כסף

נקודות זיכוי ממס הכנסה 2019: מי זכאי וכמה מגיע לכל אחד? – מדריך

לא פעם אנחנו שומעים את צמד המילים נקודות זיכוי או נקודות זכות, חלקינו יודעים שמדובר על הטבת מס, אבל לא יודעים הרבה דברים, החלטנו לעשות סדר.

נקודות זיכוי קשור מאוד לנושאים כגון החזר מס או תיאום מס, משום שמדובר על הטבת מס שלהי שמגיע לכם על פי חוק לפי פקודת מס הכנסה או תקנות אחרות שקובעים משרד האוצר ורשות המסים. למעשה, יש קריטריונים לפיהם מחושבים נקודות הזיכוי שמגיעות לכולנו וחלקינו מגיעים יותר נקודות זיכוי.

בואו ניגש ישר לעניינים:

מהם נקודות זיכוי?

כמו תמיד, אנחנו מתחילים עם השאלה הזו: אז מה זה נקודות זיכוי? נקודות זיכוי הם סכומים אשר מקוזזים ממס הכנסה שחל על עובדים בישראל בשנת עבודה.

במילים אחרות, כולנו משלמים מס הכנסה בסופו של דבר, נקודות זיכוי הם סכומים שמקטינים את תשלום מס הכנסה ולעיתים אף מאפסים את גובה המס שעובד משלם במהלך שנת עבודה. איפוס מס הכנסה קורה כאשר השווי של נקודות זכות במהלך השנה שווה או גבוה יותר משווי המס שעובד צריך לשלם.

למעשה, לכל נקודת זכות יש ערך כספי שהוא מחושב באופן שנתי ובפועל מתקזז באופן חודשי. מכיוון שמדובר על חישוב שנתי, ערך הקיזוז חל גם על חודשים בהם עובד לא עובד. כך למשל, עובד שעבד חלק מהשנה, יהיה זכאי לקיזוז חודשי ממס גבוה יותר מאשר עובד שעבד במהלך כל השנה, ואם אותו לא קיבל אותם – הוא זכאי לקבל החזר מס בסוף השנה.

עם זאת, חשוב לציין כי נקודות זיכוי מקטינות את גובה המס לכל היותר ל-0, כך שהן יעילות לעובדים אשר כן משלמים מס.

נקודות זיכוי – שווי ערך

בכל שנה מתעדכן השווי הכספי של נקודת זיכוי בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן. לכן אם אתם מעוניינים לבצע חישוב כמה היו שוות נקודות זכות בשנים האחרונות, יש להשתמש בטבלה הבאה:

שנהערך שנתיערך חודשי
20192,616 ₪218 ₪
20182,592 ₪216 ₪
20172,580 ₪215 ₪
20162,592 ₪216 ₪
20152,616 ₪218 ₪
20142,616 ₪218 ₪
20132,616 ₪218 ₪
20122,580 ₪215 ₪
20112,508 ₪209 ₪

שוב נציין כי הערך של נקודות זיכוי מחושבים באופן שנתי.

נקודות זיכוי – איך זה עובד?

בכל שנה, נקבע לנו כמה מס הכנסה אנחנו צפויים לשלם. שיעור מס הכנסה על יחידים בישראל הוא פרוגרסיבי, כך שאחוז המס גדל ככל שההכנסה גבוהה יותר. עם זאת, מצד שני, יש את המונח הכנסה מחייבת שזו ההכנסה לפיה מחושב המס בישראל לאחר הפחתות וקיזוזים שונים.

ההכנסה החייבת קובעת כמה מס אנחנו נשלם ומשם אנחנו יכולים להקטין את המס באמצעות זיכויים ונקודות זכות.

לדוגמה:

עובד מקבל 2.25 נקודות זיכוי. כמה זיכוי ממס הוא יהיה זכאי לקבל במהלך שנת 2019?

