צרכנות פיננסית

חיסכון לכל ילד 2017 – איזו תכנית השיגה את התשואה הגבוהה ביותר? בדקנו

קופת החיסכון לילדים מסכמת שנה, מי השיגה את התשואה הגבוהה ביותר? האם עדיף היה להשקיע בבנק או בקופת גמל להשקעה? פרוטוקול בדק ומצא

תכנית חיסכון לכל ילד היא תכנית חיסכון לילדים שבמסגרתו המוסד לביטוח לאומי יפקיד עבור ילדכם 50 שקל בחודש החל משנת 2017 ועד להגיעו לגיל 18. הכסף יופקד לקופת גמל להשקעה או לבנק על ידי הביטוח הלאומי בכל חודש. בנוסף, ניתן לקבל כסף רטרואקטיבי החל מחודש מאי 2015 ועד לדצמבר 2016 עבור כל חודש בה הילד שלכם היה זכאי לקבל קצבת ילדים.

בנוסף ל-50 שקלים אלו, גם ההורים רשאים להוסיף 50 שקל בחודש ישירות מקצבת הילדים ולגרום לכך שסך החיסכון לכל ילד בחודש יהיה 100 שקלים עד גיל 18. במסגרת תקופה זו הביטוח הלאומי ישלם את עמלות דמי הניהול ואף תקבלו מענק 500 ₪ מהביטוח הלאומי בהגיעו הילד שלכם לגיל 18. אז יוכל להחליט למשוך את הכספים או להמשיך להפקיד עד גיל 21, ואז יקבל מענק של 500 שקלים נוספים.

עברה שנה, כעט נשלחים הדוחות להורים, אז יצאנו לבדוק האם היה עדיף להשקיע בקופת גמל להשקעה או בבנק בשנת 2017. בנוסף, איזה בנק הניב את התשואה הגבוהה ביותר ואיזו קופת גמל להשקעה הניבה תשואה מקסימלית.

קופת גמל להשקעה

אם החלטתם להפקיד חיסכון לילדכם דרך קופת גמל להשקעה, היו לכם 5 מסלולים שונים:

  • חיסכון בסיכון מועט – חשיפה עד 10% מניות.
  • חיסכון בסיכון בינוני – חשיפה עד 50% מניות.
  • חיסכון בסיכון מוגבר – חשיפה בין 75% ל-120% מניות.
  • הלכה – בכפוף לכללי היהדות בישראל.
  • שריעה – בכפוף לכללי האיסלם.

לא כל חברה המנהלת חיסכון לכל ילד במסגרת קופת גמל להשקעה מציעה את כל המסלולים. אך כולן מציעות את 3 המסלולים העיקריים, חיסכון מעט, בינוני ומוגבר.

ככלל, מניות הן אפיק השקעה מסוכן, ועל כן ככל החשיפה אליו גדולה יותר כך גדל הסיכון, זוהי הסיבה לשמות אלו. אך, מניות הן אפיק השקעה בעל תשואה גבוהה יותר בדרך כלל, אמנם סיכון ההשקעה בהן גדל – אך בהתאם לכך גם התשואה.

תשואות קופת גמל להשקעה בשנת 2017

כאשר בודקים תשואה דרך השקעות בשוק ההון, חשוב לציין כי שנה אחת איננה מספיקה. בשלבי המשבר הפיננסי ב-2008 מרבי המניות ירדו והניבו הפסדים חמורים לתיקי ההשקעות, אך לאחר כמה שנים, שווי המניות תוקנו וחלקם היום הרבה מעל השווי מלפני המשבר. עם זאת, צוות הניהול של הקופה המנהלת, כישוריהם וניסיונם עשויה להשפיע על התשואות לתקופה קצרה יותר.

קופת גמל להשקעה שהניבה את התשואה מקסימלית ביותר היא אלטשולר שחם בסיכון מוגבר שהניבה תשואה שנתית של 22.07% כאשר היא נמצאת בפער משמעותי בסיכון זה מהמתחרות. קופת גמל הגרועה ביותר לשנת 2017 היא הקופת גמל של הלמן אלדובי במסלול שריעה שהניבה תשואה שלילית של 0.6%.

במסלול סיכון מוגבר, אלטשולר שחם נמצא במקום ראשון כאמור, במקום השני קל גמל עם תשואה של 18.73% ובמקום השלישי נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה של 16.27%.

במסלול סיכון בינוני, אלטשולר שחם במקום הראשון עם תשואה של 9.69%, במקום השני אקסלנס נשואה עם תשואה שנתית 9.36% ובמקום השלישי אנליסט עם תשואה של 9.22%.

במסלול סיכון מועט, אינטרמל מפתיעה עם תשואה של 6.22% ולוקחת את המקום הראשון, מגדל מקפת במקום השני עם תשואה 5.81% ובמקום השלישי אנליסט עם תשואה 5.72%.

