עסקים וסטארט-אפ

חברה בע"מ בישראל – איך להקים אותה ולפתוח תיקים במוסדות?

ישנן מספר אפשרויות של הקמת עסק במדינת ישראל. הכל תלוי מה החוק דורש מכם, איך הכי נכון להתאגד, אילו דברים חשוב לדעת לפני שמחליטים על ההתאגדות ופרטים נוספים.

הכתבה הזו מיועדת בעיקר עבור יחידים או שותפים שמעוניינים להקים עסק בתור חברה בע"מ. אם אתם מעוניינים להקים עסק בצורות אחרות, מוזמנים לקרוא את הכתבות שלנו בנושאי הקמת עוסק פטור והקמת עוסק מורשה. כמובן, יש יצרנו עבורכם כתבה נוספת המסבירה את ההבדלים בין סוגי עסקים וכמה דברים שצריך לשים לב אליהם וזאת במטרה לספק לכם מידע מה עדיף עבורכם.

בכתבה הזו אנחנו נסביר לכם איך להקים חברה בע"מ בישראל בגל המוסדות וזאת על מנת שתוכלו להתחיל לעבוד.

מהי חברה בע"מ?

לפני שתבינו איך לפתוח חברה בע"מ, חשוב לדעת מהי חברה בע"מ, למה היא בע"מ ואיך זה עובד.

חברה בע"מ היא אחת ההתאגדויות המוסכמות במדינת ישראל והיא מוקמת ומבוקרת על ידי רשם החברות שנמצא ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים. חברה בע"מ היא ישות משפטית וחשבונאית נפרדת מבעלי המניות לחלוטין, היא מתנהלת בפני עצמה, יש לה 3 אורגנים הכרחיים והם בעלי מניות, דירקטוריון והנהלת חברה.

חברה בע"מ נקראית חברה בעירבון מוגבל מפני שבעלי המניות ערבים לחברה בצורה מוגבלת וזאת עד לסכום ערך המניות של החברה שהוא סכום זניח יחסית בעת רישום והקמת החברה. זאת למעט מקרים של "הרמת מסך" שבו בית המשפט מחליט להטיל אחריות אישית על בעלי המניות.

יש לציין כי חברה בע"מ ניתן להקים אך ורק אם עיסוקה הוא חוקי והיא מצהירה על כך במסמכי החברה (שנוצרים על ידי בעלי המניות).

בשונה מעוסק פטור/מורשה, לחברה בע"מ יש בעלי מניות שהם יכולים להיות יחידים, שותפויות וחברות נוספות אחרות. כמו כן, לחברה ישנו דירקטוריון וכן הנהלה שהם כולם אורגנים שונים ויש להם תפקידים שונים בחברה. בנוסף לכך, חברה בע"מ יכולה להיות חברה פרטית או חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.

לבסוף, בישראל נהוג לפעול על פי בריטניה ולכן חברות בע"מ באנגלית יסומנו ב-LTD או Limited. ישנן סוגים שונים בעולם, כגון Corp, LLC וכד' שאינן רלוונטיות בישראל.

מהם התנאים להקמת חברה בישראל?

כל אדם בישראל רשאי להקים חברה בע"מ בתנאי שמטרות החברה לא נוגדות את החוק, לא בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור. ניתן להקים חברת אדם יחיד או חברה פרטית רגילה כאשר העיקרון זהה וזאת בתנאי שכל בעלי המניות עמודים בקריטריונים הבאים:

 • אזרח ותושב ישראל.
 • אינו אזרח מדינת אויב.
 • לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, כלומר מי שנפתח לו תיק בהוצאה לפועל ואינו מסוגל לפרוע את חובו בתוך התקופות הקבועות בחוק.
 • אינו פושט רגל.
 • אינו רשום כדירקטור או בעל מניות בחברה מפרת חוק.

מהם המסמכים הדרושים להקמת חברה בע"מ?

