כסף

הר הכסף – מדריך איתור כספים אבודים – חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים

הר הכסף זהו מנוע איתור כספים אבודים (כספים נשכחים) של משרד האוצר ובנק ישראל המאפשר לכם למצוא ולאתר את הכספים שייתכן ושכחתם עליהם או אפילו לא הייתם מודעים להם. הכספים האלו יכולים להיות קרן פנסיה, קופת גמל, חסכון פנסיוני אחר, פוליסת ביטוח, חשבונות בנק ופיקדונות ועוד.

הר הכסף הושק בשנת 2013 על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר (כיום רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון) לצורך איתור כספים בחסכונות פנסיוניים נשכחים. בשנת 2016 הצטרף בנק ישראל והשיק את הר הכסף 2 שמטרתו לאתר חשבונות בנק ופקדונות נשכחים. כיום ניתן בקלות לעבור בין הר הכסף לבין הר הכסף 2.

על פי נתוני משרד האוצר, כיום ישנם עדיין מעל 5 מיליארד שקל במערכת הר הכסף לבדה. בתחילת הדרך הסכום היה יותר מ-10 מיליארד שקל בחסכונות ללא פעילות שממתינים לבעליהם (הר הכסף הגדול). כספים אלו שייכים לאזרחי מדינת ישראל, אך טרם נלקחו על ידי הבעלים שלהם.

על פי נתוני בנק ישראל, כיום ישנם עדיין מעל 5 מיליארד שקל במערכת הר הכסף 2 המכונה גם החדש. בתחילת הדרך במערכת הבנקאית היו כ-480 אלף חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה (חשבונות אבודים), בסך כולל של כ- 9 מיליארד ₪. מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ-64 אלף, בסך כולל של כ- 1.3 מיליארד ₪.

המערכת מאפשרת לבדוק בכמה פעולות פשוטות אם יש לכם כסף בחשבון ללא פעילות (חשבון שלא הופקדו אליו או נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה) והיכן הוא נמצא ובכך היא מנסה לקשר בין בעלי החשבונות ובעלי קופות הגמל לבין הכספים שלהם. אם המערכת לא מצאה כספים, ואתם סבורים כי יש לכם כספים אבודים, תוכלו בכל מקרה לפנות אל כל הגופים המוסדיים והבנקים הרלוונטיים ולבקש לקבל מידע לפי תעודת הזהות שלכם.

למעשה, מדובר על אתר לאיתור כספים אבודים. אופן הבדיקה הוא חינם ואתם יכולים לבדוק ולחפש את הכסף האבוד בעצמכם וללא תשלום. המדריך המקיף הר הכסף הוא חלק א' העוסק בחסכונות פנסיוניים, הר הכסף 2 הוא חלק ב' העוסק בחשבונות בנק ופיקדונות.

מה ניתן למצוא באתר הר הכסף של משרד האוצר?

חסכונות פנסיוניים – חסכונות פנסיוניים הם אפיקי חיסכון המיועדים לגיל הפרישה ומקנים לחוסכים הטבות מס.

קופת גמל – קופת גמל היא חיסכון פנסיוני טהור, שאינו משולב בכיסויים ביטוחיים.

קרן פנסיה – קרן פנסיה היא חיסכון פנסיוני המקנה לחוסכים ביטוח למקרה מוות ולמקרה של אבדן כושר עבודה.

ביטוח חיים עם חיסכון – יש שני סוגים של ביטוח חיים עם חיסכון:

 1. קופת ביטוח (הידועה לעתים כביטוח מנהלים) שהיא חיסכון פנסיוני המאפשר לחוסכים לרכוש גם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ולמקרה של אבדן כושר עבודה.
 2. פוליסת פרט (ידועה גם בשם פוליסת חיסכון) שהיא תכנית ביטוח דומה לקופת ביטוח אך אינה נמנית על החסכונות הפנסיוניים, ולכן אינה מקנה לחוסכים הטבות מס.

ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) – ביטוח זה מעניק למוטבי המבוטח שנפטר את סכום הביטוח שנקבע בפוליסה. שלא כמו פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון, פוליסת ביטוח למקרה מוות אינה כוללת מרכיב חיסכון. בסוג זה של פוליסות נכללות גם פוליסות הביטוח למקרה מוות הכרוכות ברכישת משכנתא.

