דין ומשפט

חוק הספאם 2019: מה מותר ומה אסור, מה לגבי תביעת ספאם ועוד

חוק הספאם בישראל קובע מה מותר ומה אסור בעת שליחת דברי פרסומות, קובע חריגים לחוק ומסדיר קנסות ועונשין למפרים החוק. מי ששולח הודעת ספאם עלול להיתבע בסכומים לא נעימים ומי שמקבל פרסומות ללא שהסכים לכך זכאי לקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק.

מטרת הכתבה הזו להסביר מהו חוק הספאם, מה מותר, מה אסור, מהם הזכויות של מקבלי ספאם וכיצד יש לפעול במקרים של שליחה שבניגוד לרצון ולחוק.

מה זה חוק הספאם?

אם תחפשו היטב, לא תמצאו חוק שנקרא בשמו חוק הספאם, זהו למעשה כינוי לתיקון לחוק, כלומר לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים). החוק נכנס לתוקף אי שם בשנת 2008 ומסדיר את הזכויות של האזרחים והחובות של מי ששולח דבר פרסומת.

הסיבה לתיקון החוק הזה הוא כדי לתת פיתרון לתופעת ההפצה ההמונית של הודעות בלתי רצויות באמצעי תקשורת שהפכה להיות מטרידה – תופעה ששמה מכונה "ספאם" (SPAM).

החוק קובע כי חל איסור מוחלט על שליחת דבר פרסומת (ספאם – דואר זבל) באמצעי תקשורת מסויימים מבלי שהנמען נתן את הסכמתו לקבל אותם. לאחר מכן האיסור הורחב למקרים נוספים כמו למשל, גם משלוח הודעה שמטרתה כי הנמען יצור קשר בעצמו, או צלצול-ניתוק (צנתוק) עשויות להיחשב כדבר פרסומת.

נמען שקיבל דבר פרסומת שלא מרצון, זכאי לתבוע את המפרסם ולדרוש פיצויים של עד 1,000 ₪ על כל הודעה וכל זאת – ללא הוכחת נזק.

מה זאת אומרת דבר פרסומת?

סעיף 30א לחוק קובע כי האיסור הוא חל לגבי דבר פרסומת וכן מגדיר מהו שכאשר מפרסם שולח אותו, הדבר נחשב לספאם. דבר פרסומת מוגדר אחד מאלה:

 • מסר שמופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, או שמטרתו לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.
 • מסר המופץ לציבור שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה. למעט מקרים של מסר פוליטי, תעמות בחירות או לשם התמודדות לבחירות לכנסת או לבחירות לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות.
 • מסר שאינו דבר פרסומת לפי 2 הנקודות לעיל, המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסויים לצורך קבלת מסר כלשהו.

האיסור לשלוח דבר פרסומת הוא באמצעות ערוצי התקשורת הבאים:

 • פקס.
 • הודעת מסר קצר – מסרון SMS כתוב, לרבות אם הוא כולל אותות או סימנים או בצורה של תמונה, שמע או וידיאו.
 • הודעה אלקטרונית – מסרון הנשלח באמצעות האינטרנט לנמען אחד או לקבוצה של נמענים, לרבות הודעת אימייל, הודעת וואטסאפ (WhatsApp), הודעה באמצעות פייסבוק מסנג'ר, טלגרם וכדומה.
 • מערכת חיוג אוטומטי – מערכת המשמשת לחיוג או לניתוב אוטומטי של רצף שיחות כדי להעביר מסר קולי מוקלט לאותם נמענים. למעט המדינה ומוסדיה, גוף הצלה לשם מילוי תפקידו או גופים אחרים שאושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

לדוגמה:

כאשר גורם מסויים שולח מסרון SMS, הודעה במייל, בווטאסאפ או אפילו הודעת פייסבוק, שהתוכן שלה הוא לעודד את הנמען לקנות שירות או מוצר, וזאת ללא הסכמת הנמען – נחשבת הודעת ספאם שבגינה ניתן לתבוע.

מתי אסור לשלוח דבר פרסומת?

במקרים הבאים חל איסור לשלוח דבר פרסומת:

 1. שליחת דבר פרסומת באמצעות מסרון SMS, דואר אלקטרוני, מסרון או הודעה ברשת האינטרנט, פקס או מערכת חיוג אוטומטי – לנמען שלא נתן מראש את הסכמתו לכך. ההסכמה יכולה להיעשות בכתב, הודעת טקסט, דוא"ל, באמצעות האינטרנט או באמצעות שיחה מוקלטת.
 2. שליחת דבר פרסומת לנמען לאחר שהודיע למפרסם כי הוא מסרב לקבל בעתיד ומעוניין להסיר את עצמו.
 3. שליחת דבר פרסומת שאין בה פרטים של כתובת המפרסם או אפשרות להודיע על הסרה או סירוב לקבל דברי פרסומת בעתיד.
 4. שליחת דבר פרסומת לנמען אשר הודיע על סיום התקשרות עם המפרסם לגבי עסקה לרכישה של טובין או שירותים, והמפרסם המשיך לשלוח דבר פרסומת.
 5. שליחת דבר מסר לנמען ובו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסויים כדי לקבל מסר כלשהו.
 6. שליחת דבר מסר (התקשרות) לנמען וניתוק לפני שהנמען ענה (צנתוק) במטרה שהנמען יתקשר חזרה לאותו מספר טלפון כדי לקבל מסר כלשהו.

מתי מותר לשלוח דבר פרסומת?