ישנם מספר מסמכים שעליכם למלא וזאת על מנת לייסד חברה בישראל והם:

 1. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה – הטופס כולל את הפרטים שלכם, את שם החברה הרצויה ופרטים נוספים. רשם החברות דורש מכם 3 חלופות לשם החברה במקרה ושם החברה תפוס או לא תקין על פי חוק.
 2. טופס בקשה לרישום חברה – הטופס שכולל את שמכם ושאתם מבקשים לייסד חברה בישראל. וכן פרטים נוספים:
  • הון המניות של החברה – רשום ומוקצה.
  • אחריות בעלי המניות.
  • המנהל הכללי של החברה.
  • הצהרת בעלי מניות ראשונים.
  • הצהרת דירקטורים ראשונים.
 3. תקנון – התקנון הוא מעין חוזה בין החברה לבין בעלי המניות והוא חייב להיות חתום על ידי עו"ד. תקנון החברה חייב לכלול:
  • שם החברה.
  • מטרת החברה.
  • פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.
  • פרטים בדבר הגבלת אחריות.
  • פרטי בעלי המניות: שם מלא, מספר זיהוי, מען וחתימת כל בעל מניות מאומתת על ידי עורך דין. * התקנון יכול להיות גם בשפה זרכ כל עוד הוא מצורף לתקנון בעברית.
 4. הצהרת דירקטורים ראשונים בחברה – כל חברה חייבת שיהיו לה דירקטורים. דירקטור חייב להיות כשיר לתפקוד ובין היתר:
  • לא חייב מוגבל באמצעים.
  • לא חייב שהוכרז כפושט רגל.
  • אין צו האוסר עליו לכהן כדירקטור, מנכ"ל, או כבעל מניות בחברה.
  • חייב להיות בעל כישורים ויכולת דרושה לביצוע תפקידו (בד"כ בחברות ציבוריות).
 5. הצהרת בעלי מניות בחברה – אם לחברה יש יותר מבעל מניות אחד בחברה, כל בעל מניות צריך לצרף לבקשת רישום חברה תצהיר חתום על ידי עורך דין.
 6. העתק אישור תשלום של אגרת רישום חברה.

אגרות של חברה בע"מ

חשוב לציין כי ישנם מספר אגרות של רשם החברות, אלו אגרות רישום ואגרות שנתיות (מחירים עדכניים נכון לשנת 2019):

 1. אגרת רישום – אגרה חד פעמית בעת רישום החברה, היא כוללת גם אגרה שנתית עד לסוף השנה הקלנדרית (לא משנה באיזה חודש שולמה האגרה). אגרת הרישום היא 2645 ₪.
 2. אגרה שנתית – זוהי אגרה שנתית על פי חוק שכל חברה חייבת לשלם. האגרה מחולקת ל-2:
  • אגרה שנתית מופחתת – אם משלמים עד 31 בחודש מרץ. האגרה המופחתת היא 1133 ₪.
  • אגרה שנתית רגילה – אם משלמים בין ה-1.4 עד 31.12 (תשלום/תעריף מלא). האגרה הרגילה היא 1506 ₪.

את האגרות ניתן לשלם אונליין או דרך הדואר.

קבלת תעודת התאגדות

לאחר שמילאתם את כל המסמכים, לרבות הצהרת דירקטורים, הצהרת בעלי מניות, תקנון חברה ועוד. רשם החברות יפתח עבורכם חברה ויספק לכם את מספר הח.פ. של החברה, כלומר תעודת הזהות של החברה.

אתם תקבלו את תעודת ההתאגדות של החברה שהיא תלווה אתכם בהרבה מקומות שתצטרכו, החל מפתיחת חשבון בנק ואילך. ניתן לבקש מספר העתקים מרשם החברות שהם יהיו נאמן למקור.

מפני שחברה בע"מ היא יישות משפטית וחשבונאית נפרדת מכם, היא לא יכולה להתנהל לבד ללא מורשה חתימה. חברה לא יכולה לפתוח חשבון בנק בעצמה או לפתוח תיקים ברשויות ובמוסדות אחרות – מישהו אנושי צריך להיות מעורב. עליכם להיות מורשה החתימה בחברה שמשמעותו שהחתימה שלכם בצירוף החותמת של החברה, מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

איך לפתוח תיק מע"מ לחברה בע"מ?

בשונה מעוסק מורשה ועוסק פטור, פתיחת תיק המע"מ עבור חברה בע"מ הוא השלב השני ולא השלב הראשון. על מנת לפתוח תיק במע"מ עבור חברה, ניתן לבקש מרואה החשבון שלכם או מעורך הדין – בדרך כלל רו"ח מטפל בנושא של המוסדות הללו.

