צרכנות פיננסית

פנסיה חובה לעצמאים – כל מה שאתם חייבים לדעת

עובדים עצמאים? בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעובד עצמאי, שמחייב אתכם להפריש לטובת החיסכון הפנסיני שלכם וכן עבור מקרים של אבטלה. החוק מהווה חלק מתיקוני החקיקה של שנות התקציב 2017-2018, אולם החוק אינו זמני, אלא כאן כדי להישאר.

החוק קובע את החובה של עובד עצמאי לדאוג לעתיד שלו. על מי חלה החובה, כיצד מחושבים הסכומים ואילו הטבות מס מגיעות לכם – הכתבה הזו תציג לכם את כל המידע החשוב עבורכם.

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים?

חוק פנסיה חובה לעצמאים נחקק בשנת 2016 כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) ונכנס לתוקפו בתאריך 01.01.2017. מטרת החוק היא לחייב את העובד העצמאי להפריש לחיסכון פנסיוני, כך שתיהיה לו פנסיה פרטית כאשר יפרוש מהעבודה בגיל הפרישה. זאת בדומה לצו הרחבה פנסיה חובה החל משנת 2018 החל על עובדים שכירים.

בנוסף לכך, החוק מאפשר לעובד עצמאי למשוך חלק מכספי החיסכון במקרה של אבטלה. במילים אחרות, המדינה לא ממש מעוניינת לסייע לעצמאי שנקלע לקשיים ולא מתקנת את חוק הביטוח הלאומי לטובת האוכלוסיה הזו. דהיינו, עובד כזה אינו זכאי לקבל דמי אבטלה, אך מנגד כן מחייבת אותו לשלם דמי ביטוח לאומי.

אולם, בכפוף לחוק הזה, המדינה הפחיתה את תעריפי הבט"ל (ביטוח לאומי) שעובד עצמאי מחויב לשלם על מנת שיוכל לדאוג לעצמו אם וכאשר יהיה מובטל.

שימו לב: אם אתם בעלי חברה בע"מ ואתם מקבלים תלוש שכר ממנה – אתם לא עובדים עצמאים – אתם עובדים שכירים בחברה שלכם. לכן, החוק הזה לא חל עליכם, אלא החוק על שכירים. אלא אם כן אתם במקביל עובדים שכירים ועצמאים.

פנסיה חובה לעצמאי – מי חייב להפריש ומי פטור?

החוק קובע כי כל עובד עצמאי מחויב להפריש לחיסכון פנסיוני. אולם, חובת ההפקדה לא תחול על עובד עצמאי שבשנת המס:

 • עדיין לא מלאו לו 21 שנים.
 • הוא הגיע לגיל הפרישה המוקדמת (גיל 60).
 • עדיין לא עברו 6 חודשים מאז פתיחת התיק לראשונה ברשויות.
 • מלאו לו 55 שנים לפני 01.01.2017.

לדוגמה: אדם בן 30 פתח תיק עוסק מורשה בחודש מרץ 2018. האם הוא חייב להפריש ומתי?

תשובה: העובד כן חייב להפריש מפני שהוא בגיל שהחוק חל עליו, אולם מפני שהתיק נפתח לראשונה באותה שנה, הוא מחוייב להפריש רק לאחר 6 חודשים. לכן הוא יהיה חייב להפריש מתאריך ספטמבר 2018.

איפה אפשר להפקיד לטובת הפנסיה?

אמנם, מדובר על פנסיה חובה, אך עובד עצמאי רשאי להפריש לטובת הפנסיה שלו לאיזה סוג מוצר חיסכון שהוא מעוניין בכך. החוק מחייב להפריש לקופת גמל לקצבה, כלומר מדובר על משפחה של מוצרי חיסכון לפנסיה שמשלמים קצבה בגיל הפרישה.

ניתן להפריש כספים לכאן:

 • קרן פנסיה – זהו מוצר חיסכון וביטוח פנסיוני הפופלארי ביותר. קרן פנסיה כוללת גם חיסכון (שהיא קצבה חודשית בעת פרישה) וגם ביטוח (למקרה מוות או אובדן כושר עבודה).
 • ביטוח מנהלים – זהו מוצר חיסכון וביטוח פנסיוני נוסף ומהווה תחליף לקרן פנסיה. ניתן להרחיב אותו עם ביטוחים נוספים והוא יקר יותר לעומת קרן פנסיה.
 • קופת גמל לחיסכון – זהו מוצר חיסכון פנסיוני נוסף. הוא אינו כולל ביטוח לעומת 2 החסכונות הקודמים ויש לרכוש אותם בנפרד.

