כסף

נקודות זיכוי ממס הכנסה 2019: מי זכאי וכמה מגיע לכל אחד? – מדריך

נקודות זיכוי ממס הכנסה הן הטבות מס משמעותיות שמקטינות את גובה מס הכנסה שעובדים נדרשים לשלם עבור הכנסה מעבודה (בין אם העובד שכיר או עצמאי). הטבות המס מגיעות לעובדים לפי חוק או תקנות נלוות בהתאם למצב.

מטרת הכתבה היא לספק לכל עובד הסבר מקיף בנושא.

מהן נקודות זיכוי ממס הכנסה?

אז מה זה בעצם נקודות זיכוי? ובכן.. נקודות זיכוי ממס הכנסה הם הטבות מס שניתנות על ידי רשות המסים (מס הכנסה) לעובדים על פי תנאי זכאות שונים. נקודת זיכוי מזכה את העובד (שכיר או עצמאי) במס הכנסה מעבודה במהלך שנת מס ובסכומים לפי שווי נקודת הזיכוי.

במילים אחרות, כולנו משלמים מס הכנסה בסופו של דבר (שמחושב אגב לפי מדרגות מס הכנסה), נקודות זיכוי הם סכומים שמקטינים את גובה התשלום ולעיתים אף מאפסים את גובה המס שעובד משלם במהלך שנת עבודה. איפוס מס הכנסה (להקטין את גובה המס ל-0) קורה כאשר השווי של נקודות זכות במהלך השנה שווה או גבוה יותר משווי המס שעובד צריך לשלם.

יש לציין כי לכל נקודת זכות יש ערך כספי שהוא מחושב באופן שנתי למרות שבפועל מתקזז באופן חודשי בתלוש השכר של העובד. מכיוון שמדובר על חישוב שנתי, ערך הקיזוז חל גם על חודשים בהם עובד לא עובד. כך למשל, עובד שעבד חלק מהשנה, זכאי לקיזוז חודשי ממס גבוה יותר מאשר עובד שעבד במהלך כל השנה, ואם אותו לא קיבל אותם – הוא זכאי לקבל החזר מס לאחר תום שנת המס.

דבר שיש לציין, עובד זכאי לצבור כמה סוגים שונים של נקודות זיכוי אם הוא עונה על תנאים וקריטריונים של אותם תנאי זכאות. צבירה כזו היא הטבת מס משמעותית לכשעצמה ומסייעת לעובדים רבים בביצוע תכנוני מס לגיטימיים.

נקודות זיכוי – שווי ערך

בכל שנה מתעדכן השווי הכספי של נקודת זיכוי בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן. לכן מי שמעוניין לבצע חישוב כמה היו שוות נקודות זיכוי בשנים האחרונות, יש להשתמש בטבלה הבאה:

שנהערך שנתיערך חודשי
20192,616 ₪218 ₪
20182,592 ₪216 ₪
20172,580 ₪215 ₪
20162,592 ₪216 ₪
20152,616 ₪218 ₪
20142,616 ₪218 ₪
20132,616 ₪218 ₪
20122,580 ₪215 ₪
20112,508 ₪209 ₪

שוב נציין כי הערך של נקודות זיכוי מחושבים באופן שנתי.

נקודות זיכוי – איך זה עובד?

בכל שנה, נקבע לנו כמה מס הכנסה אנחנו צפויים לשלם. שיעור מס הכנסה על יחידים בישראל הוא פרוגרסיבי, כך שאחוז המס גדל ככל שההכנסה גבוהה יותר. עם זאת, מצד שני, יש את המונח הכנסה מחייבת שזו ההכנסה לפיה מחושב המס בישראל לאחר הפחתות וקיזוזים שונים.

ההכנסה החייבת קובעת כמה מס אנחנו נשלם ומשם אנחנו יכולים להקטין את המס באמצעות זיכויים ונקודות זכות.

לדוגמה: עובד מקבל 2.25 נקודות זיכוי. כמה זיכוי ממס הוא יהיה זכאי לקבל במהלך שנת 2019?

מכיוון שבשנת 2019 נקודה שווה 2,616 ₪ בחישוב שנתי (או 218 ₪ לחודש) אז אותו עובד זכאי להפחתת מס בשווי של 5,892 ₪ (491 ₪).

