כסף

ניכוי מס במקור – מה זה אומר לעסקים ואיך הדבר מתבצע?

כל עסק בישראל מחוייב לשלם מס הכנסה עבור הכנסותיו (החובה תקפה גם לשכירים), עוסקים משלמים מס באמצעות מקדמות מס הכנסה שנקבעו להם. בנוסף למקדמות מס הכנסה, עוסקים מסויימים יכולים ולעיתים חייבים לשלם מס הכנסה באמצעות ניכוי מס במקור על ידי הלקוחות שלהם.

ניכוי מס במקור מתבצע לא רק אצל עסקים, אלא גם אצל שכירים או משקיעים. אולם בכתבה זו אנחנו נדגיש את המושג הזה בעיקר על עסקים (עצמאיים או חברות בע"מ) ולא על קהלים אחרים. אז מה זה ניכוי מס במקור, מי משלם, כמה משלמים, איך לבדוק, איך לבטל או להקטין ועוד מידע שעסקים חייבים לדעת.

ניכוי מס במקור – מה זה?

ניכוי מס במקור (או מדוייק עוד יותר – ניכוי מס הכנסה במקור) זוהי שיטה בה משולם מס הכנסה שמחוייב לשלם צד אחד על ידי הצד השני. כלומר, כאשר צד ראשון כלשהו מחוייב לשלם מס הכנסה וצד שני צריך/חייב לשלם כסף לצד ראשון, אזי הצד השני (מי שצריך להעביר את הכסף) מנכה עבורו את המס ומעביר לו תשלום מנוכה במס.

הסכום המנוכה מחושב לפי גובה העסקה שהתבצעה בפועל ועל פי פקודת מס הכנסה ותקנותיה.

זה הזמן לומר כי הצד השני מחוייב להעביר את הסכום שקוזז למס הכנסה על חשבון מי שממנו נגבה התשלום בפועל והוא אינו יכול לנכות מס מבלי להעביר אותו לרשות המסים.

מסובך? הנה כמה דוגמאות (לא בהכרח מעולם העסקים):

 • שכיר שמקבל הכנסה מהמעסיק שלו – אם הוא מחוייב במס על הכנסותיו על פי מדרגות מס הכנסה, אז המעסיק מנכה את המס (ניכויים) ומעביר את התשלום אל רשות המסים (מס הכנסה).
 • משקיע דרך גוף פיננסי שמקבל דיבידנד – משקיע שמקבל דיבידנד עבור החזקה במניות של חברה כלשהי, מקבל את סכום הדיבידנד וזאת לאחר שהבנק או בית ההשקעות ניכה לו את המס במקור.
 • בעל עסק שמקבל כסף מלקוח – בעל עסק שנקבע לו ניכוי מס במקור, הלקוח שלו מחוייב לנכות מס במקור ולהעביר לבעל העסק את הסכום בניכוי המס (היתרה).

למה יש ניכוי מס במקור ולטובת מה זה?

יש 2 דרכים בהם עוסקים יכולים לשלם מס הכנסה:

 1. מקדמות מס הכנסה.
 2. ניכוי מס במקור.

ניכוי מס במקור מקל על עסקים בכך שהתשלום עבור מס הכנסה משולם על ידי צד אחר וזאת עוד לפני שהכסף שולם בפועל. חשוב לציין כי הסכום שנגבה במקור ומשולם על ידיו הוא סכום נוסף והוא לא כסף ש"הולך לאיבוד".

רשות המסים ראשית לקבוע ניכוי במקור גם אם נראה לה כי עוסק כלשהו בעייתי ונראה כי הוא לא משלם בזמן או סיבות אחרות.

כאשר עוסק מבצע דו"ח שנתי, הוא בודק כמה כסף שולם מס הכנסה על ידו באמצעות המקדמות ועל ידי הלקוחות שלו באמצעות ניכוי במקור. אם שולם יותר מדי, העוסק יקבל את הכסף בחזרה, אם פחות מידי, הוא ישלים את הסכום.

