צרכנות פיננסית

חיסכון לכל ילד – המדריך המלא כל מה שחשוב שתדעו

חיסכון לכל ילד – במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, בינואר 2017 נפתחה תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. במסגרת תוכנית חיסכון לכל ילד, יופקדו 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם. להלן הנושאים שחשוב שתדעו לקבלת החלטה מיטבית.

מידע על תוכנית חיסכון לכל ילד ביטוח לאומי

החל מינואר 2017, יפתח ביטוח לאומי תוכנית חיסכון לילדים (www.hly.gov.il), עבור ילדכם הזכאי לקצבת ילדים, שבה יופקדו 50 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים) עד הגיעו לגיל 18. הכסף הועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם. אם לא תבחרו, הביטוח הלאומי כבר בחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון, כפי שיפורט בהמשך.

ניתן לקבל גם כספים רטרואקטיבית לתקופה ממאי 2015 עד דצמבר 2016. בכל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו, הופקדו לתכנית החיסכון 50 ₪. כלומר אם בתקופה זו קיבל הילד 10 חודשים, הוא צריך לקבל גם 50 שח על כל חודש (כלומר 500 ש"ח). אשר בשנת 2017 הופקדו שני תשלומים:

 • בינואר 2017 – הופקדו 100 ש"ח.
 • בפברואר 2017 – הופקדו 400 ש"ח.

אתם יכולים גם להוסיף 50 ש"ח מקצבת הילדים שלכם אל החיסכון וכך להגדיל את הסכום ל- 100 שח בחודש, דבר שיכול להביא לכ- 20,000 שח ויותר עבור ילדכם בגיל 18. דבר זה ניתן לעשות ישירות דרך האתר של ביטוח לאומי. כדי להוסיף את סכום החיסכון הנוסף, עליכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולבחור באפשרות של הכפלת סכום החיסכון.

איפה חיסכון לכל ילד מנוהל?

ניתן לבחור איפה הופקדו הכספים ומסלול החיסכון. לשם כך יש לקבל שתי החלטות:

1. חיסכון לכל ילד השקעה – האם להשקיע את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?

חיסכון לכל ילד קופת גמל להשקעה

הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון. תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שמציעה כל קופת גמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול.

חיסכון לכל ילד בנק

הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריבית המוצעת. בכל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח, תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים. הורה שבחר במסלול עם תחנות יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

2. חיסכון לכל ילד מסלולים – באיזה מסלול לחסוך?

לאחר שבחרתם האם להפקיד את הכספים עבור ילדכם בקופת גמל להשקעה או בחשבון בבנק תצטרכו לבחור באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון.

אם תבחרו לחסוך בקופת גמל להשקעה – תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-5 מסלולי ההשקעה הבאים:

 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת מחדל).
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
 • מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות).
 • מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות).

אם תבחרו לחסוך בבנק – תוכלו לבחור לחסוך באחד מ-3 מהמסלולים הבאים:

 • מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל).
 • מסלול עם ריבית משתנה.
 • מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.

בכל אחד מהמסלולים המוצעים על ידי הבנקים ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 • תכנית חיסכון ללא תחנות יציאה.
 • תכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.

לידיעתכם, ילד שנפתח לו חיסכון בבנק, יוכל בגיל 18 לבחור את תקופת החיסכון שבסיומה יתאפשר לו לשנות את מסלול החיסכון ולמשוך את הכספים. מי שיוולד לו ילד מ-1.1.17 ואילך, יוכל לבצע את הבחירה בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד.