חשוב לציין שמנוע החיפוש באתר אינו מאתר מידע על פוליסות לביטוח חיים קבוצתי, שהוא ביטוח למקרה מוות שעורך בעל הפוליסה עבור קבוצת מבוטחים: מעביד לעובדיו, תאגיד לחבריו או ספק שירות למקבלי שירותו. לדוגמה, החוסכים בקופות גמל ובקרנות השתלמות מבוטחים לעיתים בביטוח חיים קבוצתי באמצעות הקופה או הקרן.

כיסוי ביטוחי שבוטל – ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) שבוטל בשנה האחרונה בעקבות הפסקת תשלומי הפרמיה לחברת הביטוח.

איתור כספים אבודים על שמי

בחיפוש כספים על שמכם תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים המיועדים לגיל הפרישה, בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון (ביטוח מנהלים) ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

החיפוש מאתר מתוך כלל החשבונות אך ורק חשבונות ללא פעילות וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

איתור כספים אבודים של נפטר

הר הכסף נפטר – בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות (עם וללא פעילות) בחסכונות פנסיוניים: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים עם חיסכון (ביטוח מנהלים) ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות. במוצרים אלה יכול להיות כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת הקרוב, המקנה למוטבים זכות לקבל קצבה או סכום הוני חד-פעמי. כדי לברר האם קיים גם כיסוי כזה, יש לפנות לרשימת הגופים שיופיעו בתוצאות החיפוש ולשאול אותם.

מנוע החיפוש מאתר גם חשבונות של נפטרים (עם וללא פעילות) בקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) שבמקרה של מות המבוטח מעניקות למוטבים בהן את סכום הביטוח שנקבע בפוליסה. החיפוש יעלה גם פוליסות למקרה מוות (ללא חיסכון) שבוטלו בשנה האחרונה בעקבות הפסקת תשלומי הפרמיה לחברת הביטוח.

מערכת הר הכסף מספקת לכם מידע איפה ולא כמה

תוצאות החיפוש מראות באילו גופים יש חשבונות או פוליסות ומאיזה סוג (קרנות פנסיה, קופות גמל וכו'), אך אינן מראות כמה חשבונות או פוליסות יש מכל סוג ומה היתרה או זכויות הקיימות בהם. בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של גופים מוסדיים שבהם קיימים ככל הנראה חשבונות או פוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, וכן יפורטו סוגי המוצרים (קופות גמל, קרנות פנסיה וכדומה) שבהם נמצאו החשבונות או הפוליסות.

הרשימה אינה מפרטת כמה חשבונות או פוליסות יש בכל אחד מסוגי המוצרים ואינה מציינת מהי יתרת הכספים הצבורה בהם או מהן הזכויות הקיימות בהם (לדוגמה, זכות לקבל תגמולי ביטוח בעקבות פטירת המבוטח). כדי לברר פרטים אלה עליכם לפנות לגופים המוסדיים המופיעים ברשימה ולשאול אותם. אם נמצאו חשבונות על שמכם, מומלץ לברר מול הגופים המוסדיים אם יש בניהולם גם חשבונות שהייתה בהם פעילות בשנה האחרונה.

מה עוד חשוב לדעת?

לעיתים, גם אם מנוע החיפוש יציג חשבון או פוליסה ייתכן שאינם קיימים בפועל, ולהפך: ייתכן שקיימים חשבונות (עם פעילות או ללא פעילות) או פוליסות שמנוע החיפוש לא יימצא. המידע המופיע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר. לפערי המידע האלה יכולות להיות כמה סיבות, לדוגמה:

 • חשבונות על שמכם לא יופיעו אם הייתה בהם פעילות (משיכה או הפקדה) בשנה האחרונה.
 • נפלה טעות בעת מילוי טפסי ההצטרפות או בעת הקלדת הנתונים במערכות המידע של הגופים המוסדיים.
 • החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר רשומים לפי מספר הדרכון ולא לפי מספר תעודת הזהות.
 • אתם מבוטחים בביטוח למקרה מוות קבוצתי, ומנוע החיפוש אינו מאתר פוליסות מסוג זה.
 • קרובכם שנפטר היה פנסיונר (קיבל קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח) ונפטר לפני יותר מ-4 שנים. מנוע החיפוש אינו מאתר חשבונות של פנסיונרים שנפטרו לפני יותר מ-4 שנים.

