נדל"ן

מדרגות מס רכישה 2019 – שיעורי מס על נכס מקרקעין

מדרגות מס רכישה בישראל מתעדכנות מידי שנה על ידי רשות המסים בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן וכן על פי תיקונים לחוק ולתקנות ככל שקיימים. מדרגות מס רכישה מחשבות כמה מס על רכישת מקרקעין ישולם על ידי רוכש הזכות בהתאם לסוג הנכס ולסוג האוכלוסיה.

בהתאם למדרגות המס, נוכל גם לדעת האם מנהל מיסוי מקרקעין דורש מאיתנו תשלום נוסף ואיך הוא מחשב זאת. כמו כן, לפי מדרגות המס הללו ניתן גם לראות עד איזה סכום מגיע פטור ממס רכישה לאוכלוסיה מסויימת.

מהם מדרגות מס רכישה?

מדרגות מס רכישה הם שכבות מסויימות של מחיר נכס מקרקעין בעת רכישה/מכירה, כלומר בעת ביצוע העסקה. עבור כל שכבה יש שיעור תשלום מס שונה כך שהמס מחושב לפי שכבות ולא לפי סכום כללי של מחיר הנכס.

במילים אחרות, מדובר על שיטת מס פרוגרסיבית – ככל שמחיר הנכס גבוה יותר, כך שיעור המס גדול יותר. אך שיעור המס חל על שכבה ספציפית ולא על כל מחיר הנכס. יהיו דוגמאות גם בהמשך הכתבה.

איך מדד המחירים לצרכן משפיע על מס רכישה?

מדד המחירים לצרכן, אינפלציה או הצמדה, לא משנה איך שתקראו לזה, מסמל את יוקר המחייה בישראל. אם לדייק, המדד מודד את השינוי שחל על סל מוצרים ושירותים קבוע שמחיריהם ניתנים למדידה בצורה סדירה. אם המדד עלה, כלומר המחירים עלו. אם המדד ירד, כלומר המחירים ירדו.

אחרי ההגדרה היבשה הזו, בואו נבין איך מדד המחירים משפיע על מס רכישה. יש 2 עובדות שאתם חייבים לדעת:

 1. כאשר מצמידים סכום למדד, אם מדד המחירים לצרכן עלה בשנה קודמת, אזי המחירים נהיו יקרים יותר וגם מדרגות המס גדלות.
 2. כאמור לעיל, מדרגות המס הם לא קבועות והם פרוגרסיביות, לכן ככל שעולה מחיר הנכס, כך שיעור המס גדל.

כתוצאה מ-2 העובדות לעיל, הרי שאם מדד המחירים עלה, מדרגות המס גדלות ולכן על שווי נכס מקרקעין גבוה יותר, אנחנו נשלם פחות מס רכישה. ובמשפט סיכום: עליית במדד המחירים לצרכן = פחות לתשלום מס רכישה.

עבור אוכלוסיה שיש להם שיעור מס קבוע כאחוז מהנכס וללא מדרגות, עלייה במדד לא משפיעה על גובה התשלום.

חשוב לציין: מכיוון שמדד המחירים מפורסם ב-15 בחודש עבור החודש הקודם. אזי מדרגות מס בשנה כלשהי תקפים מתאריך 16.1 באותה שנה ועד 15.1 בשנה הבאה (עבור השנה הנוכחית).

מדרגות מס על רוכש דירת מגורים יחידה בין 16.01.2019 ועד 15.01.2020

דירת מגורים יחידה היא דירה שנרכשה אם היא היחידה של אותו רוכש, או אם יש לו דירה נוספת בבעלות עד 33.33% או אם יש לו דירה נוספת שקיבל בירושה בבעלות של עד 50% או שיש לו דירה נוספת שמושכרת בשכירות מוגנת לפני שנת 1997.

שווי עסקה של רכישת דירהאחוז מס
0 עד 1,696,750 ₪0.00%
מ-1,696,750 ₪ עד 2,012,560 ₪3.50%
מ-2,012,560 ₪ עד 5,192,150 ₪5.00%
מ-5,192,150 ₪ עד 17,307,170 ₪8.00%
17,307,170 ₪ ומעלה10.00%

לדוגמה:

רוכש רכש דירת מגורים יחידה ב-17.1.2019 בשווי 2 מיליון שקל. כמה מס רכישה ישלם?

 • על שווי הנכס שעד 1,696,750 ₪ הוא לא ישלם כלל מס.
 • על השווי שבין 1,696,750 ₪ עד 2 מיליון ₪ (סך הכל 303,250 ₪) הוא ישלם 3.5% מס = 10,613.75 ₪.
 • סך הכל מס רכישה לתשלום: 10,613.75 ₪.

מדרגות מס על רוכש דירת מגורים נוספת בין 16.01.2019 ועד 15.01.2020

דירה רגילה היא דירה המשמשת למגורים או מיועדת לשמש למגורים (כמו דירה מקבלן שמתחייב לסיים את בנייתה).

שווי עסקה של רכישת דירהאחוז מס
0 עד 5,194,225 ₪8.00%
5,194,225 ₪ ומעלה10.00%

לדוגמה:

רוכש רכש דירת מגורים נוספת ב-17.1.2019 בשווי 2 מיליון שקל. כמה מס רכישה ישלם?

 • על השווי שעד 2 מיליון שקל הוא ישלם 8% מס = 160,000 ₪.
 • סך הכל מס רכישה לתשלום: 160,000 ₪.

