קריירה והשכלה

שכר מינימום 2019 בישראל – מה גובה השכר ואיך זה עובד?

שכר מינימום בישראל משתנה מעת לעת, השכר החודשי התעדכן לאחרונה בחודש דצמבר 2017 והשכר השעתי התעדכן לאחרונה בחודש אפריל 2018. עליית שכר המינימום עוזרת למשפחות רבות בישראל, בעיקר העשירונים התחתונים, להתפרנס יותר בכבוד ולהביא יותר כסף לבית לצורך מחיה והוצאות שונות.

מטרת הכתבה היא להסביר מה זה שכר המינימום, מי זכאי לקבל, כמה כסף לשעה או ליום ועוד.

מהו שכר מינימום?

חוק שכר מינימום בישראל קובע הוראות לגבי שכר המינימום. למעשה, שכר מינימום הוא השכר הנמוך ביותר שעובד יכול לקבל כשכר / משכורת במקום העבודה אצל המעסיק. אין זה אומר כי זה השכר שיש לשלם לעובד, אלא שהמשמעות היא כי מעסיק לא רשאי לשכר תשלום נמוך יותר מהוראות החוק.

על פי ההסכם שנחתם באפריל 2015, העלאת שכר מינימום בוצעה בהדרגה לסכום של 5300 ₪ בחודש ב-4 פעימות. הפעימה הרביעית והאחרונה הייתה בתאריך 1.12.2017 אז, שכר המינימום עלה ב-300 ₪ ל-5,300 ₪. סך הכל מדובר על העלאה של 1000 ₪ מאז חתימת ההסכם.

לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, כ-24% מכלל העובדים בישראל משתכרים לפי גובה שכר מינימום או למטה מכך. מבין העצמאים הנתון מעט טוב יותר ועומד על 36% אשר השתכרו שכר מינימום או פחות ממנו.

עדכון שכר מינימום 2019

השכר העדכני ביותר בישראל – שכר מינימום דצמבר 2017 והוא עומד על 5,300 ₪ לחודש – שכר זה מוגן על פי חוק.

עד לסוף מרץ 2018 שכר מינימום חושב על בסיס 186 שעות עבודה בחודש או 43 שעות בחודש והשכר השעתי עמד על 28.49 ₪.

החל מחודש אפריל 2018 (1.4.2018) חל בישראל שבוע עבודה מקוצר. לכן שכר מינימום אפריל 2018 מחושב לפי 42 שעות עבודה שבועיות (ולא 43 שעות). כמו כן, שכר מינימום לשעה הוא 29.12 ₪ המחושב לפי 182 שעות עבודה חודשיות (ולא 186 שעות).

טבלה מסכמת – נתונים עדכניים להיום:

שכר מינימום חודשי מעודכןשכר מינימום שעתי (לפי 42 שעות שבועיות / 182 שעות חודשיות)שכר יומי לפי 5 ימי עבודה (1 חלקי 21 ושני שלישים במכפלת שכר מינימום)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 25 במכפלת שכר מינימום)
5,300 ₪29.12 ₪244.62 ₪ (ולא פחות מ-29.12 ₪ לשעה)212 ₪ (ולא פחות מ-29.12 ₪ לשעה)

עובדים שמשתכרים בשכר מינימום המחושב לפי 186 שעות או 28.49 ₪ לשעה, נדרשים לפנות אל המעסיק כדי לטפל בליקויים.

מי זכאי לקבל שכר מינימום?

זכות העובד לקבל את שכר המינימום מעוגן לפי חוק שכר מינימום בישראל, החוק חל על כלל העובדים במשק. לכן, כל עובד בגיר שמלאו לו 18 שנים, זכאי לקבל לכל הפחות את שכר המינימום, וזאת ללא קשר אם הוא עובד חודשי, עובד יומי או עובד שעתי (כלומר באיזה אופן מחושב השכר).

עובד אשר מועסק במשרה חלקית זכאי לקבל שכר מינימום המחושב לפי חלקיות המשרה שלו. כך שאם העובד עובד חצי משרה, הוא יהיה זכאי לשכר שלא יפחת מ-50% משכר המינימום.

עובד שהוא קטין / בן נוער, זכאי לשכר מינימום מופחת המותאם לנוער לפי הגיל שלו.

עובד עם מוגבלות זכאי לשכר מינימום מותאם לפי דרגת יכולת העבודה שלו.

עובד המקבל שכר לפי עמלות או בונוסים שסכומם נמוך משכר המינימום, זכאי לקבל השלמה לשכר המינימום לכל הפחות.

זכויות העובד בתחום יחסי העבודה וחובות המעסיק כלפי העובד, מעוגנים בחוקי העבודה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, וכן בהסכם העבודה האישי של העובד.