לידיעתכם, בעקבות הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלו הגופים המוסדיים לבצע תהליך מקיף של טיוב הנתונים ברשומותיהם. כמו כן, הגופים המוסדיים נדרשים לפנות מיוזמתם אל חוסכים ומבוטחים שהקשר עמם נותק ואל מוטבים של חוסכים או מבוטחים שנפטרו וליידע אותם על חשבונות או פוליסות שאולי אינם ערים לקיומם.

שימו לב!

המידע הוא אישי ורגיש וכדי להגן מפני גורמים בלתי מורשים ומטעמים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות יש הגבלה. מנוע החיפוש מוגבל ל-10 חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות, גם בחיפוש על שמכם או על שם קרוב שנפטר. כדי למנוע חיפוש נוסף זהה, מומלץ לשמור את התוצאות כקובץ אקסל, להדפיס או להעביר לכתובת דוא"ל.

ניתן לבקש שגוף מוסדי כלשהו לא יעביר מידע שלכם באמצעות מנוע החיפוש. יש לפנות אל הגוף המוסדי שבו מתנהל חשבון או פוליסת ביטוח על שמכם ולבקש ממנו להסירכם ממנוע החיפוש. ההסרה תתבצע בתוך חודש וחצי.

הר הכסף איתור כספים אבודים – צעד אחר צעד

כאן תוכלו לראות, צעד אחר צעד מה אתם צריכים לעשות על מנת לחפש ולמצוא האם יש לכם כספים אבודים ואם כן אז איפה (למרות שסרטוני ההדרכה מצויינים). החלק הזה ידבר על איתור חסכונות פנסיוניים אבודים ולא חשבונות בנק, למרות הבדיקה מאוד דומה.

דרך אגב, אחרי שנכנסתם למערכת הר הכסף, תוכלו לעבור בקלות בין חסכונות פנסיוניים אבודים לבין חשבונות בנק ופיקדונות אבודים. ללא צורך לצאת מן המערכת וללא צורך להקליד שוב את הפרטים שלכם.

 1. כניסה למערכת – ראשית כל עליכם להיכנס למערכת הר הכסף בכתובת: itur.mof.gov.il.
 2. בחירת הבקשה – כעת עליכם לבחור מה ברצונכם לחפש (חיפוש חסכונות או חשבונות בנק), מפני שחלק זה מדבר על הר הכסף לחצו על "חיפוש חסכונות פנסיוניים".
 3. עבור מי נבדקת הבקשה – אם ברצונכם לבדוק על עצמכם לחצו על "חיפוש כספים על שמי", אם על שם קרוב שנפטר לחצו על "חיפוש כספים על שם קרוב שנפטר". כניסה למערכת הר הכסף לפי תעודת זהות שלכם, תאריך הנפקת תעודת זהות, האם הופנק לכם דרכון והאם יצאתם מהארץ ב-3 השנים האחרונות. (במידה ומדובר על שם קרוב שנפטר, עליכם להצטייד גם במספר תעודת זהות שלו/שלה ותאריך פטירה).
 4. מילוי הטופס – מילוי כלל הפרטים לרבות אבטחה וקריאת התקנון.
 5. חיפוש – לחצו על בצע חיפוש. במידה ויהיו כספים ברשותכם, יופיעו לכם הגופים המוסדיים שבהם נמצאים הכספים, ועליכם ליצור איתם קשר לצורך המשך טיפול (הרשימה המלאה שלהם כאן בהמשך הכתבה).
 6. מעבר אל הר הכסף 2 – כעת תוכלו בקלות לעבור אל הר הכסף 2 של בנק ישראל כדי לראות האם יש לכם גם חשבונות בנק ופיקדונות נשכחים.

מה עושים עם כספים אבודים / נשכחים?

פרסמנו כתבה עבורכם: מה עושים עם כספים אבודים? בכתבה הזאת תבינו מה כדאי לעשות ברגע שמצאתם כספים אבודים, האם למשוך אותם, להעביר ועוד.