המוצרים שונים אחד מהשני וניתן ללמוד עליהם עוד בלחיצה על מהקישורים לעיל. עוד חשוב לומר כי אם תבחרו בקרן פנסיה, אז שקלו לבדוק קרן פנסיה ברירת מחדל שמציעה דמי ניהול נמוכים משמעותית לעומת מהשוק.

מרכיב ביטוח בחיסכון – האם חובה והאם חשוב?

חוק פנסיה חובה לעצמאים קובע כי ההפרשה צריכה להיות למוצר חיסכון ולא למוצר ביטוח. לכן, אינכם חייבים להפריש למוצר כולל ביטוחים כמו קרן פנסיה (שבה מרכיבי הביטוח מובנים) או ביטוח מנהלים. אפשר להפריש לקופת גמל לחיסכון ששם אין כלל מרכיבי ביטוח (אם לא נרכש בנפרד).

עם זאת, מרכיב הביטוח נועד לתת מענה אם וכאשר יקרה אירוע ביטוחי מסויים ואתם כעובדים עצמאים לא תוכלו להמשיך לעבוד ותזדקקו לסיוע כלכלי. ביטוחים בפנסיה הם כמו הביטחים האחרים בחיינו (ביטוח רכב, ביטוח דירה וכדומה) – הם מקנים לנו שקט כלכלי אם אירוע מסוים יקרה כך שניתן יהיה לשמור על אותה רמת חיים במקרים פחות טובים.

כמה צריך להפריש לפנסיית חובה?

חובת הפקדה לפנסיה של עובד עצמאי נקבעת על ידי 2 מדרגות באופן מצטבר:

 1. עבור חלק מההכנסה שהוא עד מחצית השכר הממוצע – 4.45%.
 2. עבור חלק מההכנסה שהוא מעל מחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע – 12.55%.

חשוב לומר כי הפרשה כאמור מחושבת באופן שנתי (שכר ממוצע חודשי במכפלת מספר החודשים). כלומר, מדרגות אלו נקבעות לפי השכר הממוצע ב-12 חודשי המס במצטבר ולא כל חודש בחודשו).

הערה: השכר הממוצע האמור לעיל הוא השכר הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי בכל שנה. אם השכר שלכם מעל השכר הממוצע, אזי אין חובה להפריש את החלקים שמעליו.

לדוגמה: עובד עצמאי מרוויח 7,000 ₪ בחודש (בשנת 2018). כמה הוא יהיה חייב להפריש לפנסיה חובה?

תשובה: השכר הממוצע ב-2018 על פי הביטוח הלאומי הוא 9,906 ₪ ולכן:

 • החלק שעד 50% מהשכר הממוצע – 4,953 * 4.45% = 220.40 ₪.
 • החלק שמעל 50% מהשכר הממוצע ועד השכר הממוצע – 2,047 * 12.55% = 256.90 ₪
 • סך הכל – 477.30 ₪ בחודש.

מתי צריך להפריש? כל חודש?

מעסיקים של עובדים שכירים מחוייבים להפריש כספים לחיסכון הפנסיוני שלהם בכל חודש – ללא תלות בסוג ההתאגדות של המעסיק (חברה בע"מ, עוסק, שותפות וכד'). אולם, כאשר ההפרשה היא לטובת העוסק עצמו, החובה על פי החוק שונה מעט.

הפקדה לפנסיית חובה עבור עובד עצמאי אינה חייבת להיות בכל חודש. החוק מחייב את העוסק להפריש עד לתום השנה ואסור להפריש כספים מעבר לכך. ניתן להפריש כך:

 • כל חודש.
 • כל רבעון. 
 • סוף שנת המס.