חישוב שעות נוספות

על פי חוק, עובד זכאי לקבל 125% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום או בשבוע (לפי העניין) ותשלום של 150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך. אם בחישוב יומי העובד לא המכסה, על כל שעה מעל 42 שעות שבועיות, העובד זכאי לקבל 125% עבור כל שעה נוספת.

בשבתות ובחגים העובד זכאי לקבל שכר של 150% עבור כל שעת עבודה, 175% עבור השעתיים הנוספות הראשונות (9-10) ו-200% עבור כל שעה מעבר לכך.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את המדריך על שעות נוספות בעבודה.

שכר המינימום – רכיבי שכר הכלולים בחישוב

שכר המינימום, הוא שכר העבודה שאותו המעסיק נדרש לשלם עבור יום עבודה רגיל לפי הנהוג במקום העבודה. כלומר, זהו שכר העבודה ברוטו שעובד זכאי לקבל לפני הניכויים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, פנסיה, קרן השתלמות וכדומה).

רכיבי השכר הכלולים בחישוב שכר המינימום הם:

 • שכר יסוד או שכר משולב.
 • תוספת יוקר אם אינה כלולה בתוך השכר המשולב.
 • תוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
 • החל מ-1.4.2015 נכללים גם רכיבי שכר שנקבעו לפי חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי כי הן לא יכללו.

רכיבי השכר שאינם כלולים בחישוב שכר המינימום הם:

 • תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת על עבודה במשמרות, פרמיה מדודה (מוסכמת, קבועה או קבוצתית), משכורת 13, שעות נוספות, מענק על בסיס שנתי, החזר הוצאות (כלכלה, אש"ל – אוכל שינה לינה, דמי נסיעות).
 • אם העובד זכאי לרכיבי שכר אלה, הוא יהיה זכאי אליהם בנוסף לתשלום שכר המינימום.

שכר מינימום לנוער 2019

כמו כל עובד, נער עובד זכאי לשכר בעד כל תקופת העבודה, לרבות: תקופת ההכשרה לתפקיד המיועד לו, תקופת ניסיון, השתלמות, וכל זמן אחר שבו הוא נדרש להימצא, לפי הוראות המעסיק, במקום העבודה או במקום אחר.

בני נוער עובדים זכאים לקבל שכר מינימום בהתאם לחלקיות המשרה. שכר המינימום לשעה מחושב לבני נוער לפי השכר החודשי המותאם לגילם חלקי 173 שעות (משרה מלאה אצל בני נוער נחשבת 173 שעות בחודש או 40 שעות בשבוע).

גילאחוז משכר מינימום (לעובד בוגר)שכר חודשי (עד 40 שעות שבועיות)שכר שעתי (לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)
עד גיל 1670%3,710 ש"ח21.45 ש"ח
עד גיל 1775%3,975 ש"ח22.98 ש"ח
עד גיל 1883%4,399 ש"ח25.43 ש"ח
חניך *60%3,180 ש"ח18.38 ש"ח

* חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת 2019

עובד שהוא אדם עם מוגבלות זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד, ובכלל זה הזכות לשכר מינימום.

על מנת לעודד ולהגביר את השילוב בשוק העבודה של אנשים שיכולת העבודה שלהם נמוכה ביחס לזו של אדם ללא מוגבלות, החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, קביעה של שכר מינימום מותאם לפי יכולתו של העובד. שכר המינימום המותאם, מחושב כאחוז משכר המינימום הרגיל, בהתאמה ליחס שבין התפוקה של העובד שיכולתו לעבודה פחותה עקב המוגבלות, לבין התפוקה של עובד ללא מוגבלות המבצע את אותן המטלות.

שיעור יכולת עבודה באחוזיםאחוז משכר מינימום (לעובד בוגר)שכר חודשישכר שעתי (לפי היקף משרה של 182 שעות בחודש
19%​ עד 30%30%1,590 ש"ח8.74 ש"ח
30% עד 40%40%2,120 ש"ח11.65 ש"ח
40% עד 50%50%2,650 ש"ח14.56 ש"ח
50% עד 60%60%3,180 ש"ח17.47 ש"ח
60% עד 70%70%3,710 ש"ח20.38 ש"ח
70% עד 80%80%4,240 ש"ח23.30 ש"ח

שכר מינימום בעבר בישראל

להלן ההיסטוריה של עליית שכר מינימום בישראל וזאת בתקופה האחרונה.