נקודות זיכוי ממס הכנסה – זכאות

כל עובד בישראל זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה, גם עובדים שהם תושבים בישראל ואפילו עובדים שהם עובדים זרים. עם זאת, יש סוגים שונים של נקודות זיכוי שכל אחת ואחת מהן מתאימה לאוכלוסיות מסויימות שרק הן זכאיות לקבל אותם בהתאם לתנאים שנקבעו.

מכיוון שיש מגוון של סוגים ותנאים, השאלה האמיתית באופן כללי היא לא רק מי זכאי לקבל אותם, אלא לאילו נקודות העובד זכאי לקבל, למשך כמה זמן ובאילו תנאים הוא צריך לעמוד כדי לקבל אותם ו/או כדי להמשיך לקבל אותם גם במועדים מתקדמים יותר.

הנה כל סוגי נקודות הזיכוי שניתן לקבל אותם על פי תנאי הזכאות של כל אחת מהן.

1. נקודות זיכוי לתושב ישראל

תושב ישראל זכאי לקבל 2.25 נקודות זיכוי.

2. נקודות זיכוי לאישה (נשים)

נשים זכאיות ל-0.5 נקודת זיכוי.

3. נקודות זיכוי לנער עובד

נערים בגילאים 16 עד 18 זכאים לנקודת זכות אחת.

4. נקודות זיכוי בגין בן זוג שלא עובד

עובד אשר בן הזוג שלו ללא הכנסה, זכאי לנקודת זכות אחת. ההטבה תינתן רק לתושב ישראל הנשוי לבן זוג שהכלכלה עליו ובנוסף מתקיימים אחד התנאים הבאים:

 • הוא או בן הזוג הגיע לגיל פרישה.
 • הוא או בן הזוג עיוור.
 • נקבע לו או לבן הזוג נכות רפואית לתקופה של 185 ימים בשיעור של 100% עבור ליקוי אחד או מעל 89% עבור כמה ליקויים בחישוב משוקלל.

5. נקודות זיכוי בגין תשלום מזונות

גרוש תושב ישראל אשר נשוי לבן זוג אחר, והוא או בן הזוג שלו משלמים מזונות לבן זוג לשעבר, זכאי לקבל נקודת זכות אחת.

6. נקודת זיכוי להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו

הורה תושב ישראל שהוא גרוש או וחי בנפרד ומגדל את ילדיו, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת. התנאים לכך הם:

 • הוא תושב ישראל.
 • הורדה לילד עד גיל 19.
 • גרוש או חי בנפרד מההורה השני.
 • מגדל את הילד בעצמו או משתתף בכלכלתו או מחזיק במשמורת משותפת.

7. נקודות זיכוי להורה יחיד עבור גידול ילדיו

תושב ישראל שהוא הורה אחד, כלומר הוא אלמן (ההורה השני לא בחיים) או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת.

8. נקודות זיכוי בעד נטול יכולת (ילד או בגיר עם מוגבלות)

עובד יחיד תושב ישראל שיש לו או לבן הזוג, ילד או בגיר נטול יכולת (משותק, עיוור או מוגבל שכלית-התפתחותית), זכאי ל-2 נקודות זיכוי. תנאי הזכאות משתנים לפי גיל הילד.

החל מחודש נובמבר 2017 הורים שמקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי לא יידרשו לצרף תעודה רפואית (טופס 127). בנוסף, הם יקבלו נקודות זיכוי אלו ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה.

9. נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 5

הורה תושב ישראל לילד עד גיל 5 זכאי לקבל 1.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס שהילד בן 5 כולל.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לאישה (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל) ובנוסף להורה פעוט מתחת לגיל 6 (סעיף 11 מתחת).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 18 (סעיף 10) זכאי גם לנקודות זכות אלו. הורה שזכאי לנקודות זיכוי לפעוט עד גיל 6 (סעיף 11) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

10. נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 18

הורה תושב ישראל לילד עד גיל 18 זכאי לקבל 1.5 נקודות זיכוי בשנת המס בו הילד נולד, נקודת זכות אחת ב-17 השנים הבאות, חצי נקודת זכות בשנה ה-19 (כשהילד יהיה בן 18). ההורה יכול גם לדחות נקודה אחת משנת המס בו הילד נולד, לשנת מס בו לילד מלאו 1 שנים.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לאישה (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל) ובנוסף להורה פעוט מתחת לגיל 6 (סעיף 11 מתחת).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 5 (סעיף 9) זכאי גם לנקודות זכות אלו. הורה שזכאי לנקודות זיכוי לפעוט עד גיל 6 (סעיף 11) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

11. נקודות זיכוי להורה לפעוט מתחת לגיל 6

הורה תושב ישראל לילד מתחת לגיל 6 זכאי לקבל 1.5 נקודות זיכוי בשנת המס בו הילד נולד ו-2.5 נקודות זיכוי ב-5 השנים הבאות.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לגבר (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 5 (סעיף 9) או לילד עד גיל 18 (סעיף 10) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

12. נקודות זיכוי לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי זכאים לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 36 חודשים לאחר השחרור בהתאם לאורך השירות:

 • חיילים באורך שירות 23 חודשים ומעלה – 2 נק'.
 • חיילים באורך שירות עד 23 חודשים – נק' אחת.
 • חיילות באורך שירות 22 חודשים ומעלה – 2 נק'.
 • חיילות באורך שירות עד 22 חודשים – נק' אחת.
 • בני ובנות באורך שירות 24 חודשים – 2 נק'.
 • בני ובנות באורך שירות 12 חודשים – נק' אחת.

13. נקודות זיכוי בגין תואר ראשון

תושב ישראל שסיים תואר ראשון במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד (במהלך שנת המס או אחריה – לפי בחירה).

במקצועות אשר מחייבים התמחות (עורך דין, רואה חשבון וכד'), ניתן לבחור אם לנצל בשנת המס לאחר הלימודים או בשנת המס לאחר ההתמחות, כל זאת בתנאי שההתמחות החלה בשנת המס בה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה.

14. נקודות זיכוי בגין תואר שני

בדומה לסעיף לעניין תואר ראשון (סעיף 13). השוני הוא חצי נקודת זיכוי.

15. נקודות זיכוי בגין תואר שלישי במסלול ישיר

אותם תנאי זכאות כמו תואר שני (סעיף 14 לעיל).

16. נקודות זיכוי בגין תואר שלישי במסלול רפואה או רפואת שיניים

תושב ישראל שסיים תואר ברפואה או ברפואת שיניים במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לנקודות זיכוי. למעשה, החל משנת 2014 זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת וחצי נק' זיכוי למשך שנה אחת נוספת לאחר מכן (במהלך שנת המס או אחריה – לפי בחירה).

17. נקודות זיכוי בגין לימודי מקצוע

תושב ישראל שסיים לימודי מקצוע כדוגמה (הנדסאי) וזכאי לתעודת מקצוע על ידי משרד ממשלתי, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת (במהלך שנת המס שלאחר הלימודים או אחריה – לפי בחירה).

חשוב לציין כי להטבה זו זכאי מי סיים מקצוע בהיקף 1700 שעות כמקובל בלימודים אקדמיים, וגם הוא לא מקבל במקביל נק' בגין תואר ראשון או שני, וגם הוא קיבל תעודת מקצוע מוכרת ע"י מוסד ממשלתי.

ההטבה ניתנת גם עבור תעודת הוראה, תעודת הנדסאי ותעודות אחרות של משרדי ממשלה.

18. נקודות זיכוי לעולה חדש

עולה חדש שהוא תושב ישראל יהיה זכאי לנקודות זיכוי 42 חודשים ממועד עלייה לארץ. מניין החודשים יחל ברגע שקיבל תעודת עולה (חובה), אם לא עבד בתקופה זו, לא יהיה זכאי לאחר מכן. אם העולה החל לימודים או שירות צבאי, יהיה רשאי לדחות את ההטבה שנותרה לאחר מכן.

עולה יהיה זכאי לנק' זיכוי באופן הבא:

 • במשך 18 החודשים הראשונים – 3 נק'.
 • במשך 12 החודשים לאחר מכן – 2 נק'.
 • במשך 12 החודשים לאחר מכן – נק' אחת.

