כסף

החזר בלו על סולר (הישבון) – כך ניתן לקבל החזר על הדלק

בלו הוא מס עקיף שמוטל על מוצרים שונים כדוגמת דלק, סיגריות ואלכוהול, עסקים יכולים להגיש בקשה לקבלת החזר בלו על סולר במקרים מסויימים. לא ניתן לקבל אותה בצורה אוטומטית, לכן על מנת לקבל החזר מס יש להגיש בקשה לרשות המסים.

בכתבה הזו נסביר מהם שיעורי ההחזר הניתנים על בלו, מי זכאי לקבל, איך מגישים בקשה, מתי שיעורי ההחזר יורדים ועוד מידע שחשוב לדעת.

מה זה בלו?

לפני הכל, חשוב להסביר כי מס הבלו הוא מס עקיף החל על יחידה של מוצר כלשהו והוא לא דומה למיסים אחרים כדוגמת מע"מ, מס קניה וכדומה. המס נקבע על ידי אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר והוא מתעדכן כמה פעמים בשנה, בדרך כלל בחודשים ינואר, מאי וספטמבר לפי הצו הבלו על דלק.

מס בלו חל לא רק על סולר, אלא גם על כל סוגי הדלקים בישראל ולרבות בנזין, מזוט, ביודיזל, נפטא, גפ"מ ואחרים. בנוסף לכך, המס חל גם על מוצרים שהם לא דלק, כדוגמת טבק ואלכוהול.

מס בלו נועד על מנת לצמצם את הצריכה על המוצרים עליהם הוא מוטל. על פי דו"ח רשות המסים, בשנת 2017 הכנסות המדינה ממס הבלו היווה 18.75 מיליארד שקל.

גובה מס בלו על סולר נכון היום:

 • ספטמבר 2018 עד דצמבר 2018 – גובה המס הוא 2,930.67 ₪ ל-1,000 ליטר סולר (2.93067 ₪ לליטר אחד של סולר).

מי זכאי לקבל החזר בלו?

ראשית כל, חשוב לציין כי החזר בלו יכול להיות חלקי (החזר מס) או מלא (פטור ממס) וכן לכל מטרה של שימוש בדלק יינתן שיעור החזר אחר. ככל ששיעור ההחזר גבוה יותר, משמע כי העסק יקבל יותר החזר וכפועל מזה – ישלם פחות מס בלו.

אולם, המטרה לשמה עסקים וחברות משתמשים בסולר לא מספיק. על מנת להיות זכאי לכך יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • המשתמש הוא עוסק מורשה (עצמאי, חברה או התאגדות אחרת). אנשים פרטיים לא זכאים להשבת מס בלו.
 • הסולר נרכש בצורה ישירה ממי שרשום כעוסק מורשה בישראל.
 • הסולר משמש למטרת ייצור הכנסה (יפורט בהמשך הכתבה).
 • בלו על סולר שולם על ידי היצרן.
 • מי שרכש סולר בתחנת דלק, יהיה זכאי רק אם אותה תחנת דלק כלולה ברשימת התחנות לפי חוק משק הדלק.
 • התקיימו תנאים לעניין רישום, ניהול ספרים, דיווח ואישורים לפי כל דין, לרבות אסמכתות ודרך רכישתו.

ניתן לבדוק זכאות גם באמצעות האתר של רשות המסים – שם יש לבדוק לפי מספר רכב או לפי מספר עוסק מורשה. הבדיקה נעשית בקישור הזה.

מטרות שימוש בסולר המזכות בהחזר בלו ושיעור הישבון

כאן יובאו המטרות שעבורן ניתן לקבל החזר בלו על סולר וכן את שיעור ההחזר שלהם:

המטרהסכום ההישבון
משמש כחומר בעירה לייצור במפעל תעשייתי ובלבד שאינו משמש בגנרטור או ברכב מנועי למעט לצורך ייצורו של הרכב המנועי.69%
משמש בספינת דייג מסוג מכמורתן.69%
משמש בציוד הנדסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק רישום ציוד הנדסי התשי"ז-1957.50%
משמש ברכב מנועי בעל רישיון תקף כמפורט להלן:

 • רכב מסחרי כהגדרתו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ולגבי רכב אשר חוק שירותי הובלה התשנ"ז-1997 חל עליו יהיה רשיון מוביל.
 • רכב מסחרי הגדרתו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג.
 • אוטובוס כהגדרתו בתקנות התעבורה שמשקלו הכולל עולה על 5,000 ק"ג.
 • טרקטור כהגדרתו בתקנות התעבורה המשמש רק לצרכי חקלאות.
 • רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג.
50%
מכונה ניידת כהגדרתה בתקנות התעבורה שמשקלה הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג והיא משמשת לצרכי חקלאות המפורטים לתוספת לצו פטור והישבון.50%
משמש למחפר ימי ובלבד שניתן לארבה לייעוד ארבה חופרת בעלת תעודת רישום לפי תקנות הספנות.50%
רכב מנועי בעל רישיון רכב תקף כמפורט להלן:

 • מונית כהגדרתה בסעיף 1 בפקודת התעבורה.
 • אוטובוס ציבורי זעיר כמשמעותו בתקנות התעבורה.
 • רכב להוראת נהיגה כמפורט בתקנה 225 (א)(2) לתקנות התעבורה ולסעיפים 15, 16 לפקודת התעבורה.
 • רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כהגדרתם בתקנות תעבורה המוגן נגד ירי ובעל רישיון להסעת נוסעים.
45.5%

סכום מרבי

צו הבלו על בדלק (פטור והישבון) קובע כי יש סכום שנתי מירבי לכל עוסק שיכול לקבל עליו החזר. הסכום השנתי המרבי הוא התוצאה המתקבלת מהכפלת סכום הבלו בצריכה השנתית הממוצעת.

הצריכה השנתית הממוצעת היא התוצאה המתקבלת מחלוקת ממוצע השימוש השנתי ביצור ההכנסה (לפי סוג המטרה) ב- ממוצע השימוש לליטר. סכומים אלו נקבעים לפי סוג מטרת השימוש בסולר.

לצפייה בטבלת הסכומים המרביים – לחצו כאן.

איך להגיש בקשת החזר בלו על סולר?

עוסק שמעוניין לבקש החזר בלו על סולר, צריך להגיש בקשה לאישור זכאות להישבון במסגרת הסדר הסולר לפי הטופס המתאים לאותו עסק בהתאם למטרת השימוש בסולר. הטופס יכלול את כל הפרטים הנדרשים (סכום החזר, מספר רכבים ורישויים, כמות הסולר שנצרכה ועוד) כולל מסמכים נוספים המאמתים את הנתונים והפרטים הרשומים ולפי הפירוט בטופס.

ניתן להגיש בקשה באמצעות הדרכים הבאות:

 • אתר האינטרנט של רשות המסים – מי שמדווח מע"מ באינטרנט, יכול להיכנס למערכת עם עוסק מורשה וסיסמא זו בעמוד הזה.
 • שליחה בדואר רשום – ניתן לחתום על טופס ידני מתאים (בהמשך) ולשלוח ליחידת הסולר בכתובת ת.ד 9016 אבן יהודה 40600.
 • סניף מע"מ – ניתן להגיש את הטופס באמצעות משרד מע"מ אזורי (כתובות המשרדים).
 • מייצג – אם יועץ מס או רואה חשבון מייצג אתכם, ניתן לבקש ממנו אם הוא מחובר למערכת שע"מ (באמצעות שאילתת ESLR).
 • "כספת" בשע"מ – עוסקים המדווחים על 170 רכבים ומעלה יכולים להגיש באמצעות המערכת הזו. ניתן להתקשר לנציג שע"מ לעזרה בטלפון 02-5688688.
 • מערכת לתדלוק אוטומטי של אחד מיצרני הדלק – באמצעות המערכת שאושרה על ידי רשות המסים ועל ידי חתימה על טופס בלו 25 שאותו יש לשלוח בדואר רשום ליחידת הסולר.

טפסי הסדר הסולר:

 • טופס בלו 21 – בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר
 • טופס בלו 22 – בקשה לאישור ספינת דיג מסוג מכמורתן לצורך הישבון בלו על סולר
 • טופס בלו 23 – בקשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ"ה) לצורך הישבון בלו סולר
 • טופס בלו 24 – בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך הישבון בלו על סולר
 • טופס בלו 25 – הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי

מתי להגיש בקשת החזר בלו על סולר?