פנסיה חובה לעצמאים – הטבות מס הכנסה

הנה מגיע החלק המעניין: הפקדה לפנסיית חובה מקנה לעובד עצמאי הטבות מס. הטבת המס שניתן לעובד עצמאי היא עד 16.5% מההכנסה ועד גובה התקרה בחוק וזאת באופן הבא:

 • 11% ניכוי מס – משמע כי אחוז זה מתוך ההכנסה החייבת של עצמאי ניתנת להכרה בה כ-"הוצאה מוכרת". עד 11% מהשכר ועד 22,968 ₪ בשנה (נכון לשנת 2018).
 • 5% זיכוי מס – משמע כי אחוז זה מתוך ההכנסה החייבת לאחר ניכוי המס של עצמאי ניתנת לזיכוי בסך 35% מהסכום, עד תקרה של 10,440 ₪ לעמית מוטב (כלומר, סך הפקדות לביטוח פנסיוני 19,019.52 ₪ ומעלה) ועד 14,640 ₪ לעמית לא מוטב (כלומר, הפקדות לביטוח פנסיוני עד 19,019.52 ₪). על היתרה יש לשלם מס לפי מדרגות מס הכנסה.
 • 0.5% זיכוי מס אכ"ע – זיכוי נוסף מההכנסה החייבת של עובד עצמאי אם לא ניצל את ההטבה לרכישת ביטוח מועדף מפני אובדן כושר עבודה. ההטבה מקנה זיכוי של 35% ועד תקרה של 1,044 ₪.

חשוב להבהיר כי את הכספים יש להפקיד עד לסוף שנת המס על מנת להיות זכאים להטבות מס אלו. אם הכספים יופקדו לאחר ה-31.12 – לא יהיה ניתן לקבל עבורם הטבות מס והם ייחשבו ככספים שהופקדו שנה שלאחר מכן.

דוגמה: הכנסה החייבת של עובד (לאחר הניכויים כחוק) היא 150,000 ₪ בשנה. כמה ניתן לקבל זיכוי ממס וניכוי ממס על הפקדות לפנסיה?

תשובה: עובד זה יכול לקבל ניכוי ממס ואז זיכוי ממס על היתרה.

 • ניכוי ממס – 11% על 150,000 ₪ = 16,500 ₪. כלומר, מס הכנסה תתייחס כאילו הכנסתו של העובד הייתה רק 133,500 ₪.
 • זיכוי ממס – 5.5% על 150,000 ₪ = 8,250 ₪, מסכום זה יש 35% זיכוי ממס ולכן זה שווה 2,887.50 ₪. כלומר ממסכום שיש לשלם מס הכנסה, יזוכה הסכום הזה וגובה המס לתשלום יוקטן.

פנסיה חובה לעצמאים – הטבות ביטוח לאומי

הטבה נוספת שהמדינה מקנה לציבור העובדים העצמאים הם הקלות בתשלום הביטוח הלאומי.

עד לכניסת החוק, עובד עצמאי נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי (ללא דמי ביטוח בריאות) בגובה של 6.72% מההכנסה ועד 60% מהשכר הממוצע במשק, החוק הוריד את הסכום הזה ל-2.87% (3.85% בנקודות). מנגד זאת, על החלק של מעל 60% מהשכר הממוצע, עצמאי ישלם 12.83% דמי ביטוח במקום 11.23% (עלייה של 1.6% בנקודות).

כך שלמעשה, הסכום שעובד עצמאי צריך לשלם כדמי הביטוח הלאומי מקוזז בחלקו עם ההפרשה לפנסיה חובה.

עובד עצמאי שהוא גם שכיר

נשאלת השאלה אם כך, האם פנסיה חובה לעצמאי חלה גם על פי שמועסק גם כעובד שכיר. הרי שעבור עובד שכיר יש הפרשה לפנסיה על ידי המעסיק שלו.

החוק קובע כי במקרה בו מופקדים כספים ידי העצמאי או עבורו לטובת החיסכון הפנסיוני בגלל הכנסתו המובטחת, אז ניתן לבצע ניכוי. במילים אחרות, אם מופקדים כספים מכמה מקורות, יש לבדוק מהו סכום החובה לפנסיה של עצמאי.

במידה והסכום שהופקד שווה למה שהוא היה חייב להפריש או מעבר לכך – אין חובה מצד העצמאי להפקיד עוד. אם הסכום נמוך מהחובה – יש לבצע רק השלמה.