סיכון מועטסיכון בינוניסיכון מוגברהלכהשריעה
אינטרגמל6.22%7.50%9.66%0.00%0.00%
אינפיניטי5.50%7.05%12.08%לא קיים
אלטשולר שחם5.44%9.69%22.07%8.17%לא קיים
אנליסט5.72%9.22%14.42%לא קייםלא קיים
אקסלנס נשואה9.36%16.03%5.96%לא קיים
הלמן אלדובי3.39%7.48%15.90%7.02%-0.60%
הראל5.34%8.81%16.25%6.61%לא קיים
מגדל מקפת5.81%7.45%11.85%6.86%לא קיים
מיטב דש5.22%7.76%12.82%6.78%לא קיים
מנורה מבטחים5.19%7.98%16.27%7.42%לא קיים
פסגות3.89%6.33%12.06%5.93%לא קיים
קל גמל3.75%7.52%18.73%לא קייםלא קיים

מה עושים עכשיו?

ניתן לעבור בין קופת גמל להשקעה לבין קופת גמל להשקעה אחרת בכל גוף מנהל ובכל מסלול. לדוגמה, אם אתם בקופת גמל אחת במסלול סיכון מועט, הינכם יכולים לעבור לקופת גמל אחרת בסיכון מוגבר וזאת ללא הגבלה. לא ניתן להעביר קופת גמל לבנק.

בנק

אצל הבנקים הכל שונה מאשר אצל קופות הגמל להשקעה. התשואות של הבנקים נמוכות בצורה משמעותית מהתשואות של קופות גמל להשקעה.

אם החלטתם להפקיד בבנק, באפשרותכם לבחור תכנית חיסכון ב-3 מסלולים בלבד:

  • ריבית קבועה לא צמודה – ריבית קבועה מראש לאורך כל החיסכון.
  • ריבית משתנה – ריבית כמרווח מריבית הפריים, תשתנה בכל כעת שריבית בנק ישראל תשתנה.
  • ריבית קבועה צמודה – ריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן.

כמובן, יש מסלולים עם תחנות יציאה של 5 שנים ויש ללא תחנות יציאה. ככלל, יש להשוות בין הריביות של הבנק ולשקול איזה מסלול עדיף בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן ובריבית בנק ישראל.

חשוב לציין, ריבית הפריים היא ריבית של 1.5% מעל ריבית בנק ישראל. מכיוון שנכון לרגע כתיבת הכתבה, ריבית בנק ישראל היא 0.1%, אזי ריבית הפריים היא 1.6%.

תשואות בנקים 2017

כאשר בודקים את תשואות הבנקים, חשוב לדעת מהו גיל הילד והאם המסלול הוא עם תחנות יציאה או לא. ככל שגיל הילד נמוך יותר, תקבלו תשואה/ריבית גדולה יותר ולהיפך. לגבי תחנות יציאה, ככל שאין תחנות יציאה כך הריבית/תשואה גדולה יותר.

גיל 0-1 ללא תחנות יציאה

הבנק שהניב את התשואה המקסימלית, למעשה הריבית המקסימלית שקיבלתם הוא בנק הפועלים במסלול ריבית קבועה לא צמודה של 4%. במסלול ריבית קבועה צמודה, 4 בנקים הניבו ריבית של 1.6% (בנק מסד, הבינלאומי, אוצר החייל ומזרחי טפחות). במסלול ריבית משתנה, הבנק שהניב את התשואה המקסימילת ביותר הוא בנק לאומי עם ריבית פריים מינוס 0.98% (P-0.98% = 0.62%).

בנקריבית קבועה לא צמודהריבית קבועה צמודהריבית משתנה
אוצר החייל3.30%1.60%P -1.00%
דיסקונט3.30%1.50%P -1.15%
הבינלאומי3.30%1.60%P -1.00%
הפועלים4.00%1.30%P -1.19%
יהב3.16%0.01%P -1.57%
לאומי2.85%1.02%P -0.98%
מזרחי טפחות2.83%1.60%P -1.15%
מסד3.30%1.60%P -1.00%
מרכנתיל דיסקונט3.20%1.25%P -1.15%

גיל 0-1 עם תחנות יציאה כל 5 שנים

הבנק שהניב את התשואה המקסימלית הוא בנק יהב במסלול ריבית קבועה לא צמודה של 3.16%. במסלול ריבית קבועה צמודה, מזרחי טפחות מוביל עם 0.7%. במסלול ריבית משתנה, בנק לאומי מוביל עם ריבית פריים מינוס 1.16%.

בנקריבית קבועה לא צמודהריבית קבועה צמודהריבית משתנה
אוצר החייל1.65%0.68%P -1.20%
דיסקונט0.85%0.20%P -1.35%
הבינלאומי1.65%0.68%P -1.20%
הפועלים1.13%0.43%P -1.33%
יהב3.16%0.01%P -1.57%
לאומי0.76%0.47%P -1.16%
מזרחי טפחות1.39%0.70%P -1.35%
מסד1.65%0.68%P -1.20%
מרכנתיל דיסקונט1.30%0.45%P -1.35%

מה עושים עכשיו?

האמת? כלום, ממתינים עד שילדכם יגיע לגיל 18 ואז הילד יכול לנצל את הכסף. אם בחרתם בבנק, לא ניתן להעביר את הכסף לבנק אחר, כמו כן, לא ניתן להעביר לקופת גמל להשקעה. הדבר היחידי שאתם יכולים הוא לשנות מסלול בהתאם לתכנית ההפקדה, עם תחנות יציאה כל 5 שנים או ללא תחנות יציאה.

מעל 1,100 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

אלברט שובייב

עורך באתר פרוטוקול. מייל פניות באתר: albert@protocol.co.il

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close