מכיוון שבשנת 2019 שווי של נקודת זכות שווה 2,616 ₪ שנתית (או 218 ₪ לחודש) אז אותו עובד יהיה זכאי להפחתת מס בשווי של 5,892 ₪ (491 ₪).

נקודות זיכוי ממס הכנסה – זכאות

כל עובד שהוא תושב מדינת ישראל זכאי לקבלת נקודות זיכוי. לכן, עובדים זרים שלא תושבי ישראל לא זכאים להפחתת מס ויידרשו לשלם מס על הכנסתם בישראל.

עם זאת, יש תקנות והוראות שעה שונות שקובעות כי אוכלוסיות מסויימות יהיו זכאיות לקבל נקודות זיכוי נוספות כדוגמת סיום לימודי השכלה גבוהה, הורים לילדים ועוד.

כאן אנחנו נעבור על כל סוגי נקודות הזיכוי שניתן לקבל אותם על פי תנאי הזכאות.

הערה: עובדים שעונים על כמה קריטריונים יהיו זכאים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי. (דוגמה בהמשך).

1. נקודות זיכוי לתושב ישראל

תושב ישראל זכאי לקבל 2.25 נקודות זיכוי.

2. נקודות זיכוי לאישה (נשים)

נשים זכאיות ל-0.5 נקודת זיכוי.

3. נקודות זיכוי לנער עובד

נערים בגילאים 16 עד 18 זכאים לנקודת זכות אחת.

4. נקודות זיכוי בגין בן זוג שלא עובד

עובד אשר בן הזוג שלו ללא הכנסה, זכאי לנקודת זכות אחת.

ההטבה תינתן רק לתושב ישראל הנשוי לבן זוג שהכלכלה עליו ובנוסף מתקיימים אחד התנאים הבאים:

 • הוא או בן הזוג הגיע לגיל פרישה.
 • הוא או בן הזוג עיוור.
 • נקבע לו או לבן הזוג נכות רפואית לתקופה של 185 ימים בשיעור של 100% עבור ליקוי אחד או מעל 89% עבור כמה ליקויים בחישוב משוקלל.

5. נקודות זיכוי בגין תשלום מזונות

גרוש תושב ישראל אשר נשוי לבן זוג אחר, והוא או בן הזוג שלו משלמים מזונות לבן זוג לשעבר, זכאי לקבל נקודת זכות אחת.

6. נקודת זיכוי להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו

הורה תושב ישראל שהוא גרוש או וחי בנפרד ומגדל את ילדיו, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת. התנאים לכך הם:

 • הוא תושב ישראל.
 • הורדה לילד עד גיל 19.
 • גרוש או חי בנפרד מההורה השני.
 • מגדל את הילד בעצמו או משתתף בכלכלתו או מחזיק במשמורת משותפת.

7. נקודות זיכוי להורה יחיד עבור גידול ילדיו

תושב ישראל שהוא הורה אחד, כלומר הוא אלמן (ההורה השני לא בחיים) או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת.

8. נקודות זיכוי עבור ילד או בגיר עם מוגבלות / ילד אוטיסט

לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, הורה תושב ישראל שלו או שלבן הזוג יש ילד או בגיר עם מוגבלות, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי. תנאי הזכאות משתנים לפי גיל הילד.

הורה תושב ישראל שלו או שלבן הזוג יש ילד או בגיר שהופנה למסגרות חינוך מיוחד, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי. תנאי הזכאות משתנים.

החל מחודש נובמבר 2017 הורים שמקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי לא יידרשו לצרף תעודה רפואית (טופס 127). בנוסף, הם יקבלו נקודות זיכוי אלו ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה.

9. נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 5

הורה תושב ישראל לילד עד גיל 5 יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס שהילד בן 5 כולל. החל משנות המס 2017-2018 ההורה יהיה זכאי לתוספת של חצי נקודת זיכוי.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לאישה (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל) ובנוסף להורה פעוט מתחת לגיל 6 (סעיף 11 מתחת).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 18 (סעיף 10) זכאי גם לנקודות זכות אלו. הורה שזכאי לנקודות זיכוי לפעוט עד גיל 6 (סעיף 11) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

10. נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 18

הורה תושב ישראל לילד עד גיל 18 יהיה זכאי לקבל 0.5 נקודות זיכוי בשנת המס בו הילד נולד, נקודת זכות אחת ב-17 השנים הבאות, חצי נקודת זכות בשנה ה-19 (כשהילד יהיה בן 18).

החל משנות המס 2017-2018 ההורה יהיה זכאי לתוספת של נקודת זיכוי אחת בשנת המס בו הילד נולד או לדחות את קבלת נקודת הזיכוי לשנה הבאה.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לאישה (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל) ובנוסף להורה פעוט מתחת לגיל 6 (סעיף 11 מתחת).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 5 (סעיף 9) זכאי גם לנקודות זכות אלו. הורה שזכאי לנקודות זיכוי לפעוט עד גיל 6 (סעיף 11) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

11. נקודות זיכוי להורה לפעוט מתחת לגיל 6

הורה תושב ישראל לילד מתחת לגיל 6 יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת בשנת המס בו הילד נולד, 2 נקודות זיכוי ב-2 השנים הבאות ו-נקודת זיכוי אחת בשנה הרביעית.

החל משנות המס 2017-2018 ההורה יהיה זכאי ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת המס בה נולד הילד ו-2.5 נקודות זיכוי ב-5 השנים הבאות (עד השנה בה הילד בגיל 5).

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לגבר (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 5 (סעיף 9) או לילד עד גיל 18 (סעיף 10) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

12. נקודות זיכוי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי יהיו זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 36 חודשים לאחר השחרור בהתאם לאורך השירות:

 • חיילים באורך שירות 23 חודשים ומעלה – 2 נק' זכות.
 • חיילים באורך שירות עד 23 חודשים – נק' זכות אחת.
 • חיילות באורך שירות 22 חודשים ומעלה – 2 נק' זכות.
 • חיילות באורך שירות עד 22 חודשים – נק' זכות אחת.
 • בני ובנות באורך שירות 24 חודשים – 2 נק' זכות.
 • בני ובנות באורך שירות 12 חודשים – נק' זכות אחת.

13. נקודות זיכוי בגין תואר ראשון

תושב ישראל שסיים תואר ראשון במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לנקודות זיכוי. ההטבה תינתן רק עבור תואר ראשון אחד. מי שסיים לימודים בתנאים הבאים:

 • עד שנת 2013 – זכאי לנק' זיכוי אחת למשך מספר זהה למספר שנות הלימודים ולא יותר מ-3 שנים (ההטבה תינתן בשנת המס לאחר סיום הלימודים).
 • החל משנת 2014 – זכאי לנק' זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד (ההטבה תינתן במהלך שנת המס או אחריה – לפי בחירה).

במקצועות אשר מחייבים התמחות (עורך דין, רואה חשבון וכד'), ניתן לבחור אם לנצל בשנת המס לאחר הלימודים או בשנת המס לאחר ההתמחות, כל זאת בתנאי שההתמחות החלה בשנת המס בה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה.

14. נקודות זיכוי בגין תואר שני

בדומה לסעיף לעניין תואר ראשון (סעיף 13). השוני הוא חצי נקודת זכות, וכן מי שסיים עד שנת 2013 זכאי למספר זהה של שנות לימוד ולא יותר משנתיים.

15. נקודות זיכוי בגין תואר שלישי במסלול ישיר

אותם תנאי זכאות כמו תואר שני (סעיף 14 לעיל).