לדוגמה: עובד עצמאי שהוא גם שכיר, מקבל משכורת של 6,000 ₪ כשכיר וכן 10,000 כעצמאי. המעסיק מפריש כספים לחיסכון פנסיוני, האם הוא נדרש להפקיד גם כעצמאי?

תשובה:

 • כעצמאי, הוא נדרש להפקיד לפנסית חובה – (4,953 * 4.45%) + (4,953 * 12.55%) = 842 ₪. 
 • כשכיר, מופקדים עבורו 18.5% * 6,000 = 1,110 ₪.
 • מכיוון שמופקדים עבורו סכומים גבוהים יותר ממה שהוא חייב – הוא לא נדרש להוסיף כעצמאי.

פנסיה חובה לעצמאים – מה קורה אם לא אפריש?

בכל סוף שנה רשות המסים תעביר מידע למרכז הקנסות ברשות האכיפה והגביה מידע של עצמאי מידע שלגביו מתקיימים התנאים הבאים: 

 • חלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה כאמור לעיל.
 • הכנסתו החייבת בהפקדה בשנת המס עלתה על סכום השווה 12 פעמים שכר מינימום.
 • הוא לא הפקיד בשנת המס הקודמת את התשלומים לפי האמור לעיל.

המידע שתעביר רשות המסים תכלול את תעודת זהותו, שמו הפרטי והמשפחתי של העצמאי, כתובתו לשליחת מכתבים ואת ההפרש בין הסכום שהוא היה חייב להפריש על פי החוק לבין מה שהוא הפריש בפועל.

כאשר המרכז לגביית קנסות יקבל את המידע, הוא ישלח מכתב אזהרה לעובד עצמאי ובו פירוט חובת ההפקדה, סכום התשלום להפקדה, המועד האחרון, גובה הקנס ואסמכתא שיש לשלוח להם חזרה.

על אי הפקדה לפנסיה חובה, יוטל על העצמאי קנס של 500 ₪ (נכון לשנת 2018) תוך הצמדה למדד המחירים לצרכן

הקנסות יוטלו החל מתאריך 01.12.2019 עבור שנת 2018.

משיכת כספים במצב של אבטלה

חוק הביטוח הלאומי אינו מקנה זכות לקבל דמי אבטלה למי שהוא עצמאי. פנסיה חובה לעצמאי כוללת בתוכה רכיב שמטרתו לתת מענה במקרה של אבטלה או סגירת העסק של העצמאי.

במקרה כזה, עובד עצמאי יוכל למשוך מהחיסכון שנצבר עבורו את הסכום הגבוה מבין אלו וזאת בפטור ממס:

 • 3 פעמים שכר מינימום במשק.
 • הסכום הנמוך מבין אלו:
  • שליש (1/3) מהסכום הצבור למצבי אבטלה.
  • 12,380 ₪ במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת הגמל.
  • שכר מבוטח של העצמאי במכפלת סך השנים שהפקיד לקופת הגמל.

על מנת להיות זכאי לקבל את הכספים הללו באופן זה, עובד עצמאי נדרש להפקיד לפחות שנתיים מתוך 3 השנים האחרונות. בנוסף, הסכום לא יינתן כסכום הוני (פעם אחת) – אלא כקצבה של 3 חודשים.

איך לפתוח פנסיה חובה לעצמאים?

על מנת לפתוח חיסכון פנסיוני, עילכם לפנות אל אחד הגופים המוסדיים שמנהלים חסכונות כאמור לעיל. לאחר מכן, יש לבחור מהו סוג החיסכון שברצונכם, האם הוא גם חיסכון או כולל מרכיב ביטוח בנוסף לכך. 

בהמשך, עליכם לבחור מהו המסלול של החיסכון, האם הוא הרגיל או שהוא יושקע במניות, באג"ח או במוצרים אחרים. לאחר מכן, חתימה על מסמכי פתיחת קופת חיסכון וכמובן טפסי הרשאה לקבלת כספים מחשבון הבנק.

מה עוד חשוב לדעת?

 • עד לכניסת החוק, עצמאי נדרש להפקיד עד 2.5% לקרן השתלמות על מנת להיות זכאי לקבל הטבת מס על 4.5% נוספים. מכניסת החוק, הפקדה לקרן השתלמות לעובד עצמאי מקנה הטבת מס החל מהשקל הראשון.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close