על מי חלה החובה?

יש כמה חובות לעניין מס הכנסה וניכויי מס:

 • החובה לשלם מס הכנסה – כל יישות משפטית מחוייבת לשלם מס הכנסה ובמיוחד כאשר מדובר על עסקים (עצמאיים, שותפויות למינהן או חברות בע"מ).
 • החובה לנכות מס במקור – כל עסק שמחוייב להעביר כסף לעוסק אחר (לקוח / ספק) שלאותו עוסק אחר נקבע שיעור ניכוי מס במקור, מחוייב לנכות את המס ולהעביר לו את היתרה.
 • החובה להעביר את ניכוי מס במקור לרשות המסים – כל עוסק שניכה מס במקור, מחוייב להעביר את הסכום הזה לרשות המסים על חשבון אותו עוסק אחר.

איך לבדוק כמה נקבע ניכוי מס במקור?

כל עוסק שפותח תיק במס הכנסה, נקבעים לו מקדמות מס הכנסה וכן גובה ניכוי מס במקור. נתונים אלו מתעדכנים גם בכל שנה או בעת בקשה של העוסק. עוסקים יכולים לדעת מהו גובה ניכוי מס במקור שנקבע להם גם על ידי פניה אל המייצג שלהם כדוגמת יועץ מס, מנהל/ת חשבונות או רואה חשבון.

אולם, ניכוי מס במקור מבוצע על ידי הצד האחר, שהוא לא העוסק עצמו, אלא הלקוח/הספק לפי העניין. בנוסף, הוא זה שמחוייב לנכות את המס במקור ולהעביר אותו לרשות המסים. אך זה לא הכל, צד זה מחוייב גם לבדוק האם קיים גובה ניכוי מס במקור למי שהוא מעביר את הכסף עוד לפני העברת התשלום בפועל. בנוסף, הצד השני חייב לספק לאותו צד אישור על כך שנוכה לו מס במקור.

לכן, גם עוסק וגם הלקוח/הספק של אותו עוסק שמעוניין להעביר לו תשלום יכולים לבדוק מהו גובה ניכוי מס במקור על ידי הזנת מספר העוסק המורשה של אותו אחד. זאת, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים כאן: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx.

דרך נוספת בה יכולים לקוחות של עוסק לבדוק טרם העברת הכסף בפועל הוא לבקש ממנו אישור ניכוי מס במקור. לקוחות לא רשאיים לדרוש לקבל אישור אלא רק לבקש, שכן החובה לבדיקה חלה עליהם.

מה אם אין לעוסק אישור ניכוי מס במקור?

לפני הכל, חשוב להבהיר כי יש הבדל בין אין אישור לבין ניכוי בגובה 0.

 • אין ניכוי מס במקור – כאשר לעוסק אין ניכוי מס במקור, זה אומר שלא נקבע לו שום שיעור ולכן הצד השני חייב לנכות מס על פי שיעורי ניכוי מרביים בתקנות מס הכנסה.
 • ניכוי מס במקור בגובה 0 – כאשר לעוסק נקבע שיעור בגובה אפס, אזי הצד השני לא רשאי לנכות מס הכנסה במקור וחייב להעביר את כל הסכום לעוסק.

ובכן, כאשר לעוסק אין אישור ניכוי מס במקור, אז הצד השני מחוייב לנכות מהתשלום את הסכום המרבי על פי תקנות מס הכנסה. אלו הם השיעורים המרביים:

 • שירותים / נכסים – 30%.
 • תוצרת חקלאית – 15%.
 • עמלת ביטוח – 40%.
 • סוגי שכר מסויימים – 45%.
 • ריבית ושוק ההון – על פי התקנות לעניינם.

הקטנה או פטור מניכוי מס במקור

בעל עסק שחושב כי נקבע לו שיעור גבוה של ניכוי מס במקור גבוה, יכול לבקש בקשה באמצעות הגעה למשרדי פקיד השומה (מס הכנסה) הקרוב למגוריו או למקום העסק בבקשה להקטין את גובה הניכוי במקור או לבטל זאת לאלתר.