16. נקודות זיכוי בגין תואר שלישי במסלול רפואה או רפואת שיניים

תושב ישראל שסיים תואר ברפואה או ברפואת שיניים במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לנקודות זיכוי. מי שסיים לימודים בתנאים הבאים:

 • עד שנת 2013 – זכאי לנק' זיכוי אחת למשך 3 שנים וחצי נק' זיכוי למשך שנתיים נוספים לאחר מכן (ההטבה תינתן בשנת המס לאחר סיום הלימודים).
 • החל משנת 2014 – זכאי לנק' זיכוי אחת למשך שנה אחת וחצי נק' זיכוי למשך שנה אחת נוספת לאחר מכן (ההטבה תינתן במהלך שנת המס או אחריה – לפי בחירה).

17. נקודות זיכוי בגין לימודי מקצוע

תושב ישראל שסיים לימודי מקצוע כדוגמה (הנדסאי) וזכאי לתעודת מקצוע על ידי משרד ממשלתי, זכאי לנקודות זיכוי. מי שסיים לימודים בתנאים הבאים:

 • עד שנת 2013 – זכאי לחצי נק' זיכוי למשך מספר זהה למספר שנות הלימודים ולא יותר מ-3 שנים (ההטבה תינתן בשנת המס לאחר סיום הלימודים).
 • החל משנת 2014 – זכאי לחצי נק' זיכוי למשך שנה אחת אם ינצל עד 2016 או 0.75 נק' זיכוי לשנה אחת אם ינצל ב-2017 או נק' זכות אחת אם ינצל החל משנת 2018 (ההטבה תינתן במהלך שנת המס שלאחר הלימודים או אחריה – לפי בחירה).

חשוב לציין כי להטבה זו זכאי מי סיים מקצוע בהיקף 1700 שעות כמקובל בלימודים אקדמיים, וגם הוא לא מקבל במקביל נק' בגין תואר ראשון או שני, וגם הוא קיבל תעודת מקצוע מוכרת ע"י מוסד ממשלתי.

18. נקודות זיכוי למקבלי תעודת הוראה

תושב ישראל שסיים לימודי תעודת הוראה שלא במסגרת תואר אקדמי וזכאי לתעודת הוראה על ידי משרד החינוך, זכאי לנקודות זיכוי. מי שסיים לימודים בתנאים הבאים:

 • עד שנת 2013 – זכאי לחצי נק' זיכוי למשך מספר זהה למספר שנות הלימודים ולא יותר מ-3 שנים (ההטבה תינתן בשנת המס לאחר סיום הלימודים).
 • החל משנת 2014 – זכאי לחצי נק' זיכוי למשך שנה אחת אם ינצל עד 2016 או 0.75 נק' זיכוי לשנה אחת אם ינצל ב-2017 או נק' זכות אחת אם ינצל החל מ-2018 (ההטבה תינתן במהלך שנת המס שלאחר הלימודים או אחריה – לפי בחירה).

חשוב לציין כי להטבה זו זכאי מי סיים מקצוע בהיקף 1700 שעות כמקובל בלימודים אקדמיים, וגם הוא לא מקבל במקביל נק' בגין תואר ראשון או שני או לימודי מקצוע, וגם הוא קיבל תעודת הוראה.

19. נקודות זיכוי לעולה חדש

עולה חדש שהוא תושב ישראל יהיה זכאי לנקודות זיכוי 42 חודשים ממועד עלייה לארץ. מניין החודשים יחל ברגע שקיבל תעודת עולה (חובה), אם לא עבד בתקופה זו, לא יהיה זכאי לאחר מכן. אם העולה החל לימודים או שירות צבאי, יהיה רשאי לדחות את ההטבה שנותרה לאחר מכן.

עולה יהיה זכאי לנק' זיכוי באופן הבא:

 • במשך 18 החודשים הראשונים – 3 נק'.
 • במשך 12 החודשים לאחר מכן – 2 נק'.
 • במשך 12 החודשים לאחר מכן – נק' אחת.

20. נקודות זיכוי לתושב חוזר ותיק

בדומה לעולה חדש (סעיף 19). אך בתנאי שמדובר על תושב חוזק ותיק ששהה לפחות 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012. חובה תעודת תושב חוזר.

