טכנית

בשלב זה ניתן ליצור קשר עם המערכת רק באמצעות המוקד הטלפוני.

 • טלפון: 6194* / 077-6093720.
 • שעות פעילות המוקד: א-ה 8:00-17:00, שישי וערבי חג 8:00-13:00.

כניסה למערכת

ניתן להיכנס אל מערכת נתוני אשראי באמצעות הקישור הבא: www.creditdata.org.il.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות, ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close