במקרים הבאים ניתן לשלוח דבר פרסומת וזה לא נחשב הפרה לפי הוראות החוק:

 1. משלוח פרסומת לנמען שבעת רכישת מוצר או שירות, או במשא ומתן לכך, מסר את פרטיו וגם:
  • המפרסם הודיע לנמען זה כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת באחת הדרכים הכתובות מקודם.
  • המפרסם נתן הזדמנות לנמען הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבלת דבר הפרסומת באופן מלא או חלקי והנמען לא עשה זאת.
  • דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות של המפרסם.
 2. משלוח דבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני לשם קבלת תמורה או תעמולה על ידי מפרסם שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, ובתנאי שהנמען לא הודיע על סירובו לקבלת דבר הפרסומת.
 3. משלוח של דבר פרסומת רק לאחר שהנמען הסכים לקבל אותם או לא סירב או ביקש להסיר את עצמו ובהתאם לחובה בעת שליחת דבר הפרסומת.
 4. משלוח הודעה לבתי עסק שבה הצעה לקבלת דבר פרסומת באופן חד פעמי.
 5. משלוח דבר פרסומת באופן חד פעמי בעניין הצעה לקבלת תרומה או תעמולה.

מה חובה להציג בעניין הודעת דבר פרסומת?

כאשר מפרסם שולח הודעה שהיא דבר פרסומת, עליו לפעול לפי הוראות החוק ובכלל זה להציג את המידע הבא:

 1. היותו דבר פרסומת – חובה להציג את המילים "פרסומת" או "בקשת תרומה" או "תעמולה" בתחילת דברי הפרסומת או בכותרת של ההודעה (כאשר מדובר על דוא"ל).
 2. פרטי התקשרות של המפרסם – שם, כתובת ודרכי יצירת הקשר עמו.
 3. זכותו של נמען לשלוח בכל עת הודעה על סירוב לקבלת דברי פרסומות וכן דרך אפשרית לשליחת הודעת סירוב כשהיא פשוטה וסבירה בנסיבות העניין. במקרה של הודעה אלקטרונית – כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לשליחת הודעת הסירוב. במערכת חיוג אוטומטי, חובה לאפשר להסיר ולסרב לדבר פרסומת על ידי הקשה / לחיצה על החייגן.

במסר קצר, המפרסם רשאי להציג רק את שמו וכן את דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב.

מה הכוונה מפרסם ומה האחריות שלו?

החוק מגדיר מפרסם כך:

 • מי ששמו או מענו מופיע בדבר הפרסומת במען להתקשרות לשם רכישה.
 • מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו.
 • מי שמשווק את דבר הפרסומת עבור אחר.

מי שביצע פעולה של שיגור דבר פרסומת עבור אחר לפי רישיון או היתר, לא נחשב מפרסם לפי החוק.

לפיכך, מפרסם ששלח דבר פרסומת בניגוד להוראות הסעיף לחוק, עלול לגרור אחריו תביעה מצד הנמענים.

האם חוק הספאם חל על בחירות?

חוק הספאם חל על דבר פרסומת שהיא מסחרית, לפי לשון החוק מדובר על מטרה שהנמען ירכוש מוצר או שירות, או יוציא כסף בדרך אחרת. בנוסף לכך, תעמולת בחירות הוחרגה מהחוק ואינה נכללת בו.

לפני הבחירות ועדה מרכזית מספקת את המידע של כל אזרחי ישראל, פנקס הבוחרים, אל המפלגות לשם התמודדות בכנסת ולצרכי הבחירות בלבד. לכן, ייתכן כי בתקופה זו נמענים יכולים לקבל הודעות רבות ללא סכמה.

במקרה כזה, ניתן לחסום את מספר הטלפון באמצעות טלפונים חכמים רבים או באמצעות יצירת קשר עם ספק הסלולר.

האם חוק הספאם חל על שיחות שירות ומכירה?

החוק חל על התקשרות באמצעות מערכות חיוג אוטומטיות שבהם מושמעת הקלטה קולית. אולם, כאשר נציג מכירות או שירות מתקשרים כדי להציע מוצר או שירות – הדבר לא אסור על פי החוק.

מה לגבי משלוח לדואר פיזי בבית?

דבר פרסומת הנשלח באמצעות תיבות הדואר הפיזיות הקיימות בבית / בדירה שלכם – לא כפופים להוראות החוק ולכן הם מותרים לשליחה.

מה העונשין על הפרת הוראות חוק הספאם?

החוק קובע כי נמען שקיבל דבר פרסומת שלא לפי הוראות החוק, רשאי להגיש תביעה אזרחית כנגד אותו שולח / מפרסם. בית המשפט מוסמך לפסוק לנמען התובע פיצוי של עד 1,000 ₪ עבור כל דבר פרסומת שנשלח וכל זאת ללא צורך בהוכחת נזק.

בנוסף לכך, נמען יכול להגיש תלונה למשטרה, על פי החוק הדבר מהווה עבירה פלילית לפי הוראות החוק שניתנת להגעה לקנס כספי של 202,000 ₪. במקרה של אי הצגת שם השולח, היותו דבר פרסומת, תרומה או תעמולה – עשויה לגרור קנס של עד 67,300 ₪.

זאת ועוד, משלוח הודעות ספאם לקבוצה של נמענים יכולה לגרור אחריה הגשה של תביעה ייצוגית שהיא לכשעצמה עלולה לגרום לנזק אדיר לשולח.

מעל 1,200 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close