21. נקודות זיכוי לעובד זר

עובד זר חוקי, ששהייתו והעסקתו בישראל או באזור מותרת לפי חוק, וגם הוא לא מומחה חוץ או מרצה אורח, וגם קיבל אשרה ורישיון עובד זמני – זכאי לקבל נק' זיכוי.

 • עד 2014 – זכאים ל-2.25 נק'.
 • 2015-2016 – עובדים בתחום סיעודי בלבד זכאים ל-2.25 נק'. בנוסף, עובדות זרות זכאיות לחצי נק'. בתחומים אחרים לא זכאים.
 • 2017 – עובדים בתחום הסיעוד זכאים ל-2.25 נק', לא בתחום סיעודי 0.5 נק', עובדות זרות זכאיות לחצי נק'.
 • 2018 ואילך – עובדים בתחום הסיעוד זכאים ל-2.25 נק', לא בתחום סיעודי 1 נק', עובדות זרות זכאיות לחצי נק'.

ניוד נקודות זיכוי

לעניין הסעיפים של ההורים לעיל: אם שנולד לה ילד החל משנת המס 2017 יכולה לבקש ניוד נקודת זיכוי אחת משנת הלידה של הילד לשנה העוקבת. באמצעות הניוד, העובדת יכולה לנצל את נקודת הזכות הזו בשנה שלאחר הלידה, משום שבשנה זו היא עובדת שנה מלאה ולא שנה חלקית – מה שמאפשר לה לנצל את הטבת המס.

נקודות זיכוי ממס הכנסה – דוגמה

עובדת תושבת ישראל נשואה עם ילד בגיל 3 סיימה תואר ראשון ב-2017 והחלה לעבוד ב-2018. כמה נקודות זיכוי יש לה ב-2018?

על מנת לענות, יש ראשית לפלח לפי קריטריונים:

 • עבור תושב ישראל – 2.25 נק'
 • עבור נשים – 0.5 נק'.
 • עבור ילד עד גיל 5 (נשואה) – 1.5 נק'
 • עבור ילד עד גיל 18 (נשואה) – 1 נק'
 • עבור תואר ראשון (שנה אחרי) – 1 נק'
 • סך הכל = 6.25 נק' אשר מקנות לה הטבת מס שנתית של 16,200 ₪.

בהמשך לדוגמה, כמה נק' יקבל בעלה?

 • עבור תושב ישראל – 2.25 נק'.
 • עבור ילד פעוט מתחת לגיל 4 – 2.5 נק'.
 • סך הכל – 4.75 נק' אשר מקנות לו הטבת מס שנתית של 12,312 ₪.

מחשבון נקודות זיכוי ממס הכנסה

מעוניינים לחשב כמה נקודות מגיעות לכם וכמה זיכוי ממס תוכלו לקבל? היכנסו כעת אל מחשבון נקודות זיכוי של פרוטוקול וקבלו תוצאה באופן מידי.

נקודות זיכוי – איך מקבלים?

לשם מימוש הזכאות שלכם לקבל נקודות זיכוי, יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק שלכם לפני תום שנה.

בנוסף לכך, אם אתם נמנים מאוכלוסיות נוספות שאתם זכאים לנקודות נוספות לפי תנאים מסויימים, יש צורך להציג אישור זה. לדוגמה, אם סיימתם לימודי תואר, יש למלא טופס ייחודי.

מה עוד חשוב לדעת?

 • אם כבר שילמתם מס, ניתן לבקש קבלת החזר לאחר תום השנה ועד 6 שנים אחורה.
 • חייל מילואים זכאי לקבל תגמול נוסף על ימי השירות שלו, המענק ניתן לפי גובה נקודות זיכוי. עם זאת, המנעק משולם ישירות על ידי משרד הביטחון / צה"ל.
בדקו זכאות לקבלת נקודות זיכוי והחזר מס


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

עוד בנושא

מעל 1,400 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close