מידע נוסף על ההבדלים בין חיסכון בקופת גמל להשקעה לבין חיסכון בבנק

העברת כספי חיסכון לכל ילד לקופת גמל או לבנק

 • קופת גמל להשקעה – בכל עת, במהלך תקופת החיסכון, תוכלו לבקש להעביר את החיסכון לניהול של קופת גמל אחרת מתוך רשימת קופות הגמל שנבחרו על ידי משרד האוצר. את המעבר יש לבצע באמצעות פנייה לקופת הגמל החדשה שאליה אתם רוצים לעבור. לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת הגמל לבנק.
 • חיסכון בבנק – לא ניתן להעביר את כספי החיסכון מהבנק שבחרתם לבנק אחר או לקופת גמל אחרת לאורך כל תקופת החיסכון.

העברת כספי חיסכון לכל ילד מקופות גמל להשקעה לקופה אחרת או העברת כספי חיסכון לכל ילד מבנק לבנק אחר

 • קופת גמל להשקעה – בכל עת במהלך תקופת החיסכון תוכלו לשנות את מסלול ההשקעה למסלול השקעה אחר, בהתאם למסלולי ההשקעה המוצעים ע"י קופת הגמל.
 • חיסכון בבנק – אם בחרתם במסלול חיסכון עם תחנות יציאה כל 5 שנים תוכלו לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, במועד תחנת היציאה. אם בחרתם במסלול חיסכון ללא תחנת יציאה כל 5 שנים לא תוכלו לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון.

תשלום דמי ניהול חיסכון לכל ילד

 • קופת גמל להשקעה – עד גיל 21 הביטוח לאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון. לאחר מכן דמי הניהול ייגבו מהכספים שצברתם בתכנית החיסכון.
 • חיסכון בבנק – עד גיל 21 הביטוח לאומי ישלם את עלויות תפעול החיסכון. לאחר מכן ישולמו עלויות תפעול בהתאם למקובל במערכת הבנקאית.

לידיעתכם, קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את החיסכון.

חיסכון לכל ילד – מסלול ברירת מחדל

אם לא בחרתם במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם, הביטוח הלאומי כבר הפקיד את כספי חיסכון לכל ילד במסלול לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט להלן:

ילד שמלאו לו 15 שנים ויותר ב-1.1.2017

כספי החיסכון שלו יופקדו בבנק, שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18. אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח הביטוח הלאומי לילד חיסכון בבנק אחר, מבין הבנקים

ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.2017

כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי משרד האוצר. אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.

ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך

תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו. אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחרו.

חיסכון לכל ילד שמלאו לו 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016

אם מלאו לילד 18 שנים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, אזי נפתחה בינואר 2017 תכנית חיסכון. בחיסכון יופקדו 50 ₪ בכל חודש שבו שולמה עבור הילד קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לילד 18 שנים. בנוסף, יופקד לחיסכון מענק גיל 18 בסך 500 ₪.

ניתן היה לבחור לחסוך את כספי החיסכון בבנק או בקופת גמל, עד ל-1.6.2017 באתר הביטוח הלאומי. שימו לב! אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד שימלאו 21 שנים, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪.

חיסכון לכל ילד – משיכת כספים

כללי

ניתן למשוך את כספי החיסכון רק כשהילד יגיע לגיל 18. כדי למשוך עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם.

במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון.

שימו לב! ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

משיכת כספי חיסכון לכל ילד מגיל 18 ועד גיל 21

כשימלאו לילדכם 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪. במועד זה יוכל ילדכם למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באמצעות פנייה לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון. המשיכה תתבצע באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי, ובצירוף חתימת ההורים המאשרים את המשיכה. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את החיסכון.

שימו לב! ילד שימשיך לחסוך את כספי החיסכון במלואם עד גיל 21, יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בסך 500 ₪ אשר יופקד לחשבון החיסכון שלו על ידי הביטוח הלאומי עם הגיעו לגיל 21.

משיכת כספי חיסכון לכל ילד מגיל 21 ואילך

כשימלאו לילדכם 21, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק נוסף בסך 500 ₪, וזאת בתנאי שלא משך כספים מהחיסכון קודם לכן. החל מגיל 21 הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים, באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון.