תקופהשכר מינימום חודשישכר מינימום שעתי (לפי 42 שעות שבועיות / 182 שעות חודשיות)שכר מינימום שעתי (לפי 43 שעות שבועיות / 186 שעות חודשיות)שכר יומי לפי 5 ימי עבודה (1 חלקי 21 ושני שלישים במכפלת שכר מינימום)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 25 במכפלת שכר מינימום)
אפריל 2018 ואילך5,300 ₪29.12 ₪244.62 ₪ (ולא פחות מ-29.12 ₪ לשעה)212 ₪ (ולא פחות מ-29.12 ₪ לשעה)
דצמבר 2017 – מרץ 20185,300 ₪28.49 ₪244.62 ₪ (ולא פחות מ-28.49 ₪ לשעה)212 ₪ (ולא פחות מ-28.49 ₪ לשעה)
ינואר 2017 – נובמבר 20175,000 ₪26.88 ₪230.77 ₪ (ולא פחות מ-26.88 ₪ לשעה)200 ₪ (ולא פחות מ-26.88 ₪ לשעה)
יולי 2016 – דצמבר 20164,825 ₪25.94 ₪222.69 ₪ (ולא פחות מ-25.94 ₪ לשעה)193 ₪ (ולא פחות מ-25.94 ₪ לשעה)
אפריל 2015 – מאי 20164,650 ₪25.00 ₪214.62 ₪ (ולא פחות מ-25 ₪ לשעה)186 ₪ (ולא פחות מ-25 ₪ לשעה)
אוקטובר 2012 – מרץ 20154,300 ₪23.12 ₪198.46 ₪ (ולא פחות מ-23.12 ₪ לשעה)172 ₪ (ולא פחות מ-23.12 ₪ לשעה)
יולי 2011 – ספטמבר 20124,100 ₪22.04 ₪189.23 ₪ (ולא פחות מ-22.04 ₪ לשעה)164 ₪ (ולא פחות מ-22.04 ₪ לשעה)
אפריל 2011 – יוני 20113,890.18 ₪20.92 ₪179.52 ₪ (ולא פחות מ-20.92 ₪ לשעה)155.61 ₪ (ולא פחות מ-20.92 ₪ לשעה)

המעסיק לא משלם שכר מינימום, מה עושים?

כל מעסיק, לרבות קבלן כח אדם, חייב לשלם לעובדו שכר שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק, ובתנאים מסוימים הקבועים בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעסיק. זה אף לא משנה אם המעסיק הוא עוסק פטורעוסק מורשה או חברה בע"מ, הוראה לשלם שכר מינימום לעובד חלה על כולם.

במידה והמעסיק לא שילם לעובד שכר מינימום:

 • ניתן לתבוע אותו בבית הדין לעבודה ולתבוע פיצוי בגין הלנת שכר.
 • ניתן לפנות גם אל ההסתדרות הכללית.
 • ניתן להגיש תלונה, למינהל הסדרה ואכיפה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מה עוד חשוב לדעת

 • אסור להפחית את שכר המינימום בשום אופן או צורה.
 • מעסיק נדרש להציג במקום העבודה במיקום בולט מודעה ובה עיקרי הזכות לפי חוק שכר מינימום.

עוד בנושא

 • דמי חגים: מי זכאי לקבל? מהם ימי חגים בתשלום וכמה מקבלים?
 • דמי הבראה – מתי מקבלים וכמה כסף מגיע לכם [מדריך]
 • דמי מחלה – מי זכאי ולכמה כסף זכאי לקבל עובד עבור ימי מחלה?
 • דמי חופשה – מי זכאי? כמה ימים אנחנו זכאים? ועוד מידע שחשוב לדעת
 • שכר ממוצע במשק – איך מחושב ומה השכר הממוצע היום
 • הסכם קיבוצי – מה זה? ומהם הזכויות שמגיעות לעובדים?
 • צו הרחבה – מה זה, מה תפקידו ועל מי הוא חל?

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות, ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך.

תגיות

כתבות נוספות

6 תגובות

 1. שלום לכם,
  הנושא: עבודה בקבלנות.
  האם אני כמעסיק יכול לסגור מול עובד שלי שהוא עובד בקבלנות?
  אם כן מה עלי לרשום לו בתלוש המשכורת? מבחינת שעות העבודה?
  לדוגמא: נתתי לו עבודת סבלות קלה, והוא מחליט למשוך אותה הרבה זמן.
  בהסכמתו, אני סוגר איתו על 200 שח ומבחינתי שיעבוד כל היום מתי שהוא רוצה.
  אך אני נותן לו תלוש משכורת. מה עלי לרשום עבורו?
  תודה מראש

  1. היי אפי, איננו חברת עורכי דין.
   אך אם תרצה תוכל להשאיר פרטים בטופס יצירת קשר ונעביר את הפניה שלך.

   על פי חוק, אינך יכול לשלם פחות משכר מינימום, במיוחד שאתה מוציא תלוש שכר.
   לעניין "משיכת" העבודה – זו בעיה אחרת. הנהלים או היעדים לא ברורים מספיק וייתכן שיש כשל בניהול עובדים.

  1. היי סופיה,

   שכר מינימום הוא 5300 ₪, עבור 182 שעות – מכאן שהשכר לשעה הוא 29.12 ₪.
   מעסיק אינו רשאי לשלם פחות משכר זה לחודש או לשעה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close