19. נקודות זיכוי לתושב חוזר ותיק

בדומה לעולה חדש (סעיף 19). אך בתנאי שמדובר על תושב חוזק ותיק ששהה לפחות 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012. חובה תעודת תושב חוזר.

20. נקודות זיכוי לעובד זר

עובד זר חוקי, ששהייתו והעסקתו בישראל או באזור מותרת לפי חוק, וגם הוא לא מומחה חוץ או מרצה אורח, וגם קיבל אשרה ורישיון עובד זמני – זכאי לקבל נקודות זיכוי. באופן של 2.25 נק' לעובדים בתחום הסיעודי, 1 נק' בתחום אחר, וכן אישה עובדת זרה זכאית לתוספת של חצי נקודה.

ניוד נקודות זיכוי

לעניין הסעיפים של ההורים לעיל: אם שנולד לה ילד החל משנת המס 2017 יכולה לבקש ניוד נקודת זיכוי אחת משנת הלידה של הילד לשנה העוקבת. באמצעות הניוד, העובדת יכולה לנצל את נקודת הזכות הזו בשנה שלאחר הלידה, משום שבשנה זו היא עובדת שנה מלאה ולא שנה חלקית – מה שמאפשר לה לנצל את הטבת המס.

נקודות זיכוי ממס הכנסה – דוגמה

עובדת תושבת ישראל נשואה עם ילד בגיל 3 סיימה תואר ראשון ב-2017 והחלה לעבוד ב-2018. כמה נקודות זיכוי יש לה ב-2018?

על מנת לענות, יש ראשית לפלח לפי קריטריונים:

 • עבור תושב ישראל – 2.25 נק'
 • עבור נשים – 0.5 נק'.
 • עבור ילד עד גיל 5 (נשואה) – 1.5 נק'
 • עבור ילד עד גיל 18 (נשואה) – 1 נק'
 • עבור תואר ראשון (שנה אחרי) – 1 נק'
 • סך הכל = 6.25 נק' אשר מקנות לה הטבת מס שנתית של 16,200 ₪.

בהמשך לדוגמה, כמה נק' יקבל בעלה?

 • עבור תושב ישראל – 2.25 נק'.
 • עבור ילד פעוט מתחת לגיל 4 – 2.5 נק'.
 • סך הכל – 4.75 נק' אשר מקנות לו הטבת מס שנתית של 12,312 ₪.

מחשבון נקודות זיכוי ממס הכנסה

מעוניינים לחשב כמה נקודות מגיעות לכם וכמה זיכוי ממס תוכלו לקבל? היכנסו כעת אל מחשבון נקודות זיכוי של פרוטוקול וקבלו תוצאה באופן מידי.

נקודות זיכוי – איך מקבלים?

לשם מימוש הזכאות לקבל נקודות זיכוי, יש למלא טופס 101 (כרטיס עובד) בתחילת עבודה אצל המעסיק ובכל תחילת שנה חדשה. כמו כן, במקרה של שינויים ועדכונים של תנאי זכאות, העובד נדרש לעדכן את המעסיק ולערוך מחדש את הטופס. טופס זה יש למסור אל המעסיק עד סוף שנה בצירוף מסמכים אחרים.

כמו כן, עובד שנמנה מאוכלוסיות נוספות בגינם זכאי לקבל נקודות זיכוי נוספות לפי אותם תנאי זכאות, צריך להמציא אישורים נוספים ביחד עם הגשת טופס 101. למשל, עובד שסיים לימודי תואר או מקצוע, נדרש להגיש טופס ייעודי בנוסף לכך.

ברוב המקרים, ניתן לבצע את התהליך מול המעסיק ישירות וללא צורך בפניה אל רשות המסים. אולם, לעיתים כן צריך לפנות אליהם, במקרים שבהם המעסיק לא יכול לחשב זאת.

עובד שלא קיבל נקודות זיכוי במהלך חודשי מס מסויימים או שעבד בכמה מקומות עבודה, רשאי לערוך תיאום מס הכנסה מול פקיד השומה. אולם, עובד שלא קיבל זכאות מסויימת במהלך שנת מס, רשאי להגיש החזר מס הכנסה בשנה שלאחר מכן ועד 6 שנים אחורה.

מה עוד חשוב לדעת?

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות, ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close