חיסכון לכל ילד – משיכה במקרים חריגים

משיכה כספי חיסכון לכל ילד לפני גיל 18 עקב מצב רפואי של הילד

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי. אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון מענק בסך 500 ₪ (במקום בגיל 18) שיתווסף לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון.

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 50 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 500 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 500 ₪ שמשולם בגיל 21.

משיכה כספי חיסכון לכל ילד עקב פטירת ילד

במקרה של פטירת ילד ששולמה עבורו קצבת ילדים, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון סכום חודשי של 50 ₪ בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן. בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

חיסכון לכל ילד מה עדיף?

זוהי שאלה מצויינת לשאול מה עדיף לבחור ואיזה מסלול. כמובן זה תלוי בהרבה גורמים, כמו הריבית שמשלמים, הזמן לחיסכון, גיל הילד שלכם ועוד. איננו חברה לייעוץ השקעות, אנו מספקים מידע וחדשות, אבל אם אתם שואלים מה יותר טוב? אנו ממליצים לכם לבחור את החיסכון הטוב ביותר עבור ילדכם. החיסכון הטוב לילדכם הוא זה שיביא לו את התשואה הגבוהה ביותר כשיגיע לגיל 18 או 20. כמו כן, חשוב לבחור חברה עם כמה שפחות בירוקרטיה וכמה שפחות צעדים למשיכת הכספים.

דבר נוסף שעליכם לדעת היא אפשרות לשינוי ולהחלפה, בחרו אפיק חיסכון שניתן להחליף חברה ברגע שאתם תראו כי הריבית שהם משלמים לכם נמוכה. בדרך כלל מסלולים מסוכנים יותר הם בעלי התשואה הגבוהה ביותר, מסלול מסוכן הוא זה שחלק גדול יותר מתיק ההשקעות שלו בניירות ערך מסוכנים יותר כמו מניות. ככל שאחוז המניות בתיק גבוה יותר, כך הסיכון גדל, ולהיפך.

ברשימת קופות הגמל או הבנקים באתר תוכלו לראות גם את מסלולי ההשקעה או החיסכון וגם את התשואה, תוכלו לברר אודות החברה שאתם מעוניינים לבחור בה, באינטרנט, לראות נתונים היסטוריים וקצת מידע על החברה עצמה. בדקו אילו חסכונות הם מציעים עוד, האם הם מציעים מספר מסלולים לכל אחד או רק מסלול אחד. לכן כדי לדעת מה הכי טוב, עליכם לבדוק אותם מקרוב, התחילו כעת.

חיסכון לכל ילד הרשמה

על מנת להירשם לתוכנית זו עליכם להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי ולבחור את קופת הגמל או הבנק כפי שאתם בחרתם בסופו של דבר.

אילו קופות גמל להשקעה קיימות בתוכנית חיסכון לכל ילד?

 • אלטשולר שחם.
 • פסגות.
 • אנליסט.
 • הראל פנסיה.
 • מנורה פנסיה.
 • הלמן אלדובי.
 • מיטב דש גמל ופנסיה.
 • אקסלנס נשואה.
 • אינטרגמל.
 • קל גמל.
 • מגדל מקפת.
 • אינפיניטי.

אילו בנקים קיימים בתוכנית חיסכון לכל ילד?

 • בנק הפועלים.
 • בנק דיסקונט.
 • בנק הבינלאומי.
 • בנק אוצר החייל.
 • בנק מסד.
 • בנק מרכנתיל דיסקונט.
 • בנק יהב.
 • בנק לאומי.
 • בנק מזרחי טפחות.

מידע נוסף בתוכנית חיסכון לכל ילד

בואו להיות חברים שלנו בערוץ הטלגרם - t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד. יש לכם מידע חשוב לספר לנו? כתבו לנו דרך המייל האדום.

כתבות נוספות

6 תגובות

 1. איך אפשר להגדיל את החיסכון שכבר קיים אנחנו מפקידים 50 ורוצים להגדיל ל100.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close