דין ומשפט

הודעת חוב (התראה) – מהי כוללת ומהן הזכויות והחובות של צרכן ועוסק?

כאשר עוסק טוען כי צרכן לא שילם את החוב במועד שנקבע לכך בינהם, לפני הליכי גבייה, הוא נדרש לשלוח הודעת חוב. הודעה על חוב כוללת את המידע הרלוונטי לגבי אותו חיוב שלא בוצע.

מטרת הכתבה הזו להסביר את הזכות והחובה של עוסק, ומידע נוסף.

מהי הודעת חוב?

תיקון 46 של חוק הגנת הצרכן משנת 2016 קבע, בין היתר, סעיף חדש בחוק והוא סעיף 13ב2 העונה לשם "משלוח הודעת חוב לצרכן".

הסעיף קובע כי עוסק (בעל עסק) אשר טוען כי צרכן לא שילם את החיוב במועד שנקבע לכך, נדרש לשלוח הודעה על חוב לצרכן וזאת לפני תחילת הליכה גביה ומשפט אשר מחייבים את הצרכן בתשלום נוסף. כאשר הצרכן יקבל את ההתראה הזו סמוך למועד היווצרות החוב, הוא יוכל לבחון אותו באופן יעיל ולהסדיר את החוב ללא הוצאות גבייה מיותרות.

למעשה, התיקון לחוק נועד לא רק לסייע לצרכן להסדיר את החוב ללא הוצאות גבייה מיותרות, אלא שהוא גם מונע מקרים בהם עוסק יוכל לנצל לרעה את החוק ולדרוש הוצאות שלא בצורה סבירה והוגנת.

נטל ההוכחה על שליחת הודעת החוב היא על העוסק ולא על הצרכן.

איך ומתי שולחים את התראת החוב?

העוסק נדרש לשלוח הודעה על חוב בתוך 4 חודשים ממועד בו היה צריך הצרכן לשלם את החוב. ההודעה חייבת להישלח בצורה ישירה על ידי העוסק ולא דרך גורם אחר (כדוגמת עורך דין).

לפי החוק, הודעה על חוב חייבת להישלח באמצעות הדואר של הצרכן או המען של הצרכן לפי מרשם האוכלוסין. בנוסף, ההתראה חייבת להיות מסמך נפרד מהחשבונית או הקבלה – כלומר, היא לא יכולה להיות פסקה או שורה בתוך החשבונית/קבלה.

יחד עם זאת, אם הצרכן הביע את הסכמתו לקבל דברי דואר באופן ממוחשב או על ידי מסרונים – אז העוסק יהיה רשאי להודיע בצורה כזו.

14 ימים מיום ההודעה ללא הליכים או הוצאות

החוק מגן על הצרכן (שזה כל מטרתו) וקובע גם כי עוסק לא יוכל לנקוט בהליכי גביית החוב מהצרכן, לרבות שליחת התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, למעט שליחת התראה לפי סעיף 12ב2 – וזאת אם טרם חלפו 14 יום מיום שליחת המכתב (הודעת חוב).

בנוסף, עוסק לא יוכל לחייב את הצרכן בהוצאות גבייה, אלא אם כן שלח את ההודעה על החוב ככתוב לפי הסעיף ואם טרם חלפו 14 ימים. הוצאות גבייה כוללות לרבות תשלום על משלוח הודעת החוב ולמעט חיוב של הפרשי ריבית והצמדה על פי דין, הסכם או תוספת אחרת או לפי שיעור בחוק.

מה הודעת חוב חייבת לכלול?

הודעה על חוב חייבת לכלול את המידע הבא באופן ברור:

  • שם העוסק – לרבות שם מסחרי.
  • פרטי העסקה – לרבות מועד העשייה של העסקה, מהותה ותוקפה.
  • פרטי החוב – פירוט לגבי החוב ואופן החישוב שלו.
  • דרכי התקשרות של העוסק לבירור וליצירת קשר.

מה צרכן יכול לעשות עם קבלת הודעה על חוב?

צרכן שקיבל התראה בדבר קיום חוב אצל עוסק, רשאי לפנות ולבקש ממנו בכתב או בעל פה, תיעוד המאשר את הקיום של העסקה שלגביה נשלחה אליו מכתב זה. העוסק נדרש לשלוח תיעוד זה תוך 14 ימים ממועד הבקשה של הצרכן.

במהלך תקופה זו ובנוסף לבקשה דרך העוסק, כדאי כי הצרכן יבדוק על מה מדובר ובמידת הצורך יתייעץ עם גורמים אחרים לצורך סיוע ועזרה.

מה עושים אם עוסק תובע הוצאות גבייה ולא שלח התראה?

אם העוסק הגיש תביעה לבית המשפט או להוצאה לפועל כנגד הצרכן, ושם הוא דורש לקבל את כל הוצאות הגביה, וגילה השופט או הרשם כי העוסק לא שלח את הודעת החוב – הוא רשאי להפחית מהחוב את הוצאות הגבייה – כולן או חלקן.

סנקציות על הפרת הוראות החוב

עוסק שלא שלח הודעה על חוב לצרכן או תיעוד המאשר את קיומה של עסקה, או שהעוסק נקט בפעולה לגביית חוב או חייב בהוצאות גבייה בניגוד להוראות הסעיף – הרשות להגנת הצרכן יכולה להטיל עליו קנס כספי של 7,000 ₪ אם הוא עוסק לא תאגיד, או 22,000 ₪ אם הוא עוסק תאגיד.

מעל 1,200 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close