בדקו אם יש לכם כספים אבודים, פקדונות וחסכונות


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

יצירת קשר עם משרד האוצר

פרטי ההתקשרות עם מחלקת פניות הציבור של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

 • טלפון: 3002* או 12223002, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00
 • פקס: 02-5695352
 • כתובת: משרד האוצר, שוק ההון, ביטוח וחיסכון, היחידה לפניות הציבור, רח' קפלן 1, ירושלים 9195015

מידע נוסף:

פרטי התקשרות עם הגופים המוסדיים

פרטי התקשרות עם שם וטלפון

שם הגוף המוסדיטלפון
עתודות" – קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ03-5542911
אי.בי.אי גמל בע"מ03-5190310
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ03-9272300
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ03-5654349
איילון חברה לביטוח בע"מ072-2227314
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ09-9576000
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ073-2331500
אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ073-2331500
אנליסט קופות גמל בע"מ03-7147177
אקסלנס נשואה גמל בע"מ03-7536655
ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-5765400
ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ073-7152824
גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ03-5765845
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ03-7706062
הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-7706063
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ03-6868000
החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי "דן" בע"מ03-6933421
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ04-8182161
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ03-6868000
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ03-5146988
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ076-8859908
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ02-6202510
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ03-7706081
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ02-6542711
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ072-2790001
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ03-5283348
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ073-2803401
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ02-6556955
הכשרה חברה לביטוח בע"מ03-7962630
הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ03-6000100
הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-7653143
הפניקס חברה לביטוח בע"מ03-7332222
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ03-7332222
הראל חברה לביטוח בע"מ03-9149558
הראל פנסיה וגמל בע"מ03-9149558
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ02-5680903
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ03-5210603
חברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ03-5618002
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ02-5680903
יהב – פ.ר.ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-5155453
יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-6914942
יהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-7289393
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ03-9201030
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ03-7132323
כור-תדיראן גמל בע"מ073-2112215
כלל חברה לביטוח בע"מ03-9420440
כלל פנסיה וגמל בע"מ03-9420440
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ03-9149558
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ03-7762700
מגדל חברה לביטוח בע"מ03-9201010
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ03-9201030
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ04-8182140
מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ072-2790001
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ03-7903717
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ03-7107680
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ03-7552408
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ03-7552408
נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ03-7762700
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ03-5155560
עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-7706082
עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ03-5614646
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ03-5614646
עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ03-6957171
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ03-7968774
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ03-7968774
ק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע"מ09-9579000
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ03-7706084
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-6090305
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ03-7762700
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית03-9716299
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ03-9357717
קופת"ג של עובדי עירית חיפה04-8512222
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ03-7762700
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ03-6241060
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ03-7762700
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ03-7762700
קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ03-7762700
קרן החסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-9149558
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ03-7762700
קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ03-7706060
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ03-7706060
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-6097779
שדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-7706083
שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ03-7706088
שיבולת – חברה לניהול קופות גמל בע"מ03-6072705
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ03-5210603

פרטים התקשרות מלאים נמצאים בקובץ גיליון נתונים

מוקד הר הכסף – המרכז לאיתור כספים אבודים של פרוטוקול

צריכים עזרה, התייעצות או הכוונה? פנו אל מוקד הר הכספים של פרוטוקול ותקבלו מענה על פנייתכם. מוקד הר הכסף חינם וללא תשלום מצידכם. חשוב לציין כי איננו בודקים ואיננו מאתרים עבורכם כספים נשכחים, המוקד מופיע כדי לסייע לכם בקשיים ולספק לכם מענה. על מנת לשאול שאלה, המשיכו מעט למטה והגיבו לכתבה שלנו.

מעל 1,100 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד.

כתבות נוספות

17 תגובות

 1. שלום לכם,
  האתר לחיפוש הכספים לא נפתח.
  אנא בדקו הסיבה ועדכנו אותי בהקדם.
  בברכה, דוד גרוס מן

 2. אני רוצה לחפש כספים של אימי זל שנפטרה לפני עשר שנים.האם ניתן כרגע לבדוק כי המערכת טוענת שיש לי שגיאה ונסיתי כבר מספר פעמים להכנס.

 3. שלום רב,
  הזנתי את הנתונים בדיוק כמו שנתבקשתי בסרטוני ההדרכה אך מתקבלת שגיאה "אחד או יותר מהנתונים שהקלדת שגויים. אנא נסה/י שוב." ,
  כלל הפרטים שהזנתי נכונים לאחר שבדקתי שוב ושוב
  ככל הנראה הבעיה אצלכם
  אשמח אם תוכלו לעזור לי
  תודה רבה

  1. שלום אלירן,
   מכיוון שרשות שוק ההון שבמשרד האוצר אחראית על המערכת הזו, אני ממליצים לך לפנות ישירות אליהם.

   טלפון: 3002* או 12223002, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00
   דרכי התקשרות נוספים נמצאים לנוחיותך בכתבה הזו.

   בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close