מדרגות מס על רוכש דירה שהוא נכה/עיוור

רכישה ע"י נכה, עיוור, נפגע (כהגדרתו בחוק) או בן משפחה של חייל שנספה, ובתנאי שהדירה הנרכשת תשמש למגוריו של הרוכש. בתקנה 11 ניתן פעמיים בלבד.

דירה יחידה

 • שווי הזכות הנמכרת עד 2,500,000 ₪ –
  • 0 עד 1,696,750 ₪ – ישלם 0% מס רכישה.
  • 1,696,750 ₪ עד 2,500,000 ₪ – ישלם 0.5% מס רכישה.
 • שווי הזכות הנמכרת מעל 2,500,000 ₪ – ועד 17,307,170 ₪.
  • ישלם 0.5% מס רכישה על כל הסכום (ללא מדרגות).

דירה נוספת

 • ישלם 0.5% מס רכישה על כל הסכום (ללא מדרגות).

מדרגות מס על רוכש דירה שהוא עולה

רכישה על ידי מי שעומד בהגדרת עולה על פי התקנות ובתנאי שהדירה הנרכשת תשמש למגוריו ושהרכישה התבצעה שנה לפני או 7 שנים אחרי כניסתו לישראל לראשונה. חישוב מס רכישה לעולה הרוכש דירה מגיעה פעם אחת בלבד.

שווי עסקה של רכישת דירהאחוז מס
0 עד 1,788,285 ₪0.50%
1,788,285 ₪ ומעלה5.00%

מדרגות מס על העברת דירה ע"י קרוב ללא תמורה

מכירה בין צדדים קרובים בהתאם להגדרה שבתקנות, כשאין כל תמורה ישירה או עקיפה בצידה (מתנה). רכישה ללא תמורה מקרוב תחויב בשליש ממס הרכישה הרגיל.

מדרגות המס על ידי קרוב ללא תמורה הן אותן ממדרגות המס של רוכש רגיל הן בדירה יחידה והן בדירה נוספת (2 הטבלאות העליונות). את סכום מס הרכישה יש להכפיל בשליש (33.333%).

מדרגות מס על העברת דירה בין בני זוג

מכירה ללא תמורה לבן זוג המתגורר יחד איתו בדירה הנמכרת. אם הם גרים בנפרד, אז ייחשב המס כמו קבלה על ידי קרוב ללא תמורה.

מדרגות מס על בניין

בניין הוא כל מבנה שלא מהווה דירת מגורים. גם משרד או חנות נחשבת בניין.

 • רוכש רגיל – תשלום מס רכישה של 6% על כל גודל עסקה.
 • קרוב ללא תמורה – תשלום מס רכישה של שליש (33.333%) מהסכום של רוכש רגיל.
 • עולה – כמו דירת מגורים (כתוב לעיל).

מדרגות מס על קרקע

קרקע הוא כל שטח אדמה פנוי שהוא לא בנוי.

 • רוכש רגיל – תשלום מס רכישה של 6% על כל גודל עסקה.
 • קרוב ללא תמורה – תשלום מס רכישה של שליש (33.333%) מהסכום של רוכש רגיל.
 • עולה – כמו דירת מגורים (כתוב לעיל).
 • נכה – תשלום מס רכישה של 0.5% לכל שווי עסקה.

מדרגות מס על משק חקלאי

על פי תקנה 16 לתקנות מס רכישה, רוכש זכות במקרקעין לצורך ייסוד משק חקלאי או קיומו, זכאי להקלות במס רכישה. תשלום מס רכישה על החלק שאינו משמש בניין מגורים (שלהם יש שיעורי מס כמו על דירת מגורים) יהיה כך:

 • על החלק שעד 428,255 ₪ – 0.5%.
 • על החלק שמעל 428,255 ₪ – 5%.

עוד בנושא

 • מס רכישה – כל מה שאתם חייבים לדעת בעת רכישת דירה
 • מס שבח – כל מה שאתם חייבים לדעת בעת מכירת דירה

מדרגות מס רכישה – שנים קודמות

מדרגות שנת 2018

דירת מגורים יחידה:

שווי עסקה של רכישת דירהאחוז מס
0 עד 1,664,520 ₪0.00%
מ-1,664,520 ₪ עד 1,974,335 ₪3.50%
מ-1,974,335 ₪ עד 5,093,535 ₪5.00%
מ-5,093,535 ₪ עד 16,978,450 ₪8.00%
16,978,450 ₪ ומעלה10.00%

דירת מגורים נוספת:

שווי עסקה של רכישת דירהאחוז מס
0 עד 5,095,570 ₪8.00%
5,095,570 ₪ ומעלה10.00%

הקלות ל- עולה לישראל:

שווי עסקה של רכישת דירהאחוז מס
0 עד 1,672,385 ₪0.50%
1,672,385 ₪ ומעלה5.00%

משק חקלאי:

 • על החלק שעד 437,665 ₪ – 0.5%.
 • על החלק שמעל 437,665 ₪ – 5%.

נכה / עיוור:

 • דירת מגורים יחידה:
  • שווי הזכות הנמכרת עד 2,500,000 ₪: 0 עד 1,664,520 ₪ – 0% מס רכישה. מעל 1,664,520 ₪ ועד 2,500,000 ₪ – ישלם 0.5% מס רכישה.
  • שווי הזכות הנמכרת מעל 2,500,000 ₪ ועד 16,978,450 ₪: ישלם 0.5% מס רכישה על כל הסכום.
 • דירה נוספת:
  • 0.5% מס רכישה על כל הסכום.

מעל 1,400 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close