אבל, תוכלו לפתוח בעצמכם את התיק, עליכם לגשת לסניף המע"מ הקרוב אליכם בצירוף המסמכים הבאים:

 • טופס 821 משולב עם 821א – יש למלא טופס פתיחת תיק במע"מ חתום.
 • תעודת רישום ברשם החברות (תעודת התאגדות).
 • פרוטוקול מורשי החתימה בחברה.
 • תעודת זהות של כל אחד מהדירקטורים החברה.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק לחברה.
 • חוזה שכירות/קניה של החברה.
 • מידע על הרכוש שהושקע בחברה כולל הסכומים, מקורות מימון ומחזור עסקאות משוער.

נ.ב. מבחינת המע"מ, אתם תיקראו עוסק מורשה. כאשר מספר העוסק הוא הח.פ של החברה שלכם.

בסיום ההרשמה, תקבלו עותק של תעודת עוסק מורשה. את תעודת עוסק המורשה המקורית תקבלו בכתובת דואר שהזנתם ברישום התיק.

איך לפתוח תיק במס הכנסה?

מפני שאתם חברה בע"מ ולא עוסק מורשה, עליכם לפתוח תיק שהוא כולל מס הכנסה (מס חברות) וניכויים (מס הכנסה של העובדים).

על מנת לפתוח תיק במס הכנסה עבור החברה (במילה אחרת, התאגיד), יש להגיע לסניף מס הכנסה הקרוב למיקום העסק ולהצטייד במסמכים הבאים:

 • טופס 4436 – יש למלא את הטופס לפתיחת תיק במס הכנסה לתאגידים.
 • תעודת רישום ברשם החברות (תעודת התאגדות).
 • פרוטוקול מורשי החתימה בחברה.
 • תעודת זהות.

לאחר שתסיימו את שלב הקמת התיק במס הכנסה, תוכלו לעבוד כבר בצורה חוקית וללא בעיות. אתם תקבלו את גובה המקדמות שלכם, שהוא אחוז מסך ההכנסות שלכם בכל חודש, אותם יש לשלם למס הכנסה. כמו כן, יוחלט האם מהו גובה ניכוי מס במקור – זהו הסכום שהלקוח שלכם יקזז מכם ויעביר אותו ישירות למס הכנסה על חשבון המקדמות.

בנוסף לכך, אתם תקבלו מספר תיק ניכויים של החברה שהוא שונה ממספר הח.פ והוא ישמש אתכם בעת הוצאת תלושי שכר לעובדים וכן ישמש גם עבור הביטוח הלאומי.

איך לפתוח תיק בביטוח הלאומי?

זהו השלב האחרון בחלק של פתיחת תיקים במוסדות. ברגע שאתם פותחים תיק ניכויים במס הכנסה, גם הביטוח הלאומי פותח עבורכם תיק ניכויים של מעסיק בצורה אוטומטית והוא ידאג לשלוח לכם שאלון למילוי פרטים.

אך ניתן גם לגשת אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב לעסק ולהביא איתכם את המסמכים הבאים:

 • העתק מפתיחת תיק במס הכנסה (במידה ויש).
 • תעודת רישום ברשם החברות (תעודת התאגדות).
 • פרוטוקול מורשי החתימה בחברה.
 • תעודת זהות.

עליכם לדעת היטב מהם הזכויות והחובות שלכם ושל העובד שלכם, לרבות שכר מינימום, תנאי שכר כגון ימי חופש, דמי לידה וכד'. כמו כן, שיעורי הפקדות לקרן הפנסיה ועוד.

רישיונות עסק נוספים

אם העסק שלכם דרוש בקבלת רישיונות והיתרים נוספים כגון רישיון משרד הבריאות, רישיון משרד הכלכלה והתעשייה ועוד. אנחנו ממליצים לכם מאוד להיכנס לאתר של האגף לרישוי עסקים שבמשרד הפנים.

סיכום

עד כאן בנושא של הקמת חברה בע"מ במוסדות וברשויות. חשוב לציין כי ניהול חברה בע"מ שונה משמעותית מניהול עוסק מורשה. אתם מחוייבים להיות מיוצגים במוסדות, עבור כל נושא ודבר אתם חייבים עורך דין ורואה חשבון.

יש דוחות שנתיים של החברה ויש דוחות אישיים של בעלי המניות, דוחות שנתיים חייבים להיות מבוקרים על ידי רואה חשבון. כמו כן, הנהלת החשבונות היא דו צידית ולא חד צידית.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות, ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close