כלל אצבע אומר כי עוסקים שמשלמים מקדמות מס הכנסה בזמן ולא נמנים כעוסקים בעייתיים ברשות המסים, יקבלו פטור מהתשלום בפועל.

הפחתת מס ששולם במקור ממקדמות

עוסקים ששילמו מס במקור על ידי הלקוחות שלהם רשאים את הסכום הזה מהסכום שהיה עליהם לשלם מקדמות מס הכנסה. לצורך כך, עוסק זה צריך להגיש אישור שנתי לגבי המס שנגבה על ידי לקוחותיו ולהעביר לרשות המסים במרוכז על ידי טופס 856 וזאת עד ל-30 באפריל לשנה העוקבת.

דוחות שנתיים

סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שניכה מס במקור חייב להעביר את הכסף לרשות המסים וכן חייב לדווח באופן שנתי לגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 856). לטופס זה יש לצרף הצהרה בדבר אמינות הדו"ח וכן כאשר מייצג חתם על ההצהרה.

הגשת הדו"ח מבוצעת באמצעות הדרכים הבאות:

 • דו"ח מקוון – על ידי טופס 856 יש להגיש עד 30.4 לשנה העוקבת.
 • הגעה למשרדי מס הכנסה – ניתן להגיש דו"ח פיזי על ידי הגעה למשרדים (רשימת הסניפים).
 • באמצעות הדואר – ניתן לשלוח גם בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול. ת.ד.2648 (בית דניאל) ירושלים, מיקוד 91026.

ניכוי מס במקור – איך זה עובד? [דוגמה]

נניח כי לאדם יש חברת לאספקת ציוד וחומרי ניקיון ונקבע לו שיעור ניכוי מס במקור בגובה של 2%. פנה אליו בעל חברת ניקיון שלו על מנת לרכוש ציוד וחומרים לצורך עבודתו השוטפת וביצע עסקה בגובה של 3,000 ₪ (כולל מע"מ לצורך הנוחות). הנהלת חשבונות של חברת הניקיון בדקה שנקבע לספק שיעור ניכוי מס.

כמה כסף צריך להעביר לטובת רכישת הציוד? ומה קורה לאחר מכן?

במקרה זה, מכיוון שמדובר על 2% ניכוי מס במקור עבור עסקה של 3000 ₪. לכן חברת הניקיון תעביר לספק הניקיון רק 2940 ₪ בלבד ותעביר לו אישור כי נוכה לו מס במקור. מנגד, ספק חברת הניקיון יעביר חשבונית מס קבלה על סך 3000 ₪ ובתוך חשבונית המס יציין כי נוכה לו 60 ₪ על חשבון ניכוי מס במקור.

בסוף השנה, על הצדדים לדווח כל אחד על המס שנוכה במקור.

מה עוד חשוב לדעת?

 • עוסק פטור במע"מ שפתח תיק חדש החל מספטמבר 2017 יהיה פטור מניכוי מס במקור.

מעל 1,300 עוקבים בערוץ טלגרם: בואו להיות חברים שלנו. חפשו 'פרוטוקול' או היכנסו t.me/protocolil


תגיות

2 תגובות

 1. בקשר לעוסק פטור שקיבלתי ממנו שירות
  איך אני יכולה לדעת אם פתח את התיק לאחר 9.2017 והוא פטור?
  כשאני מזינה את מס' העוסק שלו באתר רשות המיסים מופיע שיש לנכות לו במקור
  מה זה אומר?

  1. ערב טוב מלי,

   את יכולה לבדוק אם יש לו תיק במע"מ (פטור או מורשה) בקישור זה: https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx.

   יש לנכות, זה אומר שעלייך לנכות לו מס הכנסה לפני שאת מעבירה אליך את הסכום ועלייך להודיע לו על כך. הוא נדרש להוציא לך קבלה ושם יש לציין את גובה הניכוי ממס.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close