את טופס הבקשה יש להגיש אחת לחודשיים כמו דו"ח תקופתי וזאת עד לתאריך ה-15 לחודש העוקב שלאחר התקופה המדווחת.

אולם, לפי סעיף 9 של חוק הבלו, יש להגיש טופס בקשה להישבון בלו על סולר תוך שנה מיום הוצאת חשבונית מס בגין רכישת הדלק. לכן מי שיגיש בקשה לאחר שנה מהמועד, יחול התיישנות ולכן לא יהיה ניתן לקבל החזר מס בלו עבור אותן רכישות סולר.

מתי מקבלים החזר בלו על סולר?

החזר מס בלו מתקבל בתוך 30 ימים מרגע קבלת הבקשה במשרדי רשות המסים. אולם:

 • אם מנהל רשות המסים הורדה לבדוק אם עוסק זכאי לקבל הישבון, הוא יינתן בתוך 90 יום מרגע קבלת הבקשה.
 • אם משטרת ישראל או מי מטעם רשות המסים החל בחקירת חשד לביצוע עבירה על החוק בידי המבקש, ההישבון יינתן בתוך 180 יום מרגע קבלת הבקשה.

בקשה שלא כל הפרטים מצויינים בה בצורה נכונה, ההישבון יינתן רק לאחר 30 יום מרגע השלמת התיקונים. זאת ועוד, אם בבקשה חסרים מסמכים, ההישבון יינתן לאחר 90 יום מרגע שהמסמכים הומצאו (הושלמו).

התשלום יועבר לחשבון הבנק של מגיש הבקשה כפי שמופיע בתיק שלו במשרדי מע"מ אזורי.

מתווה ביטול החזר בלו על סולר לתחבורה

במרץ 2018 אושרה בועדת הכספים רפורמת מיסוי ירוק שבמהלכה נקבע, בין היתר, כי הישבון (החזר) בלו על סולר לתחבורה יבוטל בהדרגה, וכן יועלה מס בלו על גז טבעי דחוס. הטבלה הבאה מציגה את המתווה הסופי לביטול הסולר לפי סוג הרכב:

סקטור /

שנה

מוניותמשאיות במשקל נמוך מ-32 טוןמשאיות במשקל 32 טון ומעלהאוטובוסים שנרכשו עד סוף שנת 2010אוטובוסים שנרכשו בשנים 2011-2013אוטובוסים שנרכשו בשנים 2014 ו-2015אוטובוסים שנרכשו בשנת 2016 ואילךרכב הוראת נהיגה; ואצ"ז שנרכשו עד סוף שנת 2014 ובשנת 2018 ואילךאצ"ז שנרכשו בשנים 2015 ו-2017אצ"ז שנרכשו בשנת 2016
201745.5%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%45.5%45.5%45.5%
01.05.201845.5%45.4%50.0%40.0%45.0%50.0%50.0%45.4%45.5%45.5%
01.01.201934.0%40.0%50.0%33.4%40.0%50.0%50.0%40.0%45.4%45.5%
01.01.202022.5%33.4%50.0%16.3%40.0%45.0%50.0%33.4%40.0%45.4%
01.01.202111.0%24.9%40.0%7.8%33.4%40.0%40.0%24.9%33.4%40.0%
01.01.20220.0%16.3%33.4%0.0%24.9%33.4%33.4%16.3%24.9%33.4%
01.01.20230.0%7.8%24.9%0.0%16.3%24.9%24.9%7.8%16.3%24.9%
01.01.20240.0%0.0%16.3%0.0%7.8%16.3%16.3%0.0%7.8%16.3%
01.01.20250.0%0.0%7.8%0.0%0.0%7.8%7.8%0.0%0.0%7.8%
01.01.20260.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
 • אצ"ז – אוטובוס ציבורי זעיר.
 • אם עד 01.01.2024 לא ניתנו האישורים הדרושים לתדלוק בגז טבעי דחוס ב-25 תחנות פעילות, יישאר בתוקפו שיעור ההישבון החל ב-01.01.2023 ללא שינוי החל 01.01.2023 והלאה.
 • לצפייה בטבלה כקובץ גיליון אלקטרוני ולהורדה – לחצו כאן.

מוקד טלפוני לעניין הסדר הסולר

ניתן לפנות למוקד בימים א-ה בין השעות 08:15-16:00 בטלפונים:

 • 4954* או 1222-4954 או 02-5656400